Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 38 2-094 1/2 2-125 D-ong D-042
Naastliggers vanLiemendijk 38
ten oostenLiemendijk 40
ten westenLiemendijk 36
ten noordende Liemendijk


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 38Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort]schoenmakersperk
 
koper van 1/2Marten Rosey, gehuwd metmr. zeefmaker140-00-00 GG
koper van 1/2Jeltie Hue, en
koper van 1/2Anne Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Elbrichje Saeses
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten zuidenJacob Sierks mr. wagenmaker
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker
huurderFedde Gerbens
verkoper q.q.Willem Koenes, gecommitteerdemr. knoopmaker
verkoper q.q.Reinder Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Zierx


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 38huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 38huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Liemendijk 38huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Liemendijk 38huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Liemendijk 38huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Liemendijk 38wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 41, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 Liemendijk 38Pieter Hendriks0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 38de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (133 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436D-046 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436D-042 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4788Liemendijk 38 (D-042)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Liemendijk 38G.B. Weeninkjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1927 - kentekenadresnaam
B-11296
Liemendijk 38aRoelof van Kammen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 38aS. van Kammenbakker
Liemendijk 38aK.Wiersmagardenier


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Liemendijk 38, HarlingenLiemendijk 38 Corelliijs


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 38beeldbepalend pand5 van 10
  terug