Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 45 1-027 1-030 A-026 A-025
Naastliggers vanNoorderhaven 45
ten oostenNoorderhaven 47
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 43
ten noordenNoorderhaven 43


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016v van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrant


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Seerp Sybrants


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0145v van 24 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPybe Wytses


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0169av van 22 aug 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Clasen


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233v van 21 mei 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0271v van 23 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDries Jansen wijdschipper


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0272r van 30 sep 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDries Jansen


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0005ra van 14 jul 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDries Jansen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDries Jansen
naastligger ten oostenJillis Ackersloot


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0072v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Dries Jansen wijdschipper


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172r van 20 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dries Jansen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0231r van 6 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Drieses


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-027Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0088r van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWybe Drieses


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-027 Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-027 Noorderhaven 45huis
eigenaarWybe Drieses
gebruikerWybe Drieses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1740 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45'1740'


1740 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 45, HarlingenNoorderhaven 45I, D;G, H'D I'
'H G'
links en rechts van een naar links varend vol getuigd zeilscheepje


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-027 Noorderhaven 45huis
eigenaarDrys Jansen
gebruikerwed. Wybe Hanekuik
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
1-027Noorderhaven 45Dries Jansenbeurtschipper£ 055-09-0£ 9bestaet wel


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0110r van 24 mei 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sytse Drieses van der Zee


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-027 Noorderhaven 45wed S van der Zee


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-030 Noorderhaven 45Z van der Zee wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Sytse Drieses van der Zee... schoenmakerswinkel, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. S.D. vd Zee eigenaar en gebruiker van wijk A-026, rentenierse, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 voor geleverde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-026Noorderhaven 45S D van der Zee wedS D van der Zee wedrenteniersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 332Noorderhaven 45Simon BoonHarlingenzeehandelaarhuis en erf (154 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Cornelia G. Goverts Blom, overleden op 29 juli 1834G.=Goverdina, dochter van afwezige Govert Blom, op reis naar Oostindien (Noorderhaven A 26) en Aaltje Jacobs Janssen, zuster van minderjarige Otto-Pieter Goverts Blom. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Dirk Aries de Jong... zv Arij dJ, en Neeltje Klaas Visser; BS huw 1831, ovl 1852, huw 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-032; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-026Noorderhaven 45Jantje Hielkes Prins... P, en Maike Simons de Haan; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-026; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-032; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-026Noorderhaven 45C Teves stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-026NoorderhavenCornelis Teves21 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
A-026NoorderhavenJanna Schaafsma22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-026NoorderhavenJan Teves2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenMarten TevesHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-026NoorderhavenVroukje Duman21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Jan Cornelis Teves, overleden op 18 september 18414 jr (geboren 21/11/1837), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves en reeds 26/9 overleden Marten Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-026Noorderhaven 45Marten Cornelis Teves, overleden op 26 september 18412 jr (geboren 27/8/1839), overleden Noorderhaven A 26, zoon van Cornelis Teves, kantoorbediende & Janna Martens Schaafsma, broer van minderjarige Teves Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332A-026 (Noorderhaven )Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332A-025 (Noorderhaven)erven Maaike Boon vrouw van A.S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45 (A-025)Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 45 Sijtze Wielingaonderwijzer
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1500


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 45J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 45W.Fekkes-
Noorderhaven 45wed. C.Fekkes-de Jong-


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 45O.M.S. (Olga) Jansen wv v. Hurck


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 45rijksmonument 20545


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 332Noorderhaven 45
  terug