Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Moriaanstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerMoriaanstraat 8(niet bekend)(niet bekend)G-254G-331


Naastliggers vanMoriaanstraat 8
ten oostenMoriaanstraat 10
ten westenMoriaanstraat 6
ten noordende Moriaanstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0194v van 22 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0203v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0039v van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0256v van 24 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017v van 9 apr 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 8Moriaanstraat ZZ achter de grote kerk385‑00‑00 GGhof met een zomerhuis of kamer
koperJacob Pyters, gehuwd metbakker
koperEngeltje Doedes
naastligger ten oostende hof van Hendrik Hendriks meelker
naastligger ten oostenJan Willems metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperTjeerd Hylkes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters, bakker, (Bakker?) x Engeltie Doedes koopt een hof, met een zomerhuis ten N. daarvan, achter de Grote Kerk, in de Moriaanstraat. Ten O. de hof van Hendrik Hendriks (melker?) en Jan Willems, metselaar, ten Z. erven Gerrit Gijberts, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang ten Z. langs de schuur van Hendrik Hendriks (melker?), naar het Karrepad. Gekocht van Tjeerd Hylkes, voor 385 gg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 8Moriaanstraat achter de grote kerk165‑00‑00 CGhof met zomerhuis en vruchtbomen
koperPoppe Auckes, gehuwd metmr. zeilmaker
koperCorneliske Jacobs
naastligger ten oostenAnne van der Meulen
naastligger ten oostende kamer van Jan Metselaer
naastligger ten zuidenTade Jacobs
naastligger ten westenenige andere kamers
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobsschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Auckes, mr. zeilmaker x Corneliske Jacobs koopt een hof met zomerhuis en vruchtbomen in de Moriaanstraat. Ten O. Anne v.d. Meulen, ten W. enige camers, ten Z. Jan, metselaar en Taede? Jacobs, ten N. die straat. Gekocht van de kinderen en erven van Pieter Jacobs Backer, in leven boeierschipper, voor 165 cg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs n.u.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0152r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Gerlofs mr. bakker


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalomon Bulart


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0234v van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Gerlofs


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Salomons


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0123v van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Gerlofs


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Salomons


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0173v van 5 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Salamons


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0005r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Salomons


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Salomons


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0075v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende tuin van Poppe Salomons Builart


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe S. Builard


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0027r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. S. Builard


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0006r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Moriaanstraat 8Moriaanstraat ZZ72‑21‑00 GGtuin en hof
koperJelle Jetzes Boomsma
huurderJan Janzen Cuiper
naastligger ten oostenAbe Hilwerda
naastligger ten zuidenCornelis Tromp c.u.
naastligger ten westenCornelis Tromp c.u.
naastligger ten noordenMoriaanstraat met uitgang naar Molenpad
verkoperPoppe Salamons


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0145r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0046v van 21 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Moriaanstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Boomsma


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Bart Jans van Dinsen... Lodewijks Groen op 8 mei 1808 HRL, wonende te Agter de kerk in 1811, wonende te Amsterdam 1808, ovl wijk G-254, in zijn huis ovl Egbert Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Jelle Jetses Boomsma... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-163; gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-254Moriaanstraat 8Jelle Boomsma tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1766Moriaanstraat 8Simme Jans de GrootwinkelierHarlingenhuis en erf (144 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 23 feb 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-254Moriaanstraat 8koopaktefl. 150tuin en hoving G-254
 
verkoperSimme Jans de Groot
koperWillem Jesk Stooker
koperYbeltje Klases de Vries


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Cornelis Aukes van Houten... Huberts; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-254; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Eelke Gerardus Eelkema... in 1851, N.H., zv Gerardus E, en Aukje Andries; BS huw 1834, ovl 1850, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Joukje Tichelaaroud 38 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-254; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-254Moriaanstraat 8Hiltje van Houten, overleden op 19 november 183913 jr, overleden Moriaanstraat G 254. (CzOG nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-254Cornelis A van Houten43 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-254Joukje H Tichelaar38 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-254Imkje van Houten18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-254Aukje van Houten5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-254Moriaanstraat 8Cornelis Aukes van Houten, overleden op 30 juli 184146 jr, korendrager, overleden Moriaanstraat G 254, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 69) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Ake O. van der Stok... Grote Kerk HRL; geb 13 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Okke van der Stok en Geertje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Anne Adams Dinhart... steentjesbakker, zv Adam D, en Aaltje Idses de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Broer Wytses Blom... Ake van der Stok; geb 8 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Wytse Broers Blom en Eke Roelofs ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Franskje Jacobs... N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Roelof Roelofs Postma... met Foekje Hendriks vd Werf op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, hovenier in 1864, ovl wijk G-254, huw.get. bij P. Callenborn en F. Zwart, 1839, zv Roelof Roelofs P, en Trijntje Simons Zwart; dopen Grote ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-254Moriaanstraat 8Trijntje Bijl... in haar huwelijksakte en ovlakte staat ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1766Achter de groote kerk G-254Hielke Pieksmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1766Moriaanstraat G-331Abraham de Ruiter Rzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1766Moriaanstraat 8 (G-331)A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Moriaanstraat 8Kl. Tigchelaarwerkman gemeente reiniging
  terug