Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 6 (niet bekend) 2-048 B-165 B-225
Naastliggers vanLiemendijk 6
ten oostenLiemendijk 8
ten westenLiemendijk 4
ten noordende Liemendijk


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 6Karremanstraat hoek Anjelierstraat [staat: Liemendijk]kamer
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmetselaar54-00-00 GG
koperMeynie Melles
naastligger ten noordenAucke Jacobs metselaar
verkoperMeynert Doytses voor zijn dochterKopenhagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs metselaar x Meynu Melles kopen een kamer op de Liemendijk hoek Karremansstraat. Geen grondpacht


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0251v van 20 okt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Symen Jelles Stijl


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0142v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostentuin Geertje Stijl


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0045v van 15 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Stijl


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0180v van 14 jan 1759 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Oosterbaan


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0217r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymon Stijl


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 6Liemendijk ZZ [staat: stadsvesten] wijk B-165 en B-166molen genaamd de Noordermolen, en huis
 
koperDirk H. van der Wey 4000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen7-00-00 CG
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidende weduwe van Heere Ages
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopmanDokkum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-048 Liemendijk 6D van der Wey3-00-00 CGhuis en moolen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-165Liemendijk 6Dirk Hansen van der Wey... huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-165Liemendijk 6Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-165Liemendijk 6provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-165Liemendijk 6Beitske Rinkes Oorthuis, overleden op 2 november 1824dochter van Rinke B. Oorthuis, korenmolenaarsknecht (Karremanstraat B 165) en Sibbeltje Wijga, zuster van (reeds overleden) Jacob Rinkes Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-165Liemendijk 6Jacob Rinkes Oorthuis, overleden op 24 november 1824zoon van Rinke B. Oorthuis, korenmolenaarsknecht (Karremanstraat B 165) en Sibbeltje Wijga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 28Liemendijk 6wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis en erf (88 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-165Liemendijk 6Sibbeltje Jacobs Wijga, overleden op 19 april 1834vrouw van Rinke Oorthuis, rogmolenaar Stads Vesten B 165 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Beitske Rinkes Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-165Liemendijk 6Barend Rinkes Oorthuis, overleden op 23 april 1837zoon van Rinke Oorthuis, rogmolenaar Karremanstraat B 165/166 (wednr. Sibbeltje Wijga) en wijlen Grietje Wijga (wed. Klaas Geerts de Beer), halfbroer van minderjarige Beitske Rinkes Oorthuis (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob en Hylke Klazes de Beer (voogd is Rinnert de Beer, scheepstimmermansknecht) (uit 1e huwelijk moeder). Saldo fl. 614,85. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-165Liemendijk 6Dieuwke Ydes Bakker... 1826, ovl 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-173; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839; Duuwke Iedes B., geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-165Liemendijk 6Izabella de Waardoud 47 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-165Liemendijk 6Rinke Oorthuis stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-165Aan de StadswalRinke B Oorthuis41 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, molenaar
B-165Aan de StadswalBeitske Oorthuis6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalJacob de Beer13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalHylke de Beer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalIzabella de Waard47 jMaastrichtv, protestant, weduwe
B-165Aan de StadswalDieuwke Bakker40 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-165Aan de StadswalJustus Gonggrijp11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalYede Gonggrijp5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalFrederik Gonggrijp3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalBerber Gonggrijp9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-165Aan de StadswalTrijntie Gonggrijp7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-165Liemendijk 6Barend Rinkes Oorthuis, overleden op 8 augustus 18483 mnd (geboren 28/4/1848), overleden Karremanstraat B 165, zoon van Rinke Oorthuis, korenmolenaar (wednr. NN) en Sjeuwke Astra, halfbroer van minderjarige Beitske Rinkes Oorthuis (uit eerder huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 28B-165 (Liemendijk)Rinke Oorthuiswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
B-165Liemendijk 6Rinke Berends Oorthuis... 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3991B-224 (Liemendijk)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5161Liemendijk 6 (B-225)Allert van der Meerwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Liemendijk 6Simme van Hettema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 6S.Wernerfabrieksarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 6S. (Sjoerd) Nielsen
  terug