Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 451-0271-0271-030A-026A-025


Naastliggers vanNoorderhaven 45
ten oostenNoorderhaven 47
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 43
ten noordenNoorderhaven 43


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0143r van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBente Tyaliffs


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrant


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrants


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0145v van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPybe Wytses


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169av van 22 aug 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Clasen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 3vNoorderhaven 45Dries Jansenf. 9000-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233v van 21 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0271v van 23 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDries Jansen wijdschipper


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0272r van 30 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDries Jansen


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005ra van 14 jul 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDries Jansen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDries Jansen


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0072v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dries Jansen wijdschipper


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dries Jansen


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Drieses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 4Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Drieses


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1740 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45'1740'


1740 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45I, D;G, H'D I'
'H G'
links en rechts van een naar links varend vol getuigd zeilscheepje


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-027Noorderhaven 45wed. Wybe Hanekuyk, bestaande uit 2 personen15‑15‑00 cg04‑05‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarDrys Jansen
gebruikerwed. Wybe Hanekuik
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarDries Janzen
gebruikerDries Janzen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-027 , folio 3rNoorderhaven 45huis
eigenaarDries Jansen
gebruikerDries Jansen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 4rNoorderhaven 45huis
eigenaarSytse Drieses
gebruikerHylke Dreyer kinders
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 4rNoorderhaven 45huis
eigenaarSytse Drieses wed.
gebruikerHendrik Oswald
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0110r van 24 mei 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sytse Drieses van der Zee


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-030 , folio 4rNoorderhaven 45huis
eigenaarSytze Drieses wed.
gebruikerSytze Drieses wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-027, pag. 4Noorderhaven 45wed. S. van der Zee


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-030 , pag. 4Noorderhaven 45Z. van der Zee wed.4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Sytse Drieses van der Zee... schoenmakerswinkel, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. S.D. vd Zee eigenaar en gebruiker van wijk A-026, rentenierse, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 voor geleverde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-026Noorderhaven 45wed S D van der Zeewed S D van der Zeerenteniersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 332Noorderhaven 45Simon Boon zeehandelaarHarlingenhuis en erf (154 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 224 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Cornelia G. Goverts Blom, overleden op 29 juli 1834G.=Goverdina, dochter van afwezige Govert Blom, op reis naar Oostindien (Noorderhaven A 26) en Aaltje Jacobs Janssen, zuster van minderjarige Otto-Pieter Goverts Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Dirk Aries de Jong... zv Arij dJ, en Neeltje Klaas Visser; BS huw 1831, ovl 1852, huw 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Jantje Hielkes Prins... P, en Maike Simons de Haan; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-032; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-026Noorderhaven 45C Teves stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-026NoorderhavenCornelis Teves21 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJanna Schaafsma22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJan Teves2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenMarten TevesHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenVroukje Duman21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 353 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Jan Cornelis Teves, overleden op 18 september 18414 jr (geboren 21/11/1837), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves en reeds 26/9 overleden Marten Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 354 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Marten Cornelis Teves, overleden op 26 september 18412 jr (geboren 27/8/1839), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven A-026Cornelis Roozendaal woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven A-025erven Maaike Boon vrouw v. A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45 (A-025)Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma)woonhuis


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 45W. Fekkes-
Noorderhaven 45wed. C. Fekkes-de Jong-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 45O.M.S. (Olga) Jansen wv v. Hurck


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 45rijksmonument 20545


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45


2023
0.085568189620972


  terug