Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 531-0311-0311-034A-030A-028


Naastliggers vanNoorderhaven 53
ten oostenNoorderhaven 55
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 51
ten noordende Droogstraat


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0248v van 26 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ1200‑00‑00 gghuis met ledige plaats daar achter
koperJurian Hiddes, gehuwd met
koperTryncke Quirijns
naastligger ten oostenDirck Arians
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Cornelis
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperEde Cornelis Sonnenbergh, gehuwd met te Hoorn
verkoperGeert Jansen te Hoorn


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117v van 17 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ2986‑00‑00 cghuis en hof
koperRuierd Jans Sanstra c.u.kapitein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Doedes timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDominicus Corneliklerk van de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapitein Ruierd Jans Sanstra c.u. kopen huis en hof nz. Noorderhaven strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. erven Dirck Douwes, ten W. timmerman Jan Doedes. Geen grondpacht. Gekocht van eerste klerk bij de Admiraliteit in Friesland Dominicus Corneli voor 2986 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 1, fol. 3vNoorderhaven 53Sanstra, kapiteinf. 8000-00-00 selffs met t huis


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0201v van 6 jun 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ2148‑10‑00 cghuis en hof
koperburgerhopman Joannes Bauckes van der Ley, gehuwd met
koperMaycke Tjebbes Dreyer
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Doedes timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRuyrd Jansen Sanstra, gehuwd metkapitein
verkoperAntie Bijenkorff


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0232v van 25 nov 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ tot de Droogstraat768‑04‑00 gghuis en hof
koperTjerk Feddrix
naastligger ten oostenMein Dirks
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJetske Jacobs, weduwe van
naastligger ten westenwijlen W. J. Munnikhuis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAntje Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Baucke Johannes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTierk Feddricks
gebruikerTierk Feddricks
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTierk Feddricks
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTjerk Feddriks erven
gebruikerPyter van Leeuwen
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarWillem Mouter
gebruikerWillem Mouter
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarWillem Mouter
gebruikerWillem Mouter
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-031, fol. 4rNoorderhaven 53Willem Pieters Mouter , bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderen141:13:00 cg23:12:00 cgwel begoedigt


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTrijntje Mouter
gebruikerTrijntje Mouter
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-031Noorderhaven 53huis
eigenaarTrijntje Mouter
gebruikerTrijntje Mouter
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 53huis en tuin
eigenaarTrijntje Mouter
gebruikerTrijntje Mouter
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0258r van 12 dec 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ [staat: oude haven]2340‑00‑00 gghuis en tuin
koperMaartje Nauta, weduwe van te Grettingabuurt
koperwijlen Age Reinalda
eerdere bewonerTrijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Backer
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenburgemeester P. Couperus
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
verkoper van 1/3Yetske Mouter, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus Hesselingdoopsgezind predikant te Leeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feitema, gehuwd met
verkoper van 1/3S. Wybengakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, verkopers erfgenamen vandoopsgezind predikant te Franeker
erflaterwijlen A. Mouter, gehuwd met
erflaterwijlen G. Stinstra


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0019r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ1805‑00‑00 gghuis en tuin
koperMarten Fokkes, gehuwd met
koperAriaantje van de Rey
naastligger ten oostenJan A. Backer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. P. Couperus
naastligger ten noordenGrote Droogstraat
verkoper van 1/2Gouke Hengstkoopman
verkoper van 1/2Martie Nauta


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-034Noorderhaven 53huis
eigenaarAge Reynalda wed.
gebruikerMarten Fokkes
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0132r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 53Noorderhaven NZ2550‑00‑00 cggedeelte van een huis
koperSicco Popta, gehuwd metchirurgijn
koperJenkjen Steensma
naastligger ten oostenSicco Popta, gehuwd metchirurgijn
naastligger ten oostenJenkjen Steensma
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. Cuperus
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperMartin Fokkeskoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-034 , pag. 4Noorderhaven 53S. Popta 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Pieter Sikkos Popta... huw 1827, huw 1840, ovl 1873, bs fr1812 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk C-141; gebruiker van wijk A-030, med. doctor; eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, medicinae ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Sikko Popta... gepresteerd in handen van pres. S. Schaaff, op wo. 26 nov 1783. (burgerboek); eigenaar van wijk A-030; gebruiker Pieter Popta, med. doctor, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk A-031, chirurgijn, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-030Noorderhaven 53Sikko PoptaPieter Poptamed. doctor


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 246 van 21 dec 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53koopaktefl. 3100huis aan de Noorderhaven A-030
 
verkoperGerard Arnold Herklots
koperTjalling Fransz Tjallingii
koperElizabeth Pieters Hannema


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 van 29 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53koopaktefl. 30woningen A-030 en A-032
 
verkoperJan Galama
verkoperCornelis Arjens Jonker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 336Noorderhaven 53 Sicco Popta chirurgijnHarlingenhuis en erf (261 m²)


1834 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 56 van 17 dec 1834
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53provisionele en finale toewijzingfl. 40562 huizen A-030 en A-031
 
verkoperPieter Popta
verkoperJacoba Popta
verkoperMeile van der Plaats
verkoperGezina Mulder
koperNicolaas Faassen


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Dirk van Dam... HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-030Noorderhaven 53Holkia de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-030; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-030NoorderhavenDirk van Dam31 jchirurgijn en vroedmr.Groningenm, protestant, gehuwd
A-030NoorderhavenHolkia de Vlies28 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-030NoorderhavenPieter van Dam de Vlies4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-030NoorderhavenHelena Anna van Dam3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-030NoorderhavenTietje P Donia21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 12 en 17 van 24 jan 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-030Noorderhaven 53provisionele en finale toewijzingfl. 2620huis A-030
 
verkoperJohannes Posthuma (q.q.)
koperfa. van Oppen en Zonen


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 336Noorderhaven A-030Okke Norel woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2864Noorderhaven A-028 Pieter Rodenhuis Epeus zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2864Noorderhaven 53 (A-028)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 53 Sijtze baardakoopmanf. 4000f. 2500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 53J. v.d. Hoef164


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 53J. v.d. Hoef164


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 53J. v.d. Hoef164


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 53R. Bijkerkbouwk. ambt. rijksgebouwendienst


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 53L. (Laurus) Bom


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 53rijksmonument 20549


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 2864Noorderhaven 53  terug