Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 15 (niet bekend) 4-196 H-143 H-158
Naastliggers vanNieuweburen 15
ten oostenNieuweburen 17
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 13


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032r van 11 feb 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron v Plettenberg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0230r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0059r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0058r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 15Nieuwe buren NZ [staat: no. 8 in de 12 nieuwe woningen aan de stadsvesten]kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerd
 
koperPieter Jurjens 56-15-00 CG
huurderDirk Simons c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Syds Schaaff
naastligger ten zuidenNieuwe buren [staat: bolwerk]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenberg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 15P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 15wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 15Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 15Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 15Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 15Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 15IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 15Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 15Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 150-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Pieter Jurjens Reidsma... Bonnema, kinderen: Dieuwke R, geb 1802 HRL, Sijke/Lucia R, geb 2 sep 1798 HRL; werkman in 1813, ovl wijk H-143; BS ovl 1813; 1832 overlijdens, ovl 1868, ovl 1874 wed. P.J.R. eigenaar en gebruiker van wijk H-143, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Sytse Bernardus Wesseling... H-221, timmerknegt; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-143Nieuweburen 15Pieter J Reidsma wedPieter D Reidsma wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1903Nieuweburen 15Barend Tjallings SchaafsmaHarlingentimmermansknegthuis (35 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-143Nieuweburen 15Taekje Jans de Boer, overleden op 26 oktober 1834dochter van Jan J. de Boer, varenspersoon (Stadswallen H 143) en Trijntje Deurnat, zuster van minderjarige Grietje Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-143Nieuweburen 15Tjamkje Jans de Boer, overleden op 18 november 1834dochter van Jan J. de Boer, varenspersoon (Stadswallen H 143) en Trijntje Deurnat, zuster van minderjarige Grietje Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Gerlof Klasen Boonstra... is Jelmer Akker wed., 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-143; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-143Gerlofke Boonstra55 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, zeeman
H-143Neeltie Postuma53 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Anne Jans van Straten... vS, en Antje Jans van Kampen; BS ovl 1837; 1839 huwelijken, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-116; VT1839; geb 10 may ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Hendrina Siebouts van Dam... vD, en Leeuwkje Klases de Beer; BS huw 1839, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Neeltje Posthuma... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Pieter Pieters Bakker... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-143Nieuweburen 15Reinder Bijlsma... 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1903H-143 (12 Nieuwe huizen)Tjerk D. Siebesmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1903H-158 (Nieuwe Buren)Meile van der Molenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1903Nieuweburen 15 (H-158)Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Nieuweburen 15Joannes Koopmans


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuweburen 15 Johannes Koopmansexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 15R. v/d Zeewerkman gemeente reiniging


1932 - kentekenadresnaam
B-18266
Nieuwe Buren 15Zacheus van der Zee


1932 - variaadresbronbericht
Nieuweburen 15Oud Harlingen Magazine 1992nov: Door Z. v.d. Zee, Nieuweburen 15, werd een vrachtauto aangeschaft. Hij begon voor eigen rekening een transportbedrijf


1933 - kentekenadresnaam
B-18713
Nieuweburen 15Zacheus van der Zee


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuweburen 15Z. v.d. Zee808Exped.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NieuweburenZ. v.d. Zee808Exped.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NieuweburenZ. v.d. Zee808Exped.


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 15J. (Jan) de Vries
  terug