Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 547-1427-1427-146C-203C-152


Naastliggers vanNoorderhaven 54
ten oostenNoorderhaven 56
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 52
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 54naamloze doorlopende steeg ten oosten


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0313r van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSaacke Tamkes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084v van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende proclamant Taacke Taackes c.u.bierschooier


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCaerl Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0012v van 2 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCaerle Pieters


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ ten zuiden van het huis waar Enchuisen uithangt2236‑10‑08 ggnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper Enkhuizen
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Bauckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ2236‑10‑08 ggnieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje Bauckes
koperSibolt Andries, gehuwd metwijdschipper Enkhuizen
koperJisk Gattjes
huurderNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenJan Sjoerds Schut
naastligger ten zuidenVulthetus Jelgersma
naastligger ten westenTeede Joris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibold Andrys, wydschipper x Jisk Gatties koopt een nieuw huis, zz. Noorderhaven, waar 'Enkhuizen' uithangt, met het huis dat ten Z. staat, en dat eerder door Neeltie Bauckes bewoond werd. Ten O. Jan Sioerds Schut, ten W. Taede Joris, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Lijsbeth Elias?, voor 2236 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibout Andrys


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 15vNoorderhaven 54Andrys Syboutsf. 10000-00-00 (4000+1000+5000)


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0153r van 20 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172v van 13 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 143Noorderhaven 54huis
eigenaarSibout Andries c.soc.
gebruikerSibolt Andries c.soc.
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 94vNoorderhaven 54huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720
opmerking1720 den 19 juny wegen
opmerkingSybolt Andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens
opmerkingMarten Andris voor de helft onfang 5-18-0


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio Noorderhaven 54huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑17‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johanna Cramers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 95rNoorderhaven 54huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-142Noorderhaven 54Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 95rNoorderhaven 54huis
eigenaarburgem. Jelgersma
gebruikerGerrit Alberts cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-142, fol. 132rNoorderhaven 54Gerrit Alberts , bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenglaesemaeker, mr.23:15:00 cg3:19:00 cgbestaet maetigh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westensteeg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 96rNoorderhaven 54huis
eigenaarburgemeester Jelgersma wed.
gebruikerPyter Aris
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
gebruikerHaye Tjallings
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
gebruikerburgemeester Jelgersma wed.
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-142 , folio 96rNoorderhaven 54huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerPyter Aris wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg
gebruikerAlbert Meyer
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 160rNoorderhaven 54huis
eigenaarB. Jelgersma
gebruikerLouwrens Jansz
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerJan Michiels
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerTjeske Folkerts
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal71‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 54Noorderhaven ZZ2757‑21‑00 gghuis
koperoud burgemeester Jane van Slooten
huurder benedenHaring Gonggrijp 50‑00‑00 cg
huurder bovenJan Reinders 20‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, oud-burgemeester, koopt (b) huis zz. Noorderhaven, achter perceel (a), beneden en boven verhuurd. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. perceel (a), ten W. de burgemeester S. Schaaff, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van erven Bernhardus Jelgersma, voor (a+b+c) 2757 gg. 21 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 11oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 160rNoorderhaven 54huis
eigenaarburgemeester van Slooten
gebruikerMart. Beernds
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerJan Meynerds
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal95‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal91‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑10‑14 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 56, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-146 , folio 160rNoorderhaven 54huis
eigenaarburgemeester van Sloten
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 7-111


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-150, pag. 116Noorderhaven 54wed. J. van Slooten


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-146 , pag. 156Noorderhaven 54T. van Slooten 4‑00‑00 cgstal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 556Noorderhaven 54Harmanus Harmens zeehandelaarHarlingenstal (78 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 556Noorderhaven C-203de Stad Harlingen eigenaar van de grondwagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3888Noorderhaven C-152 Cornelis Harmens en medeëig.woonhuis en wagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3888Noorderhaven 54 (C-152)fa. Harmens (en Zoon)woonhuis en pakhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenOuthuyse370


2023
0.090818166732788


  terug