Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 11(niet bekend)4-1964-196/6H-145H-160


Naastliggers vanNieuweburen 11
ten oostenNieuweburen 13
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 9


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Nieuweburen 11woning
eigenaarClaaske Johannes
gebruikerClaaske Johannes
opmerking1720 insolvent verklaart 6-00-00
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Nieuweburen 11woning
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerWessel Keimpes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Nieuweburen 11huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196Nieuweburen 11huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0097v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 11Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten bij de Wasbleek]100‑07‑00 ggwoning no. 6
koperWillem Douwes koopman
huurderJacob Piebes 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer A. Scheltinga
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenWillem Douwes koopman
naastligger ten noordenstraat en bolwerk
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt nummer 6 der 11 woningen anno 1769 nieuw gestigt aan de stads vesten omtrent de Wasbleek. Geen grondpacht. verhuurd aan Jacob Piebes voor 20 cg. Ten O. A. Scheltinga, ten Z. stadsvesten, ten W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 100 gg. 7 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/6Nieuweburen 11woning
eigenaarWillem Douwes
gebruikerClaas Taekes wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11A. W Tadema... (GAH204); id. van wijk H-144; gebruiker Willem J. Steenbergen, tichelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-145; gebruiker Johannes Garde vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Johannes Garde/Garse... mrt ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Trijntje Sybrensgeb 1726 ... , ovl 25 dec 1814 HRL, huwt met Jielles Johannes, ovl wijk H-145; BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-145Nieuweburen 11A W Tadema qqvrouw Johannes Garde


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1905Nieuweburen 11 Jan Glinstra schipperHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Grietje Harmens de Haas... N.H., werkster in 1851, dv ... , en IJmkje Tadema; bsha183hu, ovl 1839, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-145, 146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-152; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Joukje van der Plaatsoud 47 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk H-145; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-145Jan van der Sluis44 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
H-145Joukje van der Plaats47 jHerenveenv, protestant, gehuwd
H-145Arend van der Sluis15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-145Trijntie van der Sluis9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-145Soukje van der Sluis4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Jan Harents van der Sluis... wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 190512 Nieuwe huizen H-145Gerardus Leemkoel woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1905Nieuwe Buren H-160 Joseph Berndes woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1905Nieuweburen 11 (H-160)Antje Straatsma (wed. J. Berndes)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 11H. de Witkleermaker


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuweburen 11, HarlingenNieuweburen 11S. Jagertimmerman


1935 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuweburen 11, HarlingenNieuweburen 11S. Jagertimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 11L. (Lieuwe) Poelstra  terug