Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 23(niet bekend)3-031 D-148D-170


Naastliggers vanNieuwstraat 23
ten zuidenNieuwstraat 25
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 19


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-031, pag. 52Nieuwstraat 23Rinse van Bergum wed en erven0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Gerben Tjeerdszie ook: de Vries; gebruiker van wijk D-148, varensgesel; eigenaar is Rinse van Bergum erven, 1814. (GAH204); huwt met Stijntje Harmens, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Rinse van Bergum... Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier:40:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-148Nieuwstraat 23Rinse van Bergum ervenGerben Tjeerds varensgesel


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 302 van 10 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-148Nieuwstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 120woning in de Nieuwstraat D-148
 
verkoperHiltje Philipse Stajou
verkoperJan Kronenburg
koperRomke Jippes Butter


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 50 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Romke Jippes Butter, overleden op 7 september 1826Nieuwestraat D 148, vader van Elisabeth-Catharina (vrouw van Pieter Martens Schaaf, huistimmermansknecht), Jippe, sjouwerman, afwezige Pieter, stuurman Antwerpen en afwezige Jelle Romkes Butter, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 152 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Grietje Jelles de Jong, overleden op 31 oktober 183066 jr, wed. Romke Jippes Butter, Nieuwestraat D 148, moeder van Pieter, Jelle, Elisabeth en Jippe Romkes Butter (testamentair erfgenamen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 849Nieuwstraat 23wed. Romke ButterHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Elisabeth Brouwergeb 1780 HRL, ovl 16 aug 1851 Antwerpen, wed. van Bonuventura Michael Reyns, kantwerkster, wonende te Antwerpen in 1851; BS ovl 1851; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Elisabeth Robutteroud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Germen Zeilmaker... te HRL, werkman, zv Anne Ages Z, en Oetske Dirks Mesdag; BS huw 1832, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Pieter Martens Schaaf... 1820, huw 1821, ovl 1844 1845 overlijdens; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk D-148; VT ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-148NieuwstraatPieter M Schaaf44 jstadstimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-148NieuwstraatElisabeth Robutter45 jStavorengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-148NieuwstraatMarten P Schaaf8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatRomke P Schaaf4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatYda P Schaaf15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-148NieuwstraatElisabeth Brouwer54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-148NieuwstraatDjieuwke Brouwer18 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Gerrit Cornelis de Boer, overleden op 28 november 184357 jr, werkman, geboren Arum, overleden Nieuwstraat D 148, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 265) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 209 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-148Nieuwstraat 23Pieter Martens Schaaf, overleden op 30 november 184449 jr (geboren 8/7/1795), stadsarbeider, overleden Nieuwstraat D 148, man van Elisabeth Butter, vader van Ida (vrouw van Berend Bakker, zeeman) en minderjarige Marten en Romke Pieters Schaaf. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-148Nieuwstraat 23Jan Jansen van der Wijk... Molenaar op 29 nov 1835 Franeker, 2e huwt met Elizabeth (= Botje) Zeilmaker, werkman in 1861, ovl wijk D-148, N.H., schippersknecht HRL. 1835, zv Jan vdW, en Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849Nieuwstraat D-148Pieter Marten Schaafwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
D-148Nieuwstraat 23Eene woning aan de Nieuwstraat, verhuurd aan A., IJzenbeek. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849*Nieuwstraat D-169Dirk Gerritsmawoonhuis
Sectie A nr. 849*Nieuwstraat D-170Dirk Gerritsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 849Nieuwstraat 23 (D-170)Dirk Gerritsma (te Bolsward)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 23 Douwe Tichelaarstadsreinigerf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 23A. Boonstrafabrieksarbeider


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Nieuwstraat 23Onbewoonbaar verklaard
  terug