Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Molenpad 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Molenpad 20(niet bekend)(niet bekend)G-269G-311


Naastliggers vanMolenpad 20
ten westenMolenpad 18
ten noordenhet Molenpad


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0301r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Anthoon Harings... zelfden ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Wytse Jans Vettevogel... en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. Harings, wewer, 1814. (GAH204); W.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-269Molenpad 20W Vettevogel Anthonie Harings wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1786Molenpad 20erven Hendrik Jans de Boer(loots)Harlingenhuis en tuin (350 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Taeke Jans van Dijk... in 1851, N.H., zv Jan Pieters vD en Tjamkje Rinses Tolsma; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 32 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Tytje Tjeerds Faber... Hiddes de Vries; BS huw 1828, ovl 1832, ovl 1836, huw 1834, huw 1838, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 36 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-269Klaas K Dijkstra53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
G-269Jikke S de Groot47 jBerlikumv, protestant, gehuwd
G-269Sipke Kl. Dijkstra13 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
G-269Klaske Dijkstra19 jDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-269Tjetske Dijkstra16 jgeenDronrijpv, protestant, ongehuwd
G-269Wytske Dijkstra8 jBarradeelv, protestant, ongehuwd
G-269Durkje Dijkstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-269Molenpad 20Sipke Klazes Dijkstra, overleden op 17 april 184115 jr, geboren Dronrijp, overleden Molenpad G 269. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 35) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-269Molenpad 20Oepke Jorkes Westra, overleden op 26 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 48 jr, geboren Kimswerd okt. 1799, overleden Molenpad G 269, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Klaas Jorkes Westra... zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Klaas K Dijkstra... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Sybren Jorna... uit Leeuwarden, zv Wopke J, en Doetje Kroes; BS ovl 1857; bev.reg. Ha18 51 wijk C-168, wijk A-205, wijk ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-269Molenpad 20Jieke de Groot... Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2480*Molenpad G-310Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis
Sectie A nr. 2480*Molenpad G-311Wed. en erven IJnse K. Renemawoonhuis en stal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2480Molenpad 20 (G-311)Anne Zeilmakerwoonhuis
  terug