Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 65 1-073 1-117 A-037 A-034
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 65 1-157 1-117 A-037 A-034
Naastliggers vanNoorderhaven 65
ten oostenNoorderhaven 67
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 63
ten noordende Droogstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0078v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ1/2 huis en plaats
 
koperJan Cornelis Coomen, gehuwd met633-00-00 GG
koperSaack Marthens
eigenaar van 1/2Dirk YsnoutsDelft
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenOedts Wybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doecke Pytersschuitmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis x Saack Marthens kopen 1/2 huis en plaats nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan brouwer Dirck IJsbrants te Delft. Ten O. Cornelis Edes Feytema of zijn kinderen, ten W. Oedts Wybes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van erven schuitmaker Docke Pyters voor 633 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148r van 28 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ1/2 huis en plaats
 
koperJan Cornelis Comen, gehuwd met633-00-00 GG
koperSaack Marthens
eigenaar van 1/2Jan Cornelis Comen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenOets Wybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperDirck YsnoltbrouwerDelft


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0244v van 8 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustinus Jansen


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0083r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustijn Jans


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ2/3 huis en plaats
 
koperJoannes Harmens Beyem, gehuwd met1250-00-00 GG
koperAaltie Augustini
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenRinnert Oedses
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Augustini, gehuwd metLeeuwarden
verkoperdr. Joanne Renioadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperDiucke Augustini, weeskind vanLeeuwarden
verkoperwijlen Joanne Vossio


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens Beyem


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186v van 9 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Beyma


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0210r van 13 jun 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRiemer Teunis


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0389r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis met in- en uitgang in de Droogstraat
 
koperMinne Thijssen, gehuwd metwijdschipper960-00-00 CG
koperGrietie Jarighs, en
koperYttie Jarighs, weduwe van
koperwijlen Dirck Pytters van Heemert
huurderJilderen Pyters c.soc.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westende weduwe van Freerck Claesen Braem koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjouckjen Viglius, weduwe van
verkoperwijlen dr. Joannes Balck, vader vanmedicusLeeuwarden
verkoperAngenietje Fenema, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Ype Gerrits NijhoffLeeuwarden
verkoperJoannes Vosmr. zilversmidLeeuwarden
verkoperSuffrides de Bucquoy, gehuwd metadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperWilhelmina WiardaLeeuwarden
verkoperAnna Attama, allen erfgenamen vanLeeuwarden
erflaterwijlen Aeltie Augustyni, eerst weduwe van
erflaterwijlen Jan Beyma, daarna weduwe van
erflaterwijlen Riemer Teunis Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Thijssen, wijdschipper x Grietie Jarighs, EN Yttie Jarighs wv Dirck Pytters van Hemert, kopen een mooi huis nz. Oude Haven. Ten O. Jan Tammes, ten W. wd. Freerck Claesen Braam, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er is een tuin, bleekveld en een schuur achter, met uitgang in de Droogstraat, en 3 graanzolders. Zie de voorwaarden. Gekocht van (Sjoukjen Viglius wv med. dr. Johannes Balck en hun kinderen, te Leeuwarden, samen als) erven Aeltie Augustinus x Jan Beyma en later wd. Riemer Teunis Faber, voor 960 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Tijssen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0254v van 22 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMinne Thijssen


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Minne Thijssen


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0362r van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis
 
koperStoffel Middachten kapitein Admiraliteit in Friesland2400-00-00 CG
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDieuke Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Grietie Jarighs, gehuwd met en namens haar man
verkoper van 1/2Minne Thijsseswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Middachten, capitein bij het College ter Admiraliteit., koopt een mooi huis nz. Oude Haven (Noorderhaven). Ten O. Frans Jetses Roorda, ten W. Dieucke Pieters Hoogstra, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Het is een huis met zolders, keuken, tuin en plaets erachter en een schuur aan de Droogstraat. Gekocht van Grietie Jarighs x Minne Thijssen, wijdschipper, voor zich, voor 1/2, en als gelastigde van haar man die uitlandig is, voor 1/2, voor 2400 cg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]huis
 
koperEvert Hingst, gehuwd metkoopman2500-00-00 CG
koperStijntie Hendriks
toehaaktwintig zilveren ducatons
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperChristoffel Middagtenschout bij nacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Hingst x Stijntie Hendriks koopt een huis nz. Oude Haven. Ten O. Frans Jetses Roorda, ten W. Dieucke Pieters Hoogstra, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Schout bij nacht Christoffel Middachten, voor 2500 cg en 20 zilveren ducatons.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-073Noorderhaven 65huis
eigenaarEwert Hingst
gebruikerHylcke Douwes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
1-157Noorderhaven 65hoff
eigenaarDieuke Pieters
gebruikerequipagiemr. Boncamp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-073Noorderhaven 65huis
eigenaarwed. Ewert Hingst
gebruikerHylcke Douwes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720
1-157Noorderhaven 65hoff
eigenaarDieuke Pieters
gebruikerequipag[emr.] Boncamp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-073 Noorderhaven 65huis
eigenaarH. D. Hanekuik
gebruikerH. D. Hanekuik
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-07-00 CG
1-157 Noorderhaven 65hoff
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerDieuke Pyters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-073 Noorderhaven 65huis
eigenaarwed. Hylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Hylke D. Hanekuik
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG
1-157 Noorderhaven 65hoff
eigenaarJan Aukes
gebruikerequipagiemr. Bonkamp
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0041v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZhuis en tuintje
 
koperPoppe Hendriks, gehuwd metschuitschipper2134-14-00 GG
koperGooikjen Oenes Koningsbuurt onder Midlum
naastligger ten oostenClaas Evertz Oosterbaan n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Reyers Mahui
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperStijntje Hylkes Hanekuik, gehuwd met
verkoperSierk Taekles Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hendriks, schuitschipper x Gooikjen Oenes van de Koningsburen onder Midlum koopt huis met tuintje nz. Noorderhaven. Ten O. Claes Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Stijntje Hylkes Hanekuyk x Sierk Taekles Tolsma, voor 2134 gg. Zie ook Noorderhaven nr. 20.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZhuis en tuintje
 
aanhandelaarAnne Eelkes mr. bakker0-00-00 CG
toehaak1500-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Reyers Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarPoppe Hendriks, gehuwd met
verwandelaarGoykjen Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hendriks x Goykjen Oenes verwandelt zijn huis met dat van Anne Eelkes, mr. bakker. Ten O. Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten W. wd. Symen Cornelis, blokmaker, ten Z. Sara Gilles Wiersema, ten N. de straat en haven.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-073 Noorderhaven 65Anne Eelkes Bakker, bestaande uit 9 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-073 Noorderhaven 65huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerClaas Haukema
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
1-157 Noorderhaven 65hof
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerds. Pierson
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0116r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZhuis en hof
 
koperburgerhopman Claas Haukema, gehuwd met2502-14-00 GG
koperHiltje Johannis
naastligger ten oostenClaes Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenKlaes R. Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAnne Bakkermr. bakker en kalkbrander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Haukema, hopman x Hiltje Johannes koopt een huis en hof, nz. Noorderhaven. Ten O. Claas Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de straat en haven, ten N. erachter de Droogstraat. Gekocht van Anne Bakker, mr. bakker en kalkbrander, voor 2510 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0214v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZhuis en tuin
 
koperburgervaandrig Jan Bretton, gehuwd met3528-03-08 CG
koperAukjen Gonggrijp
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFeddrik Aiises Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curator overnotaris
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Hiltje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Claes Haukema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bretton, burger-vaandrig x Aukjen Gonggrijp kopen een huis en tuin, met alle goederen, nz. Noorderhaven, bewoond door de kopers. Geen grondpacht. Ten O. Claes Everts Oosterbaan, ten W. Feddrik Aises Mahui (als erfgenaam van Claas Reyers Mahui), ten Z. de straet en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van wl. Hiltje Johannis wv Claes Haukema, voor 3528 cg. 3st en 8 pn.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Bretton


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bretton


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0050v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 65Noorderhaven NZhuis en bakkerij
 
koperYpe J. Rodenhuis, gehuwd met3080-00-00 CG
koperHendrikje Pieters Scheltema
huurderRinia Gonggrijp c.u.85-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenP. J. Hanekuik
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperAagje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-104 Noorderhaven 65IJ Rodenhuis


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-117 Noorderhaven 65Ype Rodenhuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Ype Jetzes Rodenhuis... Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-037Noorderhaven 65Ype Rodenhuis Ype Rodenhuis koopman


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-037Noorderhaven 65Hendrikje Pieters Scheltema, overleden op 23 februari 1820vrouw van Ype Rodenhuis (Noorderhaven A 37), moeder van Pieter, Bouwe, Jetse en Hinne Ypes Rodenhuis (vrouw van Sikke Posthuma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 345Noorderhaven 65Martinus van SlootenHarlingenbakkerhuis en erf (260 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Antje Santéeovl voor 1844, huwt met Egbert Land; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Egbert Land... en Hijke Egberts BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, brood- en koekbakker, wijk A-037; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-037NoorderhavenEgbert Land28 jDokkumm, protestant, gehuwd, brood en koekbakker
A-037NoorderhavenAntje Santée28 jGroningenv, protestant, gehuwd
A-037NoorderhavenHieke Land1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenHendrik van der Sluis22 jBeneden Knijpem, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenFrederik Duman18 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenEelko Hesling14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenAkke Bakker21 jArumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-037Noorderhaven 65Antje Santee, overleden op 21 september 184129 jr, geboren Groningen 26/9/1811, overleden Noorderhaven A 37, vrouw van Egbert Land, bakker (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Hieke Egberts Land. (omslagvel 20/9) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2610A-037 (Noorderhaven )Egbert Landwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3268A-034 (Noorderhaven)Egbert Landwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3268Noorderhaven 65 (A-034)Jan Andries Meterwoonhuis


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 65, HarlingenNoorderhaven 65W.O. Ruardibakkerij, brood-, beschuit-, koek- en banket-


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 65aS.J. de Witboekhouder z.-w.


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 65, HarlingenNoorderhaven 65 Ruardibakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 65, HarlingenNoorderhaven 65 Ruardibakkerij


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 65, HarlingenNoorderhaven 65 RuardiRuardibakkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 65J.C. (Jelle) Roggen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 65rijksmonument 20555


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3268Noorderhaven 65
  terug