Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 24 3-036 3-044 D-097 D-139
Naastliggers vanNieuwstraat 24
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 26
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 22


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTrijntie Pyters


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-036 Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-036 Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReiner Jansen


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-036 Nieuwstraat 24wed. Arjen Cornelis, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-036 Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten noordenGrietje Tinges koopvrouw


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-044 1/2Nieuwstraat 24M Betzauw0-10-00 CGmouterij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Jan Jacobs Burggraaf... Adams, 15ju1781. (GAH1112); id. f. 81:15:0, 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-097Nieuwstraat 24Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 823Nieuwstraat 24Jacob WinkelHarlingenwinkelierhuis (190 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 aug 1832
D-097Nieuwstraat 24Dubbelde huizinge, met tuin en bleek, en verdere annexen in de Nieuwestraat, huurders Martinus, Weersma en Sipke hoffinga. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Reinskje Nieuwenhuisoud 50 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sikke Dirks Nieuwenhuis... N, en ... ; BS huw 1834, huw 1837, ovl 1842; oud 59 jaar, geb Herbayum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839; S.D.N. eigenaar van percelen nrs. 776 en 777 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 482, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-097NieuwstraatSikke D Nieuwenhuis59 jHerbayumgezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-097NieuwstraatReinskje Nieuwenhuis50 jDongjumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatHerke Nieuwenhuis20 jAchlumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAtze Nieuwenhuis11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAntie Nieuwenhuis18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatHendrik Beidschat [Beytschat]25 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
D-097NieuwstraatGeertje Mulder25 jGorredijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatFolkert Beidschat [Beydschat]7 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatMartje Beidschat [Beydschat]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Pietertje Hendriks Beidschat, overleden op 4 maart 18413 mnd, overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Teunis Beidschat, schippersknecht en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Maatje en Folkert Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hiltje Hendriks Beidschat, overleden op 29 september 1844bijna 1 mnd (geboren 31/8/1844), overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Beidschat, trekschipper en Geertje Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert en Pietertje Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Baukje Sybes Visser, overleden op 24 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr, geboren Wijnaldum, overleden Nieuwstraat D 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hendrik Oosterling, overleden op 19 december 1848(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Oudebildtzijl, overleden Nieuwstraat D 97, voerman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Hendrikje/Ruurdtje Heerpelsgeb 12 jul 1797 Pingjum, ovl 23 aug 1871 HRL, huwt met Klaas J. Heins, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, dv Marten H, en Geertje Ploegstra; BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, 181


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Klaas Jans Heins... 24 mei 1859 vanuit Pingjum, zv Jan H, en Jetske (vd Let); BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sophia van Temmen... en Angenietje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 823D-097 (Nieuwstraat)Brand Jans Hoffingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2533D-139 (Nieuwstraat)Brant Jans Hoffinga en medeëig.woonhuis
Sectie A nr. 2533G-396 (Weverstraat)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3532Nieuwstraat 24 (D-139)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Nieuwstraat 24 Herman Radsmabesteller
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 24A.F.Breidenbachgrondwerker


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 24H. (Harmen) Severein
  terug