Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 387-1337-1337-138C-169C-162


Naastliggers vanNoorderhaven 38
ten oostenNoorderhaven 40
ten zuidenVismarkt 2
ten westenNoorderhaven 36
ten noordende Noorderhaven


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0200v van 9 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGepken Jans


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0201v van 30 mrt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0473r van 16 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiepcke Jansen c.soc.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0016v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tiepckes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0078r van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Jan Tiepckes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0370v van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080v van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0081r van 2 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Tyepkes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077v van 15 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Tiepckes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 38Noorderhaven ZZ260‑00‑00 gghuis en mouterij
koperLaes Laesen, gehuwd metbrouwer
koperJetske Tiepckes
verpachter grondN. N. 4‑18‑00 cg
bewonerRommert Stoffelsherbergier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen oud burgemeester Heere Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArent Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Gerryt Hardomansadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Laesen [Hannema], brouwer x Jetske Tiepckes kopen een huis zz. Noorderhaven, nu bewoond door herbergier Rommert Stoffels. Ten O. wd. burgemeester Heere Jans, ten W. Arent Jansen. Grondpacht 3 1/2 gg. Gekocht van erven advocaat voor het Hof van Friesland mr. Gerryt Hardomans voor 260 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176r van 15 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende brouwerij van Laes Laesen


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0116r van 22 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Laes Laesen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0151v van 30 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Laes Laesen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Lases Hannema


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Laesen Hannema*


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Lasen Hannema


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003r van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 38Vismerkt, bij de1052‑17‑00 gghuis
koperHarmen Pytters Valk
naastligger ten oostenVismerkt
naastligger ten oostenhet huis van Poulus Pieters* mr. verver
naastligger ten zuidenhet voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema
naastligger ten zuidennu verkocht aan Rutger Brouwer
naastligger ten westende mouterij eerder van oud hopman Frans Laessen Hannema
naastligger ten westende mouterij nu van Willem Vosma
naastligger ten westenhet huis bewoont door Lambert Jansen
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperoud hopman Frans Laessen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Pytters Valck koopt huis, tegenwoordig grotendeels ingericht als mouterij, omtrent de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt en mr. Paulus (Pieters), verver, ten W. de mouterij van verkoper (nu van Willem Vosma) en Lammert Jansen, ten Z. het voorhuis van verkoper, nu verkocht aan Rutger Brouwer, ten N. de straat. Gekocht van de oud-hopman Frans Laessen Hannema, voor 1052 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0013r van 3 apr 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Pytters


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0092r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Pieters Valck koopman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valck


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0179r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 38Vismarkt, bij de1500‑00‑00 cghuis
koperHugen Dirx, vader vanmr. pannenbakker te Bolsward
koperDirk Hugens mr. metselaar
huurderTeunis Geerts mr. chirurgijn
huurderweduwe Brecht Jans
naastligger ten oostenLijsbet Weideners, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Pauwels Pieters*
naastligger ten zuidenSymen Jobs
naastligger ten westende gemeensman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoperMargareta Valk, gehuwd met
verkoperds. Hermanus Wessellies, verder erfrecht verkregen van haar zusterpredikant te Leeuwarden
verkoperTrijntie Harmens Valk, gehuwd met
verkoperoud rentmeester Hessel Wassenaar, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Harmen Pieters Valk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Huigen Dirx, panbakker te Bolsward, en mr. metselaar Dirk Huigens te Harlingen (vader en zoon), kopen een huis omtrent de Vismarkt. Ten O. Lijsbeth Weidenaar wv mr. verver Paulus, ten Z. gortmaker Symen Jobs, ten W. gemeensman Wiltetus Jelgersma, ten N. de haven. Gekocht van Margarita Valck x ds. Hermannus Wesselius te Leeuwarden en haar zuster Trijntje Harmens Valck x oud-rentmeester Hessel Wassenaar, als mede-erven van hun vader Harmen Pieters Valck.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Huiges metselaar


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Huigens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 143Noorderhaven 38huis
eigenaarDirck Hugens
gebruikerSierk Wybrens
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 93vNoorderhaven 38huis
eigenaarDirk Huiges
gebruikerSjerk Wybrens
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio Noorderhaven 38huis
eigenaarDirk Hugens
eigenaarSijke Reiners cum soc.
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑08 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Huygens koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0080r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 38Noorderhaven ZZ1040‑00‑00 cghuis
koperLammert Haukes, gehuwd metboterkoper
koperDieuke Pyters Tolsma
huurderde koper Lammert Haukes
naastligger ten oostenJohannes Teekes n.u.
naastligger ten zuidenJohannes Teekes n.u.
naastligger ten westenvroedsman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Huigenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Haukes (Hankes?), butterkoper x Dieuke Pyters Tolsma koopt een huis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. Johannes Taekes, ten W. Wiltetus Jelgersma, vroedsman, ten N. de haven. De zijmuren ten O. en W. zijn mandelig. Gekocht van Dirk Huigens, voor 1040 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0025r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Haukema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 94rNoorderhaven 38huis
eigenaarvroedsman Haukema
gebruikervroedsman Haukema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-133Noorderhaven 38vroedsman Haukema, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 94rNoorderhaven 38huis
eigenaarvroedsm. Haukema
gebruikervroedsm. Haukema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-133, fol. 131vNoorderhaven 38vroedsman Haukema cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderencoopman72:1:00 cg12:0:00 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0172r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNeeltje Pyters Boterkoper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 95rNoorderhaven 38huis
eigenaarvroedsman Haukema
gebruikervroedsman Haukema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-133 , folio 95rNoorderhaven 38huis
eigenaarburgemeester Hauckema
gebruikerburgemeester Hauckema
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0228v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Lammert Hauckema


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138 , folio 159vNoorderhaven 38huis
eigenaarL. Haukema
gebruikerL. Haukema
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0100v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0228r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 38Noorderhaven ZZ [staat: oude haven]1300‑00‑00 cghuis en erf
koperDouwe Pieters, gehuwd met
koperMaayke Douwes
naastligger ten oostenraadsman Jan Wax
naastligger ten zuidenraadsman Jan Wax
naastligger ten westenKlaas Pieters mr. metselaar
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperSiouwkje Ulbes, gehuwd met
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138 , folio 159vNoorderhaven 38huis
eigenaarDouwe Pieters
gebruikerDouwe Pieters
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0047v van 23 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Pieters


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-138 , folio 159vNoorderhaven 38huis
eigenaarDouwe Pieters
gebruikerDouwe Pieters
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0239r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Pieters


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-147, pag. 115Noorderhaven 38


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0315r van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-138 , pag. 155Noorderhaven 38Douwe Pieters wed.4‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-169Noorderhaven 38Douwe Pieters... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-169Noorderhaven 38wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 541Noorderhaven 38Albert van Eeken koopmanHarlingenpakhuis en erf (76 m²)


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 24 van 7 mrt 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-169Noorderhaven 38koopaktefl. 2000pakhuis met erf C-169
 
verkoperAnne Reinders Blijstra
koperJan Foekens


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 541Noorderhaven C-169Henricus Fluks pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 541Noorderhaven C-162 Gooike Abes van Slooten pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 542Noorderhaven 38 (C-162)Kornelis Posthumuswoonhuis


1922 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 38, HarlingenNoorderhaven 38H. BuikhuizenWal & Zonen, Fa. A.J. van der


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 38Stanfries, N.V. Reederij105Kant. Burmaniadienst, ag. H. Buikhuizen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 38Hunzebooten (Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V.)583Ag. H. Buikhuizen
Noorderhaven 38v.d. Boom's Stoombootreederij583(Koophandel) Ag. H. Buikhuizen
Noorderhaven 38Groninger-Rotterdammer Stoomboot Mij. N.V.583(Hunze booten) Ag. H. Buikhuizen
Brugwachter Koetille998


1974 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 38, HarlingenNoorderhaven 38fa. D. Tichelaargroothandel in vensterglas, verfwaren, gereedschappen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 38rijksmonument 20584


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5770Noorderhaven 38


2023
0.092687129974365


  terug