Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 643-0503-0503-068D-080D-118


Naastliggers vanNieuwstraat 64
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 66
ten westenFranekereind 25
ten noordenNieuwstraat 62


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende proclamant Sipcke Ekes c.u.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213v van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlle schuitmaker


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]190‑00‑00 ggwoonhuis
koperHans Aernts, gehuwd metzoutdrager
koperGriet Dircks
verpachter grondLambert Warners n.q.0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHans Aernts c.u.zoutdrager
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmaker
verkoperSierck Jetses, gehuwd metbrouwer
verkoperGriet Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Aernts, zoutdrager x Griet Sircks kopen een kamer bij de Franekerpijpen. Ten Z. de proclamanten, ten N. erven schuitmaker Ale. Grondpacht 10 st aan Lambert Warners nomine quo.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Aernts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Hans Arents


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij het huis waar de Blauwe Klok uithangt]175‑00‑00 ggkamer
koperWabbe Martens, gehuwd met
koperRomck Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 cg
huurderJentie Aesgis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt de Blauwe Klok
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Gerryts, gehuwd met
verkoperGriet Lieuues


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]175‑00‑00 ggkamer
koper door niaarJan Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
geniaarde koperBruyn Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: het diept en daarnaast de stadsbolwerken]
naastligger ten zuidenhet huis van Atte Fransens
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperRomck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Wabbe Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens koopt, na niaar ratione sanguinis en proximitatis tegen Bruyn Jansen, een kamer omtrent Franekerpijpen. Ten O. het diept en stadsbolwerk, ten Z. Atte Fransen, ten N. boomsluiter Nanne Melchers en Jan Martens. Grondpacht 3 st aan de Stad. Gekocht van Romck Taeckes, laatst wv Wabbe Martens, voor 175 GG.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]309‑10‑00 ggkamer
koper door niaarJan Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 cg
geniaarde koperCarst Pytters c.soc.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept en stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Atte Fransen
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Nanne Melchers
verkoperde erfgenamen van wijlen Griet Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pytters koopt een camer bij de Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de Gracht, ten Z. erven Atte Fransen, ten N. erven Nanne Melchers, en Jan Martens. Gekocht van erven Grie? Heres, voor 309 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Martens


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]81‑15‑00 gghuis
koperPyter Douwes
huurderGerloff Jansen
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Dircks
naastligger ten westenGrietie melkwijf
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van wijlen Johannis Dircks
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
verkoperSicke Salomonshavenmeester


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]118‑00‑00 cgwoning
koperTjiedske Werps, weduwe van
koperwijlen Tjebbe Herkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westenMarten Roszee
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Dirx
naastligger ten noordenJan Blauw
verkoperPytter Douweskorendrager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 46Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 29rNieuwstraat 64huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio Nieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tiebbes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHerke Tjebbes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 29vNieuwstraat 64huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Tiebbes


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-050Nieuwstraat 64Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 29vNieuwstraat 64huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 29vNieuwstraat 64huis
eigenaarTjebbe Heerkes
gebruikerMinne Pyters
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050 , folio 29vNieuwstraat 64huis
eigenaarTjebbe Heerkes
gebruikerMinne Pyters
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑01‑12 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjebbe Heerkes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 57rNieuwstraat 64huis
eigenaarTjebbe Heerkes wed.
gebruikerHendrik Cartô
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten01‑06‑04 cg
huurwaarde totaal22‑13‑12 cg
aanslag huurwaarde04‑02‑08 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek lopende van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]213‑00‑00 gghuis
koperHendrik Joosten de Clercq, gehuwd mettrekveerschipper
koperAafke Hendriks
huurderde weduwe van wijlen Berend Hendriks
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator over
verkoperAntje Tjallings, erfgename van haar grootouders
erflaterwijlen Tjebbe Heerkes, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Jans van Ripperts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 57rNieuwstraat 64huis
eigenaarHendrik de Clercq
gebruikerHendrik de Clercq
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ [staat: streek welke loopt van de Nieuwstraat naar de Franekerpijpen]326‑11‑00 cghuis
koperSibbeltje Heerkes, gehuwd met
koperSimon Jetses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJ. Reinalda
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard
verkoperHendrik Joosten de Clercq, en als erfgenaam van zijn wijlen huisvrouwtrekschipper
verkoperwijlen Aafke Hendriks


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-068 , folio 57rNieuwstraat 64huis
eigenaarSimon Jetzes
gebruikerSimon Jetzes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Symon Jetzes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Reinhart


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 10 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-080Nieuwstraat 64koopaktefl. 107huis D-080
 
verkoperde erven Heineman (te Bolsward)
koperSipke Hemkes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 64Nieuwstraat WZ wijk D-080107‑00‑00 cghuis
koperSipke Hemkes
huurderde weduwe van wijlen Sikke Claasen 20‑16‑00 cg
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarrebas schipper
verkoper q.q.S. de Haas, gevolmachtigde vankoopman te Bolsward
verkoperde erfgenamen van wijlen burgemeester Heyneman te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Hemkes koopt een huis op de streek die loopt van de Nieuwestraat naar de Franekerpijpen, wijk D-080. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. kastelein Hendrik Reinhart , ten N. schipper Barrebas. Gekocht van erven burgemeester Heyneman te Bolsward voor 107 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 , pag. 55Nieuwstraat 64Sipke Hemkes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Jelte Ages Bakker... B., en Antje Jelles Raap; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, huw 1834, ovl 1844; medegebruiker van wijk D-080; eigenaar en gebruiker Sipke H. Hoffinga, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sipke Hemkes Hoffinga... Sjierks van Midlum; BS huw 1813, huw 1819, huw 1820, huw 1825, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-080Nieuwstraat 64Sipke H HoffingaSipke H Hoffingakroeghouder
D-080Nieuwstraat 64Sipke H HoffingaJelte Ages Bakker


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
D-080Nieuwstraat 64Huizinge c.a. bij de Franekerpijpen, eigenaar Sipke Hemkes, Hoffinga. Finaal verkocht op 14 sep 1825 bij H. Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 800Nieuwstraat 64Sybren Sleeper pakhuisknegtHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Aaltje Mossel... ovl 1847, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-083; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-080; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sipkes Sleeper... HRL 1799, BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1852; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk D-080; VT1839; S.S.S. eigenaar van perceel nr. 800 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 619, tuin, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-080Gewezen Franeker PijpSybren S Sleeper40 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpAaltie W Mossel46 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWieger Sleeper7 j[naaister]Harlingenm, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpHenderika Sleeper18 jnaaister*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpSipkje Sleeper13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-080Gewezen Franeker PijpWillemke Sleeper11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 945 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-080Nieuwstraat 64Sieberen Sleeper, overleden op 24 december 184748 jr (geboren 1799), overleden Nieuwstraat D 80, winkelknecht, man van Aaltje Mossel, vader van Hendrika en minderjarige Willemke, Sipkje en Wyger Sieberens Sleeper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800Nieuwstraat D-080Cornelis van de Velde woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-080Nieuwstraat 64Douwe Hendriks Tigchelaar... Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 800Nieuwstraat D-118 Cornelis Akkerboom woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64 (D-118)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 64G. de Groottransportarbeider


1986 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 800Nieuwstraat 64


2023
0.17754101753235


  terug