Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Liemendijk 422-094/22-094/22-124D-045D-041


Naastliggers vanLiemendijk 42
ten westenLiemendijk 40
ten noordende Liemendijk


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109v van 16 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42bij de Franekerpoort [niet vermeld]128‑00‑00 ggschuur, loods of plaats achter voorgaand huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidendiept
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(b)


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostencorps de guarde


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094/2 , folio 19rLiemendijk 42huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs
huurwaarde12‑00‑00 cg
gebruikerYsak Jansen
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-094/2Liemendijk 42wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094/2 , folio 19vLiemendijk 42huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg
opmerking[vermeld als 2-094]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094/2 , folio 19vLiemendijk 42huis
eigenaarLeendert Janzen
gebruikerLeendert Janzen
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg
opmerking[vermeld als 2-094]


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]260‑00‑00 cghuis
koperJan Jurjens pikeur
geniaarde koperYede Tjeerds, gehuwd met
geniaarde koperTjepkjen Sjoerds
huurderJan Leenderts bontwever0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenperk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Leendertsbontwever


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-094/2 , folio 19vLiemendijk 42huis
eigenaarGeeraard Suringar erven
gebruikerGeeraard Suringar erven
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124 , folio 38rLiemendijk 42woning
eigenaarstad Harlingen
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde totaal18‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑07‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124 , folio 38rLiemendijk 42woning en Corps du Gardes
eigenaarCornelis van Beemen wed.
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]124‑12‑00 cghuis
koperJohannes Norel
koperPieter Hendriks
huurderde weduwe van wijlen Sybe Hansen
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Douwes Zeilemakerkoopman6159‑21‑00 gg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Norel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-124 , folio 38rLiemendijk 42woning en Corps du Guarde
eigenaarstad Harlingen
gebruikerDoede Pieters wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingDoede Pieters wd. woont uit commiseratie
opmerkingvan armoede Pro Deo


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-124 , pag. 38Liemendijk 42Stads Wooning 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Pieter T Hogstra... 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-045Liemendijk 42de Stadcorps de garde
D-045Liemendijk 42de Stadwed Pieter Hogstra


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
D-045Liemendijk 42Huizinge c.a. voormaals als wolkammerij gebruikt in de Hoogstraat, eigenaar Gerrit Willem, Meijer c.u.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 bij Hendrik Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 435Liemendijk 42Hendrik Mooijman timmerknegtHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Harmen Gonggrijp... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Jantje Andries Hondema... supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-045; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-045Geweezen Franeker Poort35 jzaakwaarnemerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker Poort33 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker Poort4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker Poort2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Rigtje Cornelis Voordewind... N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 435bij de Franekerpoort D-045Aafje J. van der Heide woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 435Hoogstraat D-041 Jan Pieters Hemstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 435Liemendijk 42 (D-041)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 42J. Vellingatimmerman


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18404
Limendijk 42Willem Roersma


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 42S. (Siebe) Stellingwerf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 42beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.086487054824829


  terug