Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 283-0343-0353-043D-096D-137


Naastliggers vanNieuwstraat 28
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 30
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 26


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0094v van 10 nov 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen ledige plaats


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0127r van 25 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]41‑00‑00 cgledige plaats
koperIpe Meynerts c.u.mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenSymen Elings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet huis van Wopke Jelles te op het westend van Vlieland
verkoper q.q.Wopke Jelles te op het westend van Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meynerts, mr. timmerman, koopt een ledige plaets wz. Aenjelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de openbare steeg, ten Z. Symen Elings, ten N. een steeg en de verkoper. Met veel voorwaarden. Grondpacht 20 st. Gekocht van Wopke Jelles op `t Westeind van Vlieland, in qualiteit, voor 41 cg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147v van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjeliersstraat]220‑00‑00 gghuis
koperJan Sierx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenSymen Elings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenhet huis van Ype Meynerts c.u.timmerman
verkoperYpe Meynerts c.u.timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sierx koopt een huis in de Anjelierstraat. Ten O. de straat, ten Z. Symen Elings, ten W. een openbare steeg, ten N. de verkoper. Gekocht van timmerman Ype Meynerts c.u. voor 220 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Jansen in de hontscamer


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0097v van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Siercx


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0175r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Siercx


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0093r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Siercx


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 3, fol. 5vNieuwstraat 28Jan Sierksf. 800-00-00 wed.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0240v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Seerps


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-034 , folio 45Nieuwstraat 28huis
eigenaarFrieskjen Pieters erven
gebruikerPieter Berents
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-034 , folio 28rNieuwstraat 28huis
eigenaarBroer Bauckes cum soc.
gebruikerFrans Daniels cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenzeker steegje


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-034 , folio Nieuwstraat 28huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0342v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]204‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen de Boer, gehuwd metmr. bontwever
koperAntje Reyners
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenGerrit Andrys
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJan van Haerlem
verkoperTrijntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 28vNieuwstraat 28huis
eigenaarPieter Seerps erven
gebruikerPieter Seerps erven
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Boer


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0018va van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019ra van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0335v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-035Nieuwstraat 28Jan de Boer, bestaande uit 3 personen07‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 28vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-035, fol. 41rNieuwstraat 28Jan de Boer , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenturfdraeger18:1:00 cg3:0:00 cgbestaet nae sijn doen redelijk wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0233v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 28vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Janzen
gebruikerJan Janzen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0137r van 7 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ [staat: Nijestraat]350‑00‑00 cghuis, weefwinkel en plaats
koperJan Tjeerds, gehuwd metmr. bontwever
koperAntie Alberts
huurderJan Tjeerds 29‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijestraat]
naastligger ten zuidenPytter Joosten
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jansen de Boermr. timmerman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 28vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 54vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Tjeerds wed.
gebruikerJan Tjeerds wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0044v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ240‑00‑00 gghuis met gewezen weefwinkel
koperJan Bertels, gehuwd met
koperGrietje Tings
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Pieter Joostens
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.Sikko Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperAntje Allards, weduwe van
verkoperwijlen Jan Tjeerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bertels x Grietje Tings kopen braave huisinge c.a. Wz. Nieuwstraat, door Antje Allards metterdood ontruimd. Volgens acte van 22 july 1759 mogen het dak van de loots en gewezen weefwinkel niet hoger worden opgebouwd. Geen grondpacht. Ten O. de Nieuwstraat, ten Z. wd. Pieter Jetses?, ten W. de Zoutsteeg, ten N. een doorgaande steeg. Voor losse goederen 8 cg. Gekocht van (de boedel van) Antje Allards wv Jan Tjeerds, voor 240 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 54vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Bertels
gebruikerLieuwe Aukes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-043 , folio 54vNieuwstraat 28huis
eigenaarJan Bertels
gebruikerEmmanuel Steiger
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0256v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 28Nieuwstraat WZ400‑00‑00 cghuis, loots en weefwinkel
koperDirk Cornelis Boterweg, gehuwd met
koperJeltje Jans
huurderAte Lieuwes
huurderWillem Wolf
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hendriks*
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperJan Bertels, gehuwd met
verkoperGrietje Tinges


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-043 , pag. 53Nieuwstraat 28Dirk Boterweg 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Dirk Boterweg... eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas Cornelis Voordewind wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-096; gebruiker is Egbert A. de Wilde, zoutmeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-151, smederij self, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Egbert Alberts de Wilde... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1818, huw 1824, ovl 1827, ovl 1862, ovl 1871; gebruiker wijk D-096, zoutmeter; eigenaar is Dirk Boterwech, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-096Nieuwstraat 28Dirk BoterwechEgbert A de Wildezoutmeter


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 173 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Jacoba Feikes Tadema, overleden op 2 september 1825dochter van Feike Durks Tadema, mr. timmerman (Klooster D 96, wednr. Aukje Roelofs Hamstra) en Antje Jacobs Brouwer, zuster van minderjarige Ietje Feikes Tadema, halfzuster van minderjarige Dirk en Antje Feikes Tadema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-096Nieuwstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 127huis in de Nieuwstraat D-096
 
verkoperJohannes Franciscus Berndes
koperPieter van Noorden


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 822Nieuwstraat 28Doekele Vinje winkelierHarlingenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-096Nieuwstraat 28Dirk Boersmaoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aannemer van publieke werken, wijk D-096; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-096Nieuwstraat42 jaannemer van publieke werkenHarlingenm, protestant, gehuwd
D-096Nieuwstraat26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-096Nieuwstraat40 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-096Nieuwstraat8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-096Nieuwstraat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-096Nieuwstraat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 62 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Lolkje Dirks Boersma, overleden op 2 juni 184212 jr, overleden Nieuwstraat D 96, dochter van Dirk S. Boersma, aannemer en Minke Fokkes Palstra, zuster van minderjarige Tjetje, Antje, Fokke en Tjietske Dirks Boersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 220 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-096Nieuwstraat 28Lolkje Dirks Boersma, overleden op 29 augustus 18441 jr (geboren 16/9/1843), overleden Nieuwstraat D 96, dochter van Dirk Syses Boersma, kooltjer en Minke Fokkes Polstra, zuster van minderjarige Tjetje, Hantje, Fokke en Tjitske Dirks Boersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 822Nieuwstraat D-096Jan H. van der Woude woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 822Nieuwstraat D-137 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 822Nieuwstraat 28 (D-137)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 28R. Lolkemavetsmelter


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nieuwstr.J. Hiemstra226


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 28P. (Pieter) Wildeboer


2023
0.068969964981079


  terug