Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 39 (niet bekend) (niet bekend) D-153 D-179
Naastliggers vanNieuwstraat 39
ten zuidenNieuwstraat 41
ten westende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 37


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0038r van 1 jul 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenpaardenstal


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024v van 10 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende schippers paardestal


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0322v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende schipperspaardestal


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0285v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Paardenstallen


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0235v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 37, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende paardestallen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-025 Nieuwstraat 39Johannes Gerrits, 37 jaar, gehuwd


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Jan H Kamp... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Johannes Gerrits ter Velde... BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1853, ovl 1881; gebruiker van wijk D-153, wewer; eigenaar is Jan Kamp, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-153Nieuwstraat 39Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
D-153Nieuwstraat 39provisionele en finale toewijzingfl. 89huis D-153
 
verkoperJan Kamp
koperAte Folkerts Nauta


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 855Nieuwstraat 39Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Atje Freerkszie: Smit; Smeetzel; W.A. Brons; oud 63 jaar, geb Makkum en wonende te HRL 1839; wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Brandt Blanksmaoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-153; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Styntje Aukes Dijkstra... wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-153NieuwstraatStijntie A Dijkstra56 jMakkumgezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
D-153NieuwstraatBrandt Blanksma36 jMakkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-153NieuwstraatAttie Freerks63 jMakkumgezin 2, v, protestant, weduwe
D-153NieuwstraatJacob Brons24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, blokmaker


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 39Jan Nielsen, overleden op 15 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 25/6/1844), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-153Nieuwstraat 39Ype Beidschat, overleden op 18 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 17/7/1845), overleden Nieuwstraat D 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Aukje van der Vorm... Douwes Faber; BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-153Nieuwstraat 39Hendrikus de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855D-153 (Nieuwstraat)Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855*D-178 (Nieuwstraat)Wed. en erven Harmanus Bonkéewoonhuis
Sectie A nr. 855*D-179 (Nieuwstraat)Wed. en erven Harmanus Bonkéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 855Nieuwstraat 39 (D-179)Theodorus A. Keijzerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 39IJ.Boomstragrondwerker
Nieuwstraat 39H.Stend-


1937 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 39Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug