Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 323-0363-0363-041D-094D-135


Naastliggers vanNieuwstraat 32
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 34
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 30


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0041r van 25 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [niet vermeld]480‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperLuitien Lieuues, gehuwd met
koperNeeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenMinne Jansen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordenHendrick Rinnerts
verkoperHendrick Rinnerts c.u.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0195v van 30 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de schipperspaardenstal460‑00‑00 gghuis, loods en plaatske
koperOeds Pytters, gehuwd met
koperAefke Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenMinne Jansen
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenHendrik Rinnerts
verkoperLuytien Liuues c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Oeds Pytters x Aefke Jelles koopt een huis, loods en plaets in de Angelierstraat, bij de 'Schipperspaardenstal'. Ten O. die straat, ten W. de Lange Steeg, ten Z. Minne Jansen, ten N. Hendrik Rinnerts. Gekocht van Luytjen Lieuwes, voor 460 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0180v van 1 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Zoutsteeg]45‑00‑00 cgkamer met een loodske erachter
koperFocke Lolkes, gehuwd metpannenbakker
koperYmkjen Dirx
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenOepke stoker
naastligger ten westenhet pakhuis van Gerrit Wybes
naastligger ten noordenPieter Cornelis e.a.mr. kleermaker
verkoper van 1/7Pieter Cornelismr. kleermaker
verkoper van 1/7Bartel Cornelis
verkoper van 1/7Tettie Cornelis ongehuwde meerderjarige dochter
verkoper van 1/7Antie Cornelis ongehuwde jonge dochter
verkoper van 1/7Lijsbet Cornelis ongehuwde dochter
verkoper van 1/7Grietje Cornelis ongehuwde dochter
verkoper van 1/7Henning Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Lolkes, pannenbakker x Ymkjen Dirx kopen een kamer wz. Zoutsteeg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarClaes Jansen wed.
gebruikerGerrit Waterhaler
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarClaes Jansen wed.
gebruikerGerrit Waterhaler cum soc.
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat naast de paardestallen]122‑00‑00 cghuis
koperArjen Cornelis, gehuwd met
koperStijntie Hettinga
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenGerrit Acker
verkoper van 1/2Jelle Claesen
verkoper van 1/6Freek Lolkes
verkoper q.q.Jelle Claesen, de rato caverende voor
verkoper van 1/6Oeds Lolkes
verkoper van 1/6als alimentators van Claeske Lolkes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0044r van 18 okt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstallen123‑00‑00 gghuis
koperPytter Jansen, gehuwd mettimmerman
koperAntie Rintjes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenJacob Ydes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg] waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenMinne Ages
verkoperTrijntje Foppes, in ondertrouw metwinkelierse
verkoperAndries Bastiaanstimmerman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarArjen Corneles
gebruikerArjen Corneles
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-036Nieuwstraat 32huis
eigenaarArjen Cornelis
gebruikerArjen Cornelis
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-041Nieuwstraat 32huis
eigenaarPieter Gaykema
gebruikerHeere Wybrens wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑07‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-041Nieuwstraat 32huis
eigenaarJacob Claasen Peen
gebruikerJacob Claasen Peen
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0265r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 32Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstal147‑21‑00 gghuis
koperSimon Hendriks, gehuwd metzoutdrager
koperDieuwke Andeles
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJan van der Pet schipper
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen Hendriks bontwever
eerdere eigenaarJacob Claasen c.u.
verkoperPieter Gaikematimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Simon Hendriks, zoutdrager x Lieuwkjen Andeles koopt een huis in de Nijstraat t/o de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. Jan v.d. Pol, schipper, ten N. bontwever Harmen Hendriks. Gekocht van Jacob Claasen.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-041 , pag. 53Nieuwstraat 32Symon Hendriks 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Siemon Hendriks Brouwer... dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, ovl 1816, ovl 1839, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk D-094, kruyer, 1814. (GAH204); kind: Willem Simons Brouwer, geb 12 dec 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-094Nieuwstraat 32Siemon H BrouwerSiemon H Brouwerkruyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 820Nieuwstraat 32erven Simon Brouwer Harlingenhuis (70 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 820Nieuwstraat 32erven Simon h BrouwerHarlingenafgebroken, thans ledig plek grond


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Engeltie Hardenbergoud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-094; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-094Nieuwstraat 32Fedde P. de Moedoud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, pottebakkersknecht, wijk D-094; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-094NieuwstraatFedde Pieters de Moed43 jpottebakkersknegtMakkumm, protestant, gehuwd
D-094NieuwstraatEngeltie Hardenberg37 jSneekv, protestant, gehuwd
D-094NieuwstraatPieter de Moed2 jSneekm, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatJan de Moed6 mSneekm, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatYbeltie de Moed14 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatSijke de Moed12 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatBetje de Moed10 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatWillemke de Moed8 jSneekv, protestant, ongehuwd
D-094NieuwstraatHendrikje de Moed5 jSneekv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Antje Douwes Tigchelaar, overleden op 21 april 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 4/4/1845), overleden Nieuwstraat D 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 664 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Johannes Rinzes Rinsma, overleden op 2 juni 18478 jr (geboren 8/5/1839), overleden Nieuwstraat D 94, zoon van Rinze Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Stavinga) en Grietje van der Kooy, broer van minderjarige Arie Rinzes Rinsma, halfbroer van minderjarige Ynte Rinzes Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Antje Tigchelaar, overleden op 1 september 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 10/5/1847), overleden Nieuwstraat D 94. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1313 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-094Nieuwstraat 32Aafke Hendriks Beidschat, overleden op 8 september 184810 dg (geboren 29/8/1848), overleden Nieuwstraat D 94, dochter van Hendrik Tuennes Beidschat, schipper en Geertje Folkerts Mulder, zuster van minderjarige Martje, Folkert, Pietertje en Tuenna Hendriks Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 820Nieuwstraat D-094Hendrik Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 820Nieuwstraat D-135 Maartje Reinders Voerman wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4729Nieuwstraat 32 (D-135)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)bergplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 32M. de Jongkleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 32S. (Sipke) Geldersma  terug