Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 243-036 3-044 D-097D-139


Naastliggers vanNieuwstraat 24
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 26
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 22


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarwed. Claes Jansen
gebruikerGerrit Waterhaler cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Pyters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReiner Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-036 Nieuwstraat 24wed. Arjen Cornelis, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 24huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0088v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels
naastligger ten westenWillem Boekholt


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0290r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesseling
naastligger ten westenHendrikje Scheltema, gehuwd met
naastligger ten westenYpe Jetzes mr. bakker
naastligger ten westenwijlen Hinke Bouwes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen P. Scheltema


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0241v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wesling
naastligger ten westenGeert Jans tapperijhouder


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0136v van 22 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Wessels
naastligger ten westende tapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten zuidenGrietje Tinges koopvrouw
naastligger ten westentapperij van Geert Jans brouwer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Bertels, gehuwd metkoopman
naastligger ten noordenGrietje Tinges koopvrouw


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-0441/2, pag. 53Nieuwstraat 24M Betzauw0‑10‑00 cgmouterij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Jan Jacobs Burggraaf... Adams, 15ju1781. (GAH1112); id. f. 81:15:0, 20 jun 1779. (GAH1110); eigenaar en gebruiker van wijk D-097, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk D-098; gebruiker is Jacob Uldriks Wip, korendrager, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Nieuwstraat 24 J.J. Burggraaffl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-097Nieuwstraat 24Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 823Nieuwstraat 24Jacob WinkelwinkelierHarlingenhuis (190 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
D-097Nieuwstraat 24Dubbelde huizinge, met tuin en bleek, en verdere annexen in de Nieuwestraat, huurders Martinus, Weersma en Sipke hoffinga. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Reinskje Nieuwenhuisoud 50 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sikke Dirks Nieuwenhuis... N, en ... ; BS huw 1834, huw 1837, ovl 1842; oud 59 jaar, geb Herbayum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-097; VT1839; S.D.N. eigenaar van percelen nrs. 776 en 777 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 482, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-097NieuwstraatSikke D Nieuwenhuis59 jgeenHerbayumgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatReinskje Nieuwenhuis50 jDongjumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatHerke Nieuwenhuis20 jAchlumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAtze Nieuwenhuis11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatAntie Nieuwenhuis18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatHendrik Beidschat [Beytschat]25 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatGeertje Mulder25 jGorredijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-097NieuwstraatFolkert Beidschat [Beydschat]7 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-097NieuwstraatMartje Beidschat [Beydschat]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 288 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Pietertje Hendriks Beidschat, overleden op 4 maart 18413 mnd, overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Teunis Beidschat, schippersknecht en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Maatje en Folkert Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 329 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hiltje Hendriks Beidschat, overleden op 29 september 1844bijna 1 mnd (geboren 31/8/1844), overleden Nieuwstraat D 97, dochter van Hendrik Beidschat, trekschipper en Geertje Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert en Pietertje Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Baukje Sybes Visser, overleden op 24 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 16 jr, geboren Wijnaldum, overleden Nieuwstraat D 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-097Nieuwstraat 24Hendrik Oosterling, overleden op 19 december 1848(Certificaat van onvermogen), 35 jr, geboren Oudebildtzijl, overleden Nieuwstraat D 97, voerman, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Hendrikje/Ruurdtje Heerpelsgeb 12 jul 1797 Pingjum, ovl 23 aug 1871 HRL, huwt met Klaas J. Heins, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, dv Marten H, en Geertje Ploegstra; BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, 181


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Klaas Jans Heins... 24 mei 1859 vanuit Pingjum, zv Jan H, en Jetske (vd Let); BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-097Nieuwstraat 24Sophia van Temmen... en Angenietje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 823Nieuwstraat D-097Brand Jans Hoffingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2533Nieuwstraat D-139Brant Jans Hoffinga en medeëig.woonhuis
Sectie A nr. 2533Weverstraat G-396Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3532Nieuwstraat 24 (D-139)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 24 Herman Radsmabestellerf. 0f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 24A.F. Breidenbachgrondwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 24H. (Harmen) Severein
  terug