Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 353-0313-0313-035D-152D-177


Naastliggers vanNieuwstraat 35
ten zuidenNieuwstraat 37
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 33


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0038r van 1 jul 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0041r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Aebeles


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0040v van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: bij de Oosterstadsvesten ten noorden van de paardenstal bij de Franekerpijp]44‑00‑00 gghuis en plaats
koperDouwe Abeles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTiaerd Douwes
naastligger ten westenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenTijs Hendrickx
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Aebeles koopt een huisplaats bij de Franekerpijp bij de ooster stadsvesten ten noorden van de paardenstal. Ten Z. Tiaerd Douwes, ten N. Tijs Hendrickx. Geen grondpacht. Gekocht van de Magistraat voor 44 gg.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van Douwe molenaar


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024v van 10 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouue Abeles


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0210r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022v van 9 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis bewoond door de weduwe van wijlen Feyte Wybes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0216v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]210‑00‑00 cghuisje met tuintje
koperJoannes Jansen, gehuwd met
koperAeght Martens
naastligger ten zuidenPytter Seerps mr. huistimmerman
naastligger ten noordenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperJan Hesselsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Jansen x Aegt Martens koopt een huis met tuintje erachter, in de Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Pytter Seerps, mr. huistimmerman, ten N. Yede Pytters, mr. timmerman. Gekocht van Jan Hessels, mr. huistimmerman.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0273r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Wopkes schuitvoerder


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0322v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Wopkes [staat: Aukes]


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0224r van 24 jun 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]200‑00‑00 cghuis en tuintje
koper door niaarUilke Auckes wijdschipper
geniaarde koperJaan Ages c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan Adriaans
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenAuk Ottes
verkoperGerrit Wopkesschuitschipper


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0329v van 7 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUilke Aukes wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 44Nieuwstraat 35huis
eigenaarUilke Auckes
eigenaarnu Lambert Sioerds
gebruikerLambert Sioerds
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0266v van 8 jun 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Angeliersstraat]236‑00‑00 cghuis
koperLambert Sioerds c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende huisinge van Reiner Clases c.s.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Angeliersstraat]
naastligger ten noordende huisinge van vroedsman Jilles Jansen
verkoperUilcke Auckes c.u.wijdschipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 27vNieuwstraat 35huis
eigenaarLambert Sioerds wed.
gebruikerLambert Sioerds wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGreetie Jetzes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio Nieuwstraat 35huis
eigenaarwed. Lammert Sjoerds
gebruikerwed. Lammert Sjoerds
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0107v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0119r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]475‑00‑00 cghuis en tuin
koperJan de Wit bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuideneen put
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenvrije steeg
naastligger ten noordenHendrik Beerns
verkoper van 2/3Uiltje Aukes, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 2/3Grietje Minnes
verkoper van 1/3Maertje Leenerts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Hesselsturfdrager


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 28rNieuwstraat 35huis
eigenaarJan de Wit
gebruikerCornelis Taekes wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0285v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Beerns


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-031Nieuwstraat 35Jan de Wit, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 28rNieuwstraat 35huis
eigenaarJan de Wit
gebruikerJan de Wit
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-031, fol. 40vNieuwstraat 35Jan de Wit weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 2 kinderenweeversche, mr.11:1:00 cg1:17:00 cggeringh bestaen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188v van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]277‑00‑00 gghuis en tuintje
koperJohannis Gerryts, gehuwd metpannenbakker
koperImkjen Adriaans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenHendrik Beernds
verkoperPyttje Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan de Wit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Gerryts, pannebakker x Joukjen Adriaans koopt een dwarshuis en tuintje in de Anjelierstraat, met een vrije steeg aan de nz. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een woning v.d. D.G. gemeente, ten N. Hendrik Beernds. Gekocht van Pytje Pyters wv Jan de Wit, als moeder en creditrice wegens onderhoud van haar 2 minderjarige kinderen en met de diaconen v.d. Ger. Gemeente die haar onderhoudt, voor 277 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 28rNieuwstraat 35huis
eigenaarJan de Wit
gebruikerJan de Wit
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0235v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 37, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Gerryts pottenbakker


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0087r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]540‑00‑00 cgdwarshuisje en tuintje
koperRuurd Beernds Eekel bontwever
huurderJoost bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woningen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenHendrik Beernds
verkoperJohannes Gerrytspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Beernds Eekel, bontwever, koopt een dwarshuis met tuin, in de Angelierstraat, met een vrije steeg aan de nz. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een D.G. woning, ten N. Hendrik Beernds. Gekocht van Johannes Gerryts, pannebakker, voor 540 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-031 , folio 28rNieuwstraat 35huis
eigenaarJan de Wit
gebruikerJan de Wit
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0219r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuurd Beerends Eekel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 53vNieuwstraat 35huis
eigenaarRuurd Beernds
gebruikerRuurd Beernds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0221r van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]30‑00‑00 cgdwarshuis en tuin
koperReinder Pieters Kronenburg, gehuwd metmr. huistimmerman
koperSophia Joris van Bos
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenHarmen Kamp
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenTjeerd Smit
verkoperRuurd Beernds oud 48 jaarbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Pieters Kronenburg, mr. huistimmerman x Sophia Joris van Vos kopen dwarshuis en tuintje in de Anjelierstraat, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Vrije steeg aan de Noordkant. Ten O. stadsvesten, ten Z. Harmen Kamp, ten W. de Anjelierstraat, ten N. Tjeerd Smit. Gekocht van oud bontwever Ruurd Beernds, voor een lijfrente van 30 cg. op lijf en leven van de verkoper, oud 48 jaar.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0238v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Pieters


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 53vNieuwstraat 35huis
eigenaarReinder Pieters
gebruikerPieter Geerts
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0045v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]20‑00‑00 cghuis
koperJohannes Adema, gehuwd metschipper op Medemblik
koperAaltje van Dalsen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
huurderReinder Pieters mr. timmerman
verkoperRuurd Eekel te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Adema, schipper op Medemblik x Aaltje van Dalsen


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0110v van 30 jun 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Adema


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0122v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ20‑00‑00 cghuis
koperJan Dirks Wijngaard metselaarsknecht
huurderJelle Claasen c.u.schoenmaker30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordeneen smederij
verkoperRuurd Eekel te Bolsward


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-035 , folio 53vNieuwstraat 35huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Dirks
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0250r van 3 mei 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Adema


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0144r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-035 , pag. 52Nieuwstraat 35Jan Dirks wed.1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Engbert Tijssenovl voor 1815; wed. E.T. eigenaar en gebruiker van wijk D-152, naaister, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-152Nieuwstraat 35wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 142 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-152Nieuwstraat 35Ienskje Pieters de Boer, overleden op 26 september 1825Nieuwstraat D 152, moeder van Jenna Jans Wijngaarden (wed. Marten Heeres van Dijk), winkelierster en Pieter Engberts Nieuw, smidsknecht Kimswerd. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 854Nieuwstraat 35erven wed. Martin van Dijk (winkeliersche)Harlingenhuis en erf (112 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 172 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-152Nieuwstraat 35Jenne Jans Wijngaarden, overleden op 21 april 1834winkeliersche Nijstraat D 152, wed. Marten Heeres van Dijk, in leven slachtveeprijseerder, moeder van minderjarige Janneke, Jan, Pieter en Hiltje Martens van Dijk (voogd is Hendrik Reinier Snijder, destillateur Kleine Bredeplaats E 125). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Aafke Ypes Schuitmaker... huwt met Sijbren Tjerks Plat, 2e huwt met Cornelis Beidschat op 31 aug 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Cornelis Beidschat... 14 apr 1862 HRL, huwt met Aafke IJpes Schuitmaker op 31 aug 1837 HRL, N.H., korendrager in 1851, ovl wijk D-152, ged 16 feb 1808 HRL, zv Teunis Cornelis B., en Maatje Hendriks Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Haring Johannes Nielsen... Kerk HRL 1811, BS huw 1834, ovl 1849; oud 48 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-152; VT ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-152Nieuwstraat 35Haring Nielsen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-152NieuwstraatHaring Nielsen48 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
D-152NieuwstraatPietje Blanksma27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-152NieuwstraatJohannes Nielsen14 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-152NieuwstraatSintje Nielsen3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Jan Jansen van der Wijk... 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 854Nieuwstraat D-152Albertus van der Schoot woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 854Nieuwstraat D-177wed. en erven Johannes Schrage woonhuis


1895 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
vermeld alsgeschat adresbericht
D-152Nieuwstraat 35Winkelhuis met steeg, achterwoning en erf in de Nieuwstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 854Nieuwstraat 35 (D-177)Johannes Bleekerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 35P. Hempeniusschipper
Nieuwstraat 35S. Hempeniusschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 35G. (Gerlof) Haagsma


2023
0.071192979812622


  terug