Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 527-1417-1417-145C-160C-153


Naastliggers vanNoorderhaven 52
ten oostenNoorderhaven 54
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 50
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 52naamloze steeg ten westen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0257r van 29 mrt 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende achterkamer van de verkoperse Simck Tjisses
naastligger ten noordenals huurder Jelte Martens


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven ZZ]900‑00‑00 gghuis en gebouw
koperJan Jansen, gehuwd met te westeinde van Vlieland
koperTrijn Auckes te westeinde van Vlieland
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenCaerl Pieters
naastligger ten zuiden*Willem Egberts
naastligger ten westenClaes Toenis
naastligger ten westensteeg noordwaarts tot de haven
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Wabbes, gehuwd met
verkoperSijtske Abrahams
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter tot aan Willem Egberts, met een steeg ten westen.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan schoenmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de haven
naastligger ten noordenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0121r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStephen Abbes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenTade Joris


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaede Joris


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeede Joris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ1206‑00‑00 gghuis met het eigendom van de steeg ten westen
koperJacobus Goslings, gehuwd metnotaris
koperImckien Egberts
huurderde weduwe van wijlen Cornelis Wijngaarden 80‑00‑00 gg
naastligger ten oostenSibout Andrys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenArien Ysses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTade Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, notaris publicus x Imckjen Egberts koopt huis zz. Noorderhaven met mede-gebruik en eigendom van een steeg ten W. Ten O. Sybout Andries, ten W. Arrien IJssen, ten N. ten naasten de straat. Gekocht van Tade Joris. Dit moet zijn: Noorderhaven 46 of 104?


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0237v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ [staat: aan of bij de Voorstraat NZ]315‑00‑00 cgtwee kamers
koperFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
koperAeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
naastligger ten zuidenJannigie Arents
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
naastligger ten westenAeltie Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
verkoperJannigie Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Frans Ewerts vleeshouwer x Aeltie Jans kopen twee kamers nz Voorstraat, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de verkopers, ten W. de kopers. Vrije uitgang ten noorden naar de haven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van mr. stads boekdrukker Huibertus van Immerzeel x Joannichie Arents, voor 315 CG.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115v van 2 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Eeverts vleeshouwer


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0270v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Ewerts mr. vleeshouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 143Noorderhaven 52huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 94vNoorderhaven 52huis
eigenaarSybolt Andries
gebruikerWillem Jans cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720
opmerking1720 den 17 july
opmerkingvoort jaer door Johannes Cramer betaelt 3-0-0


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ150‑09‑09 gghuis
koperDirck Huigens c.u.koopman
huurderWillem Jansen c.u.
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.
naastligger ten zuidenburgemeester Hendrick Eewerts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Baltus
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Johannes Jansen Cramer, curator
verkoper q.q.Wybe Drieses, curatoren over
verkoperde twee kinderen van Sybout Andries Vlasman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Marten Andries, ten W. erven mr. Baltus (Casparus), ten Z. de burgemeester Hendrick Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curator over de 2 kinderen van Andries Vlasman.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio Noorderhaven 52huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerBaukjen Jans cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ400‑00‑00 cghuis
koperoud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johanna Cramers
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier
verkoperStijntje Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJustus Gonggrijp, oud-procureur en wijnsteker, koopt een huis zz. Noorderhaven, met mede-gebruik en op- en afslag door de steeg ten W. Ten O. erven Johanna Cramer, ten W. die steeg, ten Z. de oud-burgemeester Hendrik Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers, voor 400 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 95rNoorderhaven 52pakhuis
eigenaarburgemeester Gonggrijp
gebruikerburgemeester Gonggrijp
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0093r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Hendrik Everts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 95rNoorderhaven 52pakhuis
eigenaarHarm. Gonggrijp
gebruikerHarm. Gonggrijp
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 96rNoorderhaven 52pakhuis
eigenaarHarm. Gonggrijp erven
gebruikerL.S. de Bruin
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0249v van 2 dec 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordensteeg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0001r van 20 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141 , folio 96rNoorderhaven 52pakhuis
eigenaarHarm. Gonggrijp erven
gebruikerJacob Oosterbaan
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ450‑00‑00 cgpakhuis
koper door niaarJan Westra koopman
geniaarde koperburgemeester Bernhardus Jelgersma, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Catharina Jorna
huurderSyds Schaaff koopman
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jarig Westrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Westra koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een pakhuis met alle goederen daarin, zz. Noorderhaven. Vrij in- en uitgang door de steeg ten westen. Ten O. en Z. Bernardus Jelgersma, ten W. Gerlof Wiegers, ten N. de straat en haven. Gekocht van mede-vroedschap Jarig Westra, voor 450 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 160rNoorderhaven 52kamer en pakhuis
eigenaarSyds Schaaff
gebruikerSyds Schaaff
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSipke Johannes
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 160rNoorderhaven 52pakhuis en kamer
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Douwes
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-145 , folio 160rNoorderhaven 52pakhuis en kamer
eigenaarS. Schaaff
gebruikerS. Schaaff
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
opmerkingweggebroken


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-145 , pag. 156Noorderhaven 52J. Wassenaar 3‑00‑00 cgpakhuis en kamer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Daniel Oolgaard... 9 mei 1791 HRL, zv Philippus Jacobus O, en Teuntje Barmond; BS huwafk. 1811, ovl 1843; gebruiker van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-160Noorderhaven 52S WassenaarD Oolgaardpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 555Noorderhaven 52Daniel Oolgaard distelateurHarlingenpakhuis en erf (108 m²)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 956 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-160Noorderhaven 52Tjitske Douwes van der Meulen, overleden op 6 november 18471 jr (geboren 13/9/1846), overleden Noorderhaven C 160, dochter van Douwe Sjoerds van der Meulen, stalknecht en Neeltje J. Koopmans, zuster van minderjarige Jelte, Sjoerd en Aaltje Douwes van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Klaas Ymkes Kamminga... vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555Noorderhaven C-160Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555Noorderhaven C-153 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 555Noorderhaven 52 (C-153)Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 52, HarlingenNoorderhaven 52C. Haanzink- en mastiekwerker, werkplaats


2023
0.068141937255859


  terug