Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 3(niet bekend)(niet bekend)D-142D-160


Naastliggers vanNieuwstraat 3
ten zuidenNieuwstraat 5
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 1


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107r van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJylt Baukes metselaar


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0250r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jielt Baukes


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0253v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0252r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 3Nieuwstraat noordeinde bij de Franekerpoortsdwinger145‑07‑00 GGwoning
koperburgemeester Jan Doncker koopman
huurderGerrit Jansen mr. bontwever30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPad naar de Nieuwstraat
naastligger ten zuidenFreerk Ates c.u.
naastligger ten westenFreerk Hendriks
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperLolke Beerns, gehuwd metvarensgezel
verkoperGrietje Jans Sanstra


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0238r van 1 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 3Nieuwstraat OZ bij de Franekerpoortsdwinger151‑00‑00 CGwoning en weefwinkel
koperPyter Ulbes trekveerschipper
huurderJan Barthold 26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenrijdpad
naastligger ten zuidenFreerk Ates
naastligger ten westenFreerk Hendriks
naastligger ten noordenlege grond
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0130v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntje Jielts


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0050r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 3Nieuwstraat bij de Franekerpoortsdwinger, noordeinde van de53‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperCornelis Jacobs, gehuwd metgraankoper
koperBaatje Fokkes
huurderHendrik Beernds 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRijpad en bolwerk
naastligger ten zuidenDaniel Paulus
naastligger ten westenHarmen Hendriks
naastligger ten noordenlege plek grond
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0075r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen lege plek grond


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Baukje Jansged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Hendrik Claasesovl voor 1815; wed. H.C. gebruiker van wijk D-142, medegebruiker is Jetske C. Reitsma, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Jetske Clases Reitsmageb 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-142Nieuwstraat 3Gereformeerde Diaconie Hendrik Klaases wed
D-142Nieuwstraat 3Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 844Nieuwstraat 3Hervormde DiaconyHarlingenhuis (15 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Sybeda Zijlstrageb 1788 Makkum, ovl 17 feb 1847 HRL, huwt met Sjoerd Poppes Tigchelaar dv Feike Pieters Z, en ... ; BS ovl 1847; oud 50 jaar, (vnm: Sijserda), geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-142; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-142Sysferda Zijlstra50 jgeenMakkumv, protestant, weduwe
D-142Anne Tichelaar15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-142Rinske J Visser8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Klaaske Beidschat, overleden op 11 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, Nieuwstraat D 142, gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1204 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-142Nieuwstraat 3Minke Rintjes van der Post, overleden op 29 april 184849 jr, geboren Stavoren 11/3/1799, overleden Nieuwstraat D 142, vrouw van Hielke van der Burg, werkman, moeder van minderjarige Willem, Teedsche en Jantje Hielkes van der Burg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Jacobus van Bree... met Fokje de Vries, werkman, zv Carel vB., en Anna Catharina Widders; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk D-142; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Vogeltje de Vries... 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 3 en 10 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, N.H., ovl wijk D-142, dv Cornelis dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1812, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk D-126, wijk D-145, wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-142Nieuwstraat 3Geertruida Jans van Rooyen... ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 844achter de Lombard D-142Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 844Nieuwstraat D-160Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4838Nieuwstraat 3 (D-160)Willem Oldenburgerwoonhuis
  terug