Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 5(niet bekend)3-086(niet bekend)G-344G-336


Naastliggers vanMoriaanstraat 5
ten oostenMoriaanstraat 7
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 3


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0053v van 22 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ [staat: oost van de kerk]30‑00‑00 gghuis
koperTymen Jacobs Hayema lakendrapier
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Willems
naastligger ten noordende hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes
verkoperLieuwe Lieuwes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTymen Haeyema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214v van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTymen Haeyma


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTymen Hayema


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTymen Hayema


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045r van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ330‑00‑00 cghuis
koperPieter Reiners, gehuwd met te Koningsburen onder Midlum
koperJanneke Hendriks te Koningsburen onder Midlum
naastligger ten oostenDoede Bakker
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westeneen woning
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoperNanning Willems, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAntie Feitels


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0105v van 11 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten oostenJanke Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 32rMoriaanstraat 5hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0218v van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ530‑00‑00 cghuis
koperLutter Jans, in ondertrouw metmr. bontwever
koperAntie Fransen
naastligger ten oostenDoede Backer
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten westenJanke Hendriks winkelier
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
verkoperJanke Hendrikswinkelier


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0337v van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Backer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 32rMoriaanstraat 5hof
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Durse c.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 32rMoriaanstraat 5hof
eigenaarDoede Bakker
gebruikerDoede Bakker
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 32rMoriaanstraat 5hof
eigenaardr. Stinstra
gebruikerdr. Stinstra
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0057r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan van Deursen mr. bontwever


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0058r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 5Moriaanstraat NZ85‑00‑00 cghuis
koperJochum Jansen turfdrager en winkelier
naastligger ten oostenEvert Beva
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenJochum Jansen turfdrager en winkelier
naastligger ten noordenWillem Backer
verkoperJan van Deursenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen, turfdrager en winkelier


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 5erven Gerrit Veenstra Harlingenplaisiertuin (620 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Sietske Eeltjes Rispens... HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Ype Boomsma... huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat G-336 Willem Bruining woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat 5 (G-336)Willem Bruiningwoonhuis


2023
0.069438934326172


  terug