Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLombardstraat 42-1722-1722-201D-056D-055


Naastliggers vanLombardstraat 4
ten oostende Oosterkeetstraat
ten westenLombardstraat 2
ten noordende Lombardstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0080r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]200‑00‑00 gghuis
koperAnthonius de Mol bewaarder der Tafel van Leninge, gehuwd met
koperAgatha van Felsen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metbleker
verkoperGeertgie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthonius d'Mol, bewaarder der Tafel van lening x Agatha van Felsen kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. de Lombert. Grondpacht 7 1/2 st. Gekocht van bleker Gerryt Gerryts x Geertgie Jans voor 200 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140r van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144r van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthoni de Mol


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]332‑00‑00 gghuis
kopersr. Tomas Trucquet
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperAntoni Mol, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAgata van Velsen te Leeuwarden


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049v van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]265‑00‑00 gghuis
koperClaes Garstenbergh, gehuwd metkorporaal onder Julius van Eysinga
koperAnna Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperGaspar de Baron, gehuwd met
verkoperElisabet Sanders


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]180‑07‑00 gghuis
koperAndries Steengraeff, gehuwd met
koperMayke Coertsen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWouter Sipkes, en zijn broer te Bolsward
verkoperGreolt Sipkes te Bolsward


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072v van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de lommerd bij de Franekerpoort]200‑00‑00 gghuis
koperDieuw Harmens, weduwe van
koperwijlen Jan Hansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de lommerd op de hoek van de dubbele regel]260‑00‑00 gghuis
koperIJsbrant Wyntjes
koperSybe Jansen
koperJurrien Falk
koperDirk Pottie
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): kamer
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWillem Jansen c.u. te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Wynties, Sybe Jansen, Jurrien Falk en Dirk Piters kopen een huis bij de Lommert, op de hoek van de Dubbele Regel. Ten O. de Dubbele Regel, ten Z. een camer van de Jan Jacobsgezinden, ten W. de Lommert, ten N. de straat. Gekocht van Wibren Jansen te Dokkum, voor 260 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 1-02-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Reyner Pyters1‑02‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4[niet vermeld]232‑07‑00 cg25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Reiner Pieters1‑02‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1701 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 178v van 3 okt 1701 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lombardstraat 4
inventarisantJan Sybes, weduwnaar (1) vanmr. metselaar
wijlen Tjetje Epes, en weduwnaar (2) van
wijlen Ydtie Hanses
aangeverJohan Reinhard Kutsch, curator overadvocaat Hof van Friesland
Sybren Jans nagelaten zoon (1)
Epe Jans nagelaten zoon (1)
aangeverAlbert Hendriks Mollema aangehuwde oom, voorspraak overmr. wagenmaker
Antie Jans nagelaten dochtertje (2)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0178v] Inventarisatie en beschrijvinge van goederen, gedaen bij ende ten overstaen van de burgemeester Gerrit Bouwes Schiere als commissaris, geadsocieert met doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuise van wijlen Jan Sybes, in leeven meester metselaar binnen dese stad, ende sulx ten versoeke van de heer Johan Reinhard Kutsch, advocaet voor den Hove van Friesland tot Leeuwarden als geauthoriseerde curator over Sybren en Epe Jans, nagelaten soonen van gedachte wijlen Jan Sybes bij sijn eerste vrouw Tjetje Epes in egte verweckt, en van Albert Hendriks Mollema, meester wagenmaker alhier ter stede als aengehoude oom en voorspraeke over Antie Jansen, mede een nagelaten dogtertie van meergenoemde overleden Jan Sybes bij desselfs laest overleden vrouw wijlen Ydtie Hanses echteluiden geteelt, te samen also requiranten en bij desen praesent, hebbende de beide soonen Sybren en Ype verklaart het sterfhuis goederen also [0179r] gelaten te hebben als deselve ten tijden van 't overlijden hares vaders geweest sijn, sonder daarvan iets te hebben vervreemt. Actum den 3e octobris 1705.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Bank van Lening]300‑07‑08 gghuis
koperPytter Borkes, gehuwd met
koperDieuke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑05 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: steeg of dubbele regel]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSibe Jansen veniam aetatis bekomen hebbende
verkoper q.q.dr. Reinhard Kutsch, curator over
verkoperYpe Jansen
verkoper q.q.Albert Hendrix, curator overmr. wagenmaker
verkoperAntie Jans
erflaterwijlen Jan Sybesmr. metselaar


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [niet vermeld]367‑00‑00 cggrondpacht van 1-02-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis naast de bank van lening, bewoond door Reiner Pytters1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 39Lombardstraat 4huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts c.soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde43‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 24vLombardstraat 4huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde43‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio Lombardstraat 4huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 25rLombardstraat 4huis
eigenaarKeimpe Jarigs erven
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-172Lombardstraat 4Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 25rLombardstraat 4huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: naast de Oude Lombart]392‑14‑00 gghuis
koperJan Jansen mr. bontwever
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of steeg waarin vrij in- en uitgang]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
erflaterTaetske Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]600‑00‑00 cghuis
koperJan Hendrik Rutgers, gehuwd met
koperLijsbeth Fransen
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: oude lommerd]
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperJan Janzenbontwever


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 25rLombardstraat 4huis
eigenaarJan Hendrik Rutgers
gebruikerJan Hendrik Rutgers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems trekschipper


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat [staat: achter de oude lommert in het straatje bij de Franekerpoort]480‑00‑00 cghuis annex weefwinkel
koperJan Hendrik Gerryts bontwever
huurderGeert c.u.
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Hendriks
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenJan Hendrik Gerryts bontwever
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172 , folio 25rLombardstraat 4huis
eigenaarJan H. Rutgers
gebruikerJan H. Rutgers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Lombard]283‑00‑00 gghuis
koperDirk Jans Lahouw, gehuwd metmr. bontwever
koperJohanna Dolinga
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrik Rutgers, gehuwd metbontwever
verkoperLijsbeth Fransen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-201 , folio 46rLombardstraat 4huis
eigenaarDirk Jans Laho
gebruikerDirk Jans Laho
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-201 , folio 46rLombardstraat 4huis
eigenaarDirk Jans Laho
gebruikerDirk Jans Laho
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 4Lombardstraat ZZ [staat: naast de Lombart bij de Franekerpoort]255‑21‑00 gghuis
koperTjerk Pieters, gehuwd metmeesterknecht plateelbakkerij van Frans Tjallingii
koperAntje Theunis
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Bank van Lening
naastligger ten westende Bank van Lening
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJohanna Dolinga, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Jans Lahoumr. bontwever


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-201 , folio 46rLombardstraat 4oud huis
eigenaarTjerk Pieters
gebruikerTjerk Pieters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-201 , pag. 46Lombardstraat 4Tjerk P. Oude erven1‑10‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 24 mrt 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4koopaktefl. 139huis D-056 en meubelen
 
erflaterTjerk Pieters Oude (in leven gehuwd met wl. Antje Teunis)
erfgenaamNeeltje Tjerks Oude (gehuwd met Wybren Gerbens Vellinga)
cedentBerend Teunis (te Bolsward, broer van Antie Teunis)
cedentMary Ydes (te Bolsward, gehuwd met Wybren Romkes Lamring)
cedentPierkje Bonnes Zeefsma (wv Bernardus Koelman)
cedentCornelis Lautenbach
cedentJacobus Johannes Posthuma
cedentMarten Betsauw
cedentIetze Bouwes Boomsma
cedentJohannes Hendrik Hasseborg
cedentHendrik de Vries
cessionaris en verkoperSybrand Hingst (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
cessionaris en verkoperJan Hannema (q.q., tevens als voogd over Tietie en Teunis, kinderen van wl. het echtpaar Pieter van Arum en Dieuwke Teunis)
koperCornelis Andries Smith (gehuwd met Marytie Pieters Postma)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Andries Cornelis... Grote Kerk HRL, zv Cornelis Andries en Martentje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Cornelis Andries Smit... 1799 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1826, huw 1837, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk D-056, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-056Lombardstraat 4Cornelis SmitCornelis Smitvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 763Lombardstraat 4Cornelis Smith Harlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Janneke Tjepkes Blok... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1839; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Luutske Gaykema... 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Pieter Douwes Bekius... Adriaantje Gerbens Bleeker; BS huw 1828; oud 47 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk D-056; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: P.D.B. te HRL, eigenaar van perceel nr. 111, legger nr. 21, Huis en Erf, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-056Lombardstraat 4P Bekius stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-056Bij de LombardPieter D Bekius47 jtichelaarMidlumm, protestant, weduwnaar
D-056Bij de LombardWybrandus Bekius7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardDouwe Bekius4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJan Bekius1 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardAdriana Bekius9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-056Bij de LombardJanneke Blok60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 197 en 207 van 3 mei 1843
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 275huis D-056
 
verkoperPieter Douwes Bekius
koperBartel Jelles Agema
koperSjoerd Ates van der Veen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-056Lombardstraat 4Ybeltje van Leer... ovl 26 jan 1867 HRL, huwt met Pieter Hamers, (gk) op 8 dec 1841 HRL, winkelierse in 1867, ovl wijk D-056, dv Tjeerd Jans vL, en Trientje Clases; BS huw 1841, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3070 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-056Lombardstraat 4Pieter Hamers, overleden op 5 januari 1854man van Ybeltje Tjeerds van Leer, turf/houtverkoopster (Lombardstraat D 56), vader van minderjarige Martinus, Tjeerd en Jeltje Pieters Hamers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat D-056Friedrich Hagemann woonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 178 en 182 van 27 nov 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-056Lombardstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 687huis D-056
 
verkoperWiebren Wielinga (te Groningen)
verkoper en koperTjeerd Hamers


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 27 nov 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 06 dec 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-056Lombardstraat 4Een huis met erf c.a. naast de Bank van Leening in de Lombardstraat, in gebruik bij, Hamers c.a.. Provisioneel verkocht op 11 dec 1872 in de Korenbeurs bij J. Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat D-055erven Jetske Cornelis de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 763Lombardstraat 4 (D-055)Bonefacius Jacobiwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 4J. Roukemakoopman


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 4J. Weitenberg & Zn.695Slagerij


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34915
Lombardstraat 4Johannes Jacobus Weitenberg


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 4W. (Wietske) Jasper wv Knol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 4beeldbepalend pand3 van 10


2023
0.13244009017944


  terug