Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Leerlooierssteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Leerlooierssteeg 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)F-057F-054


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-057Leerlooierssteeg 4Joodsche GemeenteBroer W Blomvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1514Leerlooierssteeg 4Israelitische Gemeente Harlingenhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Jansje Izaaks van der Sluis... Isr. begraafreg. van Amsterdam); BS huw 1825; oud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-057; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Wolf M. de Vriesoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-057; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-057SchritzenWolf Liepmans de Vries55 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
F-057SchritzenJantie Izaäk van der Sluis42 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
F-057SchritzenLiepman Wolf de Vries12 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenIzaak Wolf de Vries8 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenJacob Wolf de Vries5 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenLena Wolf de Vries23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenHendrika Wolf de Vries17 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenBetje Wolf de Vries15 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
F-057SchritzenPietje Wolf de Vries12 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-057Leerlooierssteeg 4Jacobus Brouwer, overleden op 24 december 1848(Certificaat van onvermogen), 6 dg (geboren 18/12/1848), overleden Wegeters?straat F 57. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Antje Vogelgeb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Broer Wytses Blom... ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 (GAH204); B.W.B. en Aafke O. van der Stok, beide van HRL, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Jan Gerbens Offringageb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Trijntje Brink... G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-057Leerlooierssteeg 4Trijntje Jans Deurnat... HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3558Leerlooijerssteeg F-054 Israëlitische Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3558Leerlooierssteeg 4 (F-054)Israël. Gemeentewoonhuis


2023
0.038856983184814


  terug