Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 12 8-016 8-017 C-186 C-180a
Naastliggers vanNoorderhaven 12
ten oostenNoorderhaven 14
ten zuidenGrote Bredeplaats 9
ten westenNoorderhaven 10
ten noordende Noorderhaven


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0131v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis gehuurd door Reyner Jacobs


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Laes Laesen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laessens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg noordwaarts tot aan de haven
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077r van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0077v van 11 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Laes Laesen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0223r van 22 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van oud burgemeester Laes Laessen


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237r van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ [niet vermeld]ledige plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daarop staat, achter en naast het huis waarin Hanssen Roilebuit woont
 
koperHendrick Michiels c.u.275-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
toehaakeen rosenobel en drie rijksdaalders
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopermr. Jillis SchenckelchirurgijnTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt ledige plaets, strekkende zover als zijn huis en erf is, met alles wat er opstaat, achter en naast het huis waarin Hans Rousenburgh woont, maar de verkoper behoudt vrij in- en uitgang en op- en afslag achter, op de zz. Noorderhaven en zal zoveel ruimte houden dat er een turfdrager met een korf tussendoor kan. Gekocht van mr. Jilles Schenkel, chirurgijn op der Schelling, voor 275 gg. en 1 Rosenobel.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0132v van 7 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Laes Laessens


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0006v van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperHendrick Michiels 100-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh c.u.2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de Noorderhaven lopend
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiaitien Schonenburgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt 2 cg jaarlijkse grondpacht uit de plaats achter zijn huis, vroeger door verkopers' wl. schoonvader aan de verkoper nagelaten. Ook koopt hij het recht van uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. Tiaitien Schonenburgh c.u. voor 100 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056v van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis
 
koperHendrick Michiels koopman831-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Michiels koopman
naastligger ten zuidenHendrick Michiels koopman
naastligger ten westenBouuen Hessels c.s.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAucke Jansen Haselaer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt huis. Ten O. en Z. de koper, ten W. Bouwe Hessels, ten N. de straat. Gekocht van Aucke Hansen Haselaer.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0105v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZplaats achter kopers nieuwe huis
 
koperHendrick Michiels koopman86-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiatje Schonenburch c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt zekere plaatze achter zijn nieuwe huizinge, zo breed als zijn eigen huis en lang 4 en 1/4 houtvoeten. Gekocht van mr. Tietje Schonenburch, chirurgijn.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107v van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Michiels


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024r van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven [staat: oude haven]grondpacht van 3-14-00 GG
 
koperHendrick Michiels koopman100-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels4-18-00 CG
verkoperRegnerus Templar


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0144v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096v van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0162r van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hendrick Michiels


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende keuken van Hendrick Michiels


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0252r van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis
 
koperDirck Dircksen, gehuwd metmr. bakker1425-00-00 CG
koperAntie Haentjes
huurderDirck Dircksen mr. bakker50-00-00 GG
huurderAntie Haentjes
naastligger ten oostenals huurder Holke Tettinghs
naastligger ten zuidenhet huis van Ruyrdt Tjeerdts wijdschipper
naastligger ten westenhet huis van Taeke Doeles blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperStijntie Hendricks, als erfgename van haar moey
erflaterwijlen Aeltie Jelles, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Michiels
verkoperStijntie Hendricks
verkoperEwert Hynghstkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircksen [de Jong], mr. bakker x Antie Haentjes kopen een huis zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper, ten W. blokmaker Taeke Doeles, ten Z. wijdschipper Ruirdt Tjeerdts, ten N. de straat. Gekocht van Stijntje Hendricks x Evert Hingst, als erfgenaam van haar moei Aeltie Jelles wv Hendrick Michiels.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksens
gebruikerMeile Ruirds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0273v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende huisinge van Dirk Dirksen


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Dircksen


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Dirxen


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende keuken van de erfgenamen van wijlen Hendrik Mighiels


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0063r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Wiersma mr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarerven Dirk Dirksen
gebruikererven Dirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarerv. Dirk Dirksen
gebruikererv. Dirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0113r van 31 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Dirks


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218ar van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertje Edsgers


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdger Dirks


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEasge Dirks de Jong
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdsger Dirks


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0143v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten oostenEsge Dirks de Jong


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEdsger bakker


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis en voormalige bakkerij
 
koperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met300-00-00 CG
koperFrans Zeeman koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor Harmen Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yde Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Dirksen de Jong bejaard vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman koopt huis, v/h een bakkerij, zz. Noorderhaven. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en de majoor Harmen Gonggrijp, ten W. wd. Yde Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Dirksen de Jong, die het recht van inwoning zonder huur te betalen heeft zolang hij leeft. Zie de acte voor de voorwaarden. De prijs is 300 cg. Er is geniaard namens wd. Stijl te Dokkum?


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ tussen de Vischmarkt en de Prinsestraathuis, voormaals bakkerij
 
koperBarend Visser koopman675-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor H. Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yede Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met
verkoperFrans ZeemanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser koopt huis en erf tussen Vismarkt en Prinsenstraat, afkomstig van Dirk Dirks de Jong. Het was een bakkerij. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en H. Gonggrijp, ten W. wd. Yede Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Martha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0300v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Visser koopman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0322v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Visser


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJentje de Vries


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-017 Noorderhaven 12Barend Visser4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-186Noorderhaven 12Barend Jansen Visser... id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-186Noorderhaven 12B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 504Noorderhaven 12erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis en erf (78 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 504C-186 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwinkel
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5173Noorderhaven 12 (C-180)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 12 Douwe Roordabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 12W.Markensteintimmerman


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 12J. (Jacob) Tichelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 12rijksmonument 20576


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7816Noorderhaven 12


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken
  terug