Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 19 (niet bekend) 4-196 H-141 H-156
Naastliggers vanNieuweburen 19
ten oostenNieuweburen 21
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 17


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0281r van 27 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 19Nieuweburen NZ [staat: het baanpad bij de Wasbleek gequoteerd met nr. 10]huis
 
koperPaulus van Thiele 60-21-00 GG
huurderPietje Johannes 20-00-00 CG
huurderwijlen Rintje Haringa
naastligger ten oostenhet huis gequoteerd met nummer 11
naastligger ten zuidenNieuwe Burren [staat: stadswal]
naastligger ten westenhet huis gequoteerd met nummer 9
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: Achterstraat]
verkoperAnneus Lourens Tabes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 19P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 19wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 19Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 19Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 19Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 19Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 19IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 19Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 19Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 190-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-141Nieuweburen 19Haring Rintjes... huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1811, ovl 1858; wed. H.R. gebruiker wijk H-141, gealimenteerd; eigenaar is P. van Thielen, 1814. (GAH204); Ruurd Teekes ende Joukjen Rintjes, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-141Nieuweburen 19Paulus van Thielen... Antje Heeres, N.H., kind: Willem Jan vT, geb 5 jun 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801; eigenaar van wijk H-141; gebruiker Haring Rintjes wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, huisno. 179, heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-141Nieuweburen 19Tjeerd Monses... Kerk HRL, zv Monze Meinerts en Hijlkjen Tjeerds; geb 1755 ... , ovl 15 mei 1814 HRL, werkman, ovl wijk H-141; BS ovl 1814; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:niets, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-141Nieuweburen 19P van Thielen Haring Rintjes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1901Nieuweburen 19wed. Pieter Jurjens ReidsmaHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-141Nieuweburen 19Aaltje Andries Koopmans... Andries Arjens en Antje Johannes; BS huw 1818, ovl 1847; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-141Nieuweburen 19Klaas Sjoerds Rodenhuis... 1847, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-134; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-141; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-141Klaas Rodenhuis50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
H-141Aaltie Koopmans43 jHarlingenv, protestant, gehuwd, [verwer]
H-141Andries Rodenhuis20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwer*
H-141Sjoerd Rodenhuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, metzelaar


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-141Nieuweburen 19Aaltje Andries Koopmans, overleden op 17 november 184751 jr (geboren 10/10/1796), overleden 12 Nieuwehuizen H 141, gehuwd, moeder van Andries, verver en Sjoerd K. Rodenhuis, metselaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1901H-141 (12 Nieuwe huizen)Andries Rodenhuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1901H-156 (Nieuwe Buren)Andries Rodenhuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1901Nieuweburen 19 (H-156)Clara N. van der Werf (wed. A. Rodenhuis)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 19J.Taekemagardeniersknecht


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 19W. (Wijtse) Bergsma
  terug