Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 63 1-072 1-116 A-036 A-033
Naastliggers vanNoorderhaven 63
ten oostenNoorderhaven 65
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 61
ten noordende Droogstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0078v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOedts Wybes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148r van 28 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOets Wybes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0244v van 8 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 63Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]huis en houtstek
 
koperburgemeester Oedts Wybes, gehuwd met2600-00-00 GG
koperJets Pybes
protesteert vanwege een vorderingJelmert Pieters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustinus Jansen
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: herenstraat]
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: herenstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperObbe Geertyes, gehuwd met
verkoperRicxt Tiercks


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0083r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 63Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en houtstek, strekkende van voor de haven af tot aan de Droogstraat
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustijn Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: herenstraat]
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: herenstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Jets Wybes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgemeester Oedts Wybes
verkoper van 1/12burgerhopman Rinnert Oedses
verkoper van 1/12Tiomme Oedses
verkoper van 1/12de curator over Pybe Oedses
verkoper van 3/12de curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes
erflaterwijlen burgemeester Oedts Wybes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnert Oedses


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0210r van 13 jun 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 63Noorderhaven NZhuis en houtstek, strekkende van de Noorderhaven tot achter aan de Droogstraat
 
koperClaes Freerckx Braem c.u.3575-00-00 GG
naastligger ten oostenRiemer Teunis
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Freerck Dirckx van Hemert
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Rinnert Oedses Grettinga c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0253v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: steeg]


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0389r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Freerck Claesen Braem koopman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0362r van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuke Pieters


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0100r van 3 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: dwarsstraat naar de Bargeburenspijp]


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-072Noorderhaven 63huis
eigenaarDieucke Pieters Hoogstra
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-072Noorderhaven 63huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0224v van 4 mrt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerDieuke Pyters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0030r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0315v van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende van de haven naar de Zoutsloot]


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas Haukama
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0041v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Reyers Mahui


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Reyers Mahiu


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-072 Noorderhaven 63Claas Haukema, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-072 Noorderhaven 63huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas Haukema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0116r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaes R. Mahiu


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0214v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeddrik Aiises Mahiu


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 63Noorderhaven NZhuis met graanzolders en een pakhuis erachter
 
koperJan Elderts, gehuwd metmr. timmerman1020-14-00 GG
koperSytske Pieters
huurderN. N. 80-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Bretton
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk NieuwenhuisAmsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
verkoper van 1/6Folkert Pieterskoopman
verkoper q.q.dr. Johannis Stinstra, curator over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
verkoperSybrand Feitema, weduwnaar van
verkoperwijlen Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
verkoper van 1/8dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/8ds. Jacobus HesselingLeeuwarden
erflaterwijlen Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ellerts, mr. timmerman x Sytske Pieters koopt een huis met deftige graanzolders, en een pakhuis erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Bretton, ten W. de straat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerk Nieuwenhuis, prof. in de theologie bij de Doopsgezinden te A`dam, Evert Nieuwenhuis, oud-capitein bij de Admiraliteit van Friesland, Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters (Schellingwou?) en Eelke Wildschut als curator ad actum divisione, voor 1/2, en ds. Johannes Stinstra, als curator idem, over Trijntje Willems Mouter, Sybrand Feitama als vader etc. over zijn dochter Baukje bij zijn wl. vrouw Neynke Mouter, Antje Willems Mouter x ds. Gooytjen Stinstra en Jiske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesseling te Leeuwarden, ook voor 1/2, samen als universele erven van Feddrick Aises Mahiu, voor 1020 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 63Noorderhaven NZhuis en pakhuis erachter
 
koperPieter Hanekuik, gehuwd met2700-00-00 CG
koperRinske Scheltinga
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bretton
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Ellerds, gehuwd met
verkoperZytske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hanekuik x Rinske Scheltinga koopt een huis met een pakhuis erachter nz. Noorderhaven. Ten O. erven Jan Bretton, ten W. de straat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Ellerts x Zytske Pieters, voor 2700 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0050v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. J. Hanekuik


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0273r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0303r van 20 feb 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-103 Noorderhaven 63P Hanekuik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-116 Noorderhaven 63Pieter Hanekuik6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Pieter Jacobs Hanekuyk... winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121; eigenaar en gebruiker van wijk A-036, fabriceur, 1814. (GAH204); huwt met Rinskje J. Scheltinga, zie aldaar, coopman, 73 jaar bij ovl, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-036Noorderhaven 63P Hanekuik P Hanekuik fabriceur


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Pieter Jacobs Hanekuyk, overleden op 24 juni 1821stoffenfabrikant (Noorderhaven A 36), broer van Mr. Wybo Jacobs Hanekuyk, advocaat. Saldo fl. 23.656,93. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Fedde Buisman, overleden op 31 mei 1822varensgezel, man van Anna Folkhemer, vader van minderjarige Ybeltje, Alida, Leendert en Jan Feddes Buisman. ten huize van Leendert Jans Buisman (Noorderhaven A 36). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Gezina Popta, overleden op 8 september 1826dochter van Pieter Popta, med. dr. /vroedmeester (Noorderhaven-N A 36) en Jetske Lolcama, zuster van minderjarige Jenskje, Sicco, Trijntje en reeds overleden Wybe Pieters Popta. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-036Noorderhaven 63Wybe Pieters Popta, overleden op 14 september 1826zoon van Pieter Popta, med. dr. /vroedmeester (Noorderhaven-N A 36) en Jetske Lolcama, broer van minderjarige Jenskje, Sicco en Trijntje Pieters Popta. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 344Noorderhaven 63Pieter Sikkes PoptaHarlingenmed. doctorhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Jetske Lolcama... Franeker huw 1812, bev.reg. HRL 1851 wijk C-014; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-036; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Pieter Sikkos Popta... eigenaar is Sikko Popta, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk A-036; VT 1839; geb 11 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Sikko Popta en Joukje Steensma; P.S.P. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-036Noorderhaven 63Truitje Aukes Vissergeb 6 nov 1794 Heerenveen, ovl 1 jan 1877 HRL, huwt met Jan Cornelis Visser; BS ovl 1836; 1877 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-036; oud 48 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-036NoorderhavenPieter Popta49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, medecina doctor
A-036NoorderhavenJetske Lolkama47 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-036NoorderhavenJenkjen Popta26 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-036NoorderhavenGrietje Halstra24 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344A-036 (Noorderhaven )Hendrik Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344A-033 (Noorderhaven)Hendrik Fonteinwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 344Noorderhaven 63 (A-033)Anna L. Fontein (wed. H.F. Fontein)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 63H. de Grootbuitenhavenmeester


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 63K. Okkinga246Cand.-Not.


1937 - kentekenadresnaam
B-15497
Noorderhaven 63Klaas Okkinga


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 63S. Okkinga871


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.C. Algra490Lid Fa. Algra-Ypey


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.C. Algra490Lid Fa. Algra-Ypey


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Wichertjes427


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Sociale Zaken


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 63Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Volkscredietbank


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 63rijksmonument 20554


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6332Noorderhaven 63
  terug