Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 108-015 8-016 C-187C-181


Naastliggers vanNoorderhaven 10
ten oostenNoorderhaven 12
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 8
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 10Zeepaardsteeg ten westen


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121v van 30 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ970‑00‑00 CG1/2 huis
koperCarst Pytters de Nagel c.u.
eigenaar van 1/2burgemeester Jan Harmens te Vlieland
bewonerTrijn Meinerts, weduwe van
bewonerwijlen Gerrit Jansenschoolmeester van Vlieland
huurder voor 1 jaarmr. Bouuen Hessels* smid
naastligger ten oostenhet huis van oud burgemeester Laes Laessen
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDoecke Johannis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperWillem Jacobs van Grijn te Den Burg
verkoperJan Jacobs van Grijn te Leeuwarden
verkoperde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen van Grijn
verkoperburgemeester Cornelis Pietersen te Texel
verkoperweesmeester Reyer Dircxen Spijcker te Texel


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237r van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0132v van 7 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ845‑00‑00 CG1/2 huis
koperBouue Hessels c.u.mr. smid
toehaakeen rozenobel
eigenaar van 1/2burgemeester Jan Harmens te Vlieland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Laes Laessens
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenDoecke Johannis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCarst Pytters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Hessels, mr. smid, koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven, waarvan Jan Harmens, burgemeester op Vlieland de andere 1/2 bezit. Ten O. erven Laes Laesen, ten W. een doorgaande steeg en Doecke? Johannes Wetsens?, ten Z. de oud-burgemeester Hans Harmens de Vries. Gekocht van Carst Pytters.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0006v van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056v van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouuen Hessels c.s.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0105v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107v van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ625‑00‑00 GG1/2 huis
koper door niaarImk Hessels
geniaarde koper van 1/2Aucke Douues c.u., en haar moeder
geniaarde koper van 1/2Jouck Sioerds
eigenaar van 1/2Jan Sibrandts te Vlieland
naastligger ten oostenHendrick Michiels
naastligger ten zuidenJeltie Teunis
naastligger ten westenDoecke Jansen
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBouuen Hessels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYmck Hessels, volle zuster van de verkoper, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Bouwe Hessels (haar broer), een 1/2 huis zz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van Jan Sibrants van Vlieland is. Ten O. Hendrick Michiels, ten W. Doecke Jansen en een doorgaande steeg, ten Z. Jeltie Teunis, ten N. ten naasten de straat en haven. Zij vergoedt aan de proclamanten Aucke Douwes en Jouck Sioerds, haar moeder, die elk een 1/4 wilden kopen, alle gemaakte kosten en de koopsom van 625 gg. Zie vooral de acte.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0144v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ505‑00‑00 GG1/2 huis
koperJacob IJsbrandts koopman
eigenaar van 1/2bewoner Imck Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHarmen Jansen c.s.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096v van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ531‑00‑00 CG1/2 huis
koperJacob Isbrandts
naastligger ten oostende weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenJoannis Doeckes mr. blokmaker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Noorderhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Bouwen Hessels c.soc.
erflaterwijlen Imck Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob IJsbrands koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Hendrik Michiels Kingma, ten W. Joannes Doeckes (Wetsens?), mr. blokmaker en een doorgaande steeg, ten Z. de straat (Gr. Br. plaats). Achter het huis is een ledige plaets ten N. Gekocht van Bouwe Hessels, als erfgenaam van Joucke Hessels, voor 531 cg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob IJsbrandts


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0162r van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ400‑00‑00 GGhuis en plaats
koper door niaarTake Doeles, gehuwd met
koper door niaarTrintie Pytters
geniaarde koperPytter Hylkes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Hendrick Michiels
naastligger ten zuidenCornelis Joosten Heyns
naastligger ten zuidenIJsbrant Joosten Heyns
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenTaeke Doeles* blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van Claes Hendricks, gehuwd met
verkoperGeertie IJsbrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Doeles, blokmaker, voor hemzelf en als man en voogd over Trintie Pytters, koopt na niaar ratione proximitatis tegen Pytter Hylkes c.u., een huis met plaatsje zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Hendrick Michiels, ten Z. Cornelis en IJsbrant Joosten Heyns, ten W. een doorgaande steeg en blokmaker Taeke, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Claes Andries x Geertie IJsbrants voor 400 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0252r van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Taeke Doeles blokmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerDoeke Johannes
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 273v van nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 10Doecke Johannis, mr. blokmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen beeldhouwer Arjen Louws c.u. een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Dirk Dirksen, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de straat en Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Taeke Doeles c.u. voor 250 cg.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0273v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ [niet vermeld]250‑00‑00 CGhuis
koper door niaarDoecke Johannis mr. blokmaker
geniaarde koperArjen Louws c.u.beeldhouwer
naastligger ten oostende huisinge van Dirk Dirksen
naastligger ten zuidenTaeke Doeles c.u.
naastligger ten westenTaeke Doeles c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTaeke Doeles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Gerrits, vrouw van de ter zee absente Jacob Fredericks, koopt een huis aan de Bredeplaats. Ten W. en Z. 'de Pauw', ten O. Jan Pieter Oldaens, ten N. de straat en breede plaats. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Antie Sjoerds Schiere, voor 1100 CG.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarDoeke Johannes
gebruikerFreerk Tietes cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑10‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ155‑00‑00 CGdwarshuis
koper door niaarHoite Feites
geniaarde koperDoetje Annes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Tomas Oliviers
naastligger ten oostenDirck Dircksen
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTrijntie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Take Doeles


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098v van 26 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111v van 11 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZeepaardsteeg [staat: doorgaand steegje]


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ180‑00‑00 CGdwarshuis
koperFeike Jansen Hemert c.u.
naastligger ten oostenDirk Dirxen
naastligger ten zuidende weduwe van Teake Doeles
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHoyte Feytes c.u.schuitschipper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeike Jans [staat: Joris]


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10achterNoorderhaven ZZ in de Zeepaardsteeg OZ [niet vermeld]90‑00‑00 CGhuis
koper door niaarFeike Jansen mr. beeldhouwer
geniaarde koperClaes Douwes c.u.mr. brouwer
naastligger ten oostenDirck Dirx
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Zeepaard het Zeepaard
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenFeike Jans [staat: Joris]
verkoperHylkjen Johannes, gehuwd met
verkoperHoite Feites
verkoperAeltie Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Steffen Jelles
verkoperGertie Taekes, gehuwd met
verkoperGerrit Alefs te Bolsward
verkoperFrouckjen Taekes, meerderjarige vrijster
verkoper q.q.ds. Fredericus Botterweg
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Focke Jansen, mr. beeldhouwer, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. brouwer Claes Douwes, een huis nz. Grote Bredeplaats. Ten O. Dirck Dirx, ten Z. het huis 'Het Zeepaerd' genaamd, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Take Joris, beeldhouwer. Gekocht van Hylkien Johannes x Hoyte Feikes, Aeltie Johannes wv Steffen Jelles, Gertie Taekes x Fedde (zegge Gerrit) Alefs te Bolsward en Frouckjen Taekes.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruiker
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaart


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0261r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeike Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-015 Noorderhaven 10wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-015 Noorderhaven 10Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarwed. Jan Hendrix
gebruikerwed. Jan Hendrix
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑07‑04 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0113r van 31 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ180‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendriks Pot, gehuwd met
koperJanneke Sjerks Hornstra
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Dirks
naastligger ten zuidenpakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGeeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Feyke Jansen van Heemertmr. beeldhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Pot x Janneke Sjerks Hornstra, winkeliers, kopen dwarshuis c.a. aan de zuidkant van de Noorderhaven. Ten O. wd. Dirk Dirks, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. het pakhuis van verkoper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Geeske Jans wv Feyke Jansen van Hemert, mr. beeldhouwer, voor 180 cg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196v van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pot


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0143v van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0047v van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hendriks Pot


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0213r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks Potter


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ300‑00‑00 GGhuis en pakhuis
koperRimmer Teunis scheepstimmerman
naastligger ten oostenEasge Dirks de Jong
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd met
verkoperJanneke Sierks Hoornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Teunis, scheepstimmerman, koopt huis en pakhuis, met vrij in- en uitgang door steeg ten W. Ten O. Easge en Dirk Dirks de Jong, ten W. Sybren Nannings, ten Z.?, ten N. de haven. Gekocht van Jan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hoornstra.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0143v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ dichtbij de Kettingsbrug233‑06‑11 CGhuis
koperJetske Wiegers, gehuwd met
koperJohannes Willems tichelaar te Midlum
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten oostenEsge Dirks de Jong
naastligger ten zuidende weduwe van Fokke Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Albert Doedes, administrator
verkoper q.q.Yede Hoornstra, administratoren over
verkoperWieger Claas, minderjarige wees
verkoperPietje Cornelis, minderjarige wezen van
erflaterwijlen Cornelis Wiegersbontwever
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Remmert Theunis


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ1200‑00‑00 CGhuis
koperAukje Geerts, weduwe van
koperwijlen Yde Floris
huurderN. N. e.a.74‑00‑00 CG
huurderEdsger bakker
naastligger ten oostenEdsger bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes Willems, gehuwd met te Grettingaburen
verkoperJetske Wygers te Grettingaburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris koopt huis zz. Noorderhaven ten westen van het huis van Edsger Bakker. Thans door drie diverse huisgezinnen bewoond voor 74 cg. totaal. Geen grondpacht. Ten O. Edsger Bakker, ten W. wd. Sybren Nannings, ten Z.?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Johannes Willems x Jetske Wygers, voor 1200 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Yde Floris


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Yede Floris


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0200r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 10achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Kamsma


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0200r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10achterNoorderhaven ZZ [staat: achter het huis van de erflaterse]170‑00‑00 GGwoning
koperLuitje Pieters mr. ijzersmid
huurder benedenDouwe Wybes c.u.26‑00‑00 CG
huurder bovenDettje Douwes 17‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenGadske Clazes
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenS. Kamsma
verkoper q.q.Luitje Pieters, testamentaire en geauthoriseerde redder vanmr. ijzersmid
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0300v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ500‑21‑00 GGhuis
koperSybrand Kamsma procureur postulant
huurderFredrik Jans c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenLuitje Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLuitje Pieters, gelastigde vanmr. ijzersmid
verkopernalatenschap van Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Kamsma koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W. Sybren Nannings, ten Z. Luitje Pieters, mr. ijsersmid, ten N. de straat en haven. Er is een steeg ten W.. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0322v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ340‑21‑00 GGhuis
koperJentje Jacobs, gehuwd met
koperWilhelmijntje Gerbrands
huurderFreerk Jans c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenLuitje Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoper q.q.Harke J. van der Stok, gelastigde vankoopman
verkoperSybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentje Jacobs x Wilhelmijntje Gerbrands kopen een huis zz. Noorderhaven, nu bewoond door Freerk Jans c.u. Ten O. Barend Visser, ten Z. mr. ijzersmid Luitje Pieters, ten W. Sybren Nannings, ten N. de straat en haven. Massale plaats met de naastliggers ten zuiden, die ook gebruik moegen maken van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Gekocht van procureur fiscaal Taeke S. Stephany, koopman Johannes O. van der Werff en koopman Harke J. van der Stok, last en procuratie hebbede van Sybrand F. Camsma, voor 340 GG 21 st.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0177v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuitje Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0173r van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyn Wybes de Jong koopmanMidlum


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0300r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-016 , pag. 120Noorderhaven 10Willem Fokkes, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-016 , pag. 120Noorderhaven 10Jentje Jacobs
8-016 , pag. 121Noorderhaven 10Hendrik Symons


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0352r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-0161/2, pag. 160Noorderhaven 10Luitje Pieters0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Pieter Meinderts Vogelzanggeb 30 jan 1811 HRL, ovl 5 jul 1812 HRL; wijk C-187, zv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Jentje J. de Vrieseigenaar en gebruiker van wijk C-187, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-188; gebruiker Tjalling Epkes, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-187Noorderhaven 10Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 338 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-187Noorderhaven 10Wilhelmina Gerbens, overleden op 18 februari 182972 jr, Noorderhaven-Z C 187, zuster van Anna Gerbens Pousma (wed. Hendrik Meyer, in leven mr. timmerman, Laanen E 155). Saldo fl. 270,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 499Noorderhaven 10wed. Hendrik MeijerHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Gooitje Jacobs Ploeg... bev.reg. HRL 1851 wijk C-201, 223; oud 41 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-187 VT1839; G. Johannes P. eigenaar van perceel nr. 1706 te HRL, turfschipper, woonplaats HRL, legger nr. 534, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Rinske Douwes Douma... HRL 1851 wijk C-201, 223, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, wijk C-187; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-187Noorderhaven 10Jan Wybes Postma, overleden op 29 augustus 183937 jr, werkman, geboren Sexbierum, overleden Zeepaardsteeg C 187, gehuwd. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-187NoorderhavenGooitje Ploeg41 jschipperBakkeveenm, protestant, gehuwd
C-187NoorderhavenRinske Douma39 jNoordwoudev, protestant, gehuwd
C-187NoorderhavenJacob Ploeg21 jOudegam, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHarmen Ploeg13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenJan Ploeg8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHendrik Ploeg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenDouwe Ploeg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenGrietje Ploeg16 jFranekerv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHenke Ploeg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenTrijntie Ploeg10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenRinske Ploeg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenElisabeth Ploeg2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 499Noorderhaven C-187Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 499Noorderhaven C-181Doekele van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 499Noorderhaven 10 (C-181)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 10 Sijbe T. Mellemazonderf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 10S. Mellema-
Noorderhaven 10H. v/d Walslager


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 10T. (Thijs) v.d. Bos
  terug