Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 67
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 67 1-074 1-118 A-038 A-035
Naastliggers vanNoorderhaven 67
ten oostenNoorderhaven 69
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 65
ten noordende Droogstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0078v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Edes Feytema


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148r van 28 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraat1/2 huis
 
aanhandelaarJan Jepsen, gehuwd met0-00-00 CG
aanhandelaarGeert Martens Ameland
eigenaar van 1/2de moeder van Evout Jacobszeilmaker
huurderEvout Jacobs zeilmaker
naastligger ten oostenHessel Haenties
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Harmens Beyem
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarAndries Andries Dinga, gehuwd metNes
verwandelaarJannetie SioerdsNes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186v van 9 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67Noorderhaven NZ strekkende tot in de Droogstraat1/2 huis, plaats en kamer
 
koperJacob Jacobs, zijn moeder1300-00-00 CG
eigenaar van 1/2Trijntie Juriens, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Jacob Jacobs
naastligger ten oostenHessel Hanties
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenburgemeester Jan Beyma
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Jepsen, gehuwd metNes
verkoperGeert MartensNes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs te Nes op Ameland koopt 1/2 huis, plaats en kamer strekkende tot achter in de Droogstraat, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan zijn moeder wd. Trijntje Juriens. Ten O. Hessel Hanties, ten Z. de Noorderhaven, ten W. burgemeester Jan Beyma, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Jepsen te Nes op Ameland x Geert Martens voor 1300 GG.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0389r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67Noorderhaven NZhuis met een plaats en tuintje erachter en een vrije in- en uitgang in de Droogstraat
 
koperReyner Tjeerdts mr. zeilmaker620-19-00 GG
huurderSije Yppes wijdschipper
naastligger ten oostenAmelyke Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMinne Tijssen
naastligger ten noordenhet volgende verkochte perceel, van Minne Thijssen
verkoper van 1/4Bente Jarichs
verkoper van 1/4Trijntie Jarichs c.u.
verkoper van 1/4Gritie Jarichs c.u.
verkoper van 1/12Gritie Jacobs
verkoper van 1/12Jarig Jacobs
verkoper van 1/12Arjaentie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Tjeerds, mr. zeilmaker, koopt met een tuin en plaetsje erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. Amelyke Jans, ten W. Minne Thijssen, ten Z. die straat en haven, ten N. perceel b). Er is vrij in- en uitgang naar de Droogstraat. Gekocht van Bente Jarichs, voor 1/4, Trijntje Jarichs, voor 1/4, Grietie Jarichs, voor 1/4, en Bente Jarichs als curator over Jarich Jacobs, voor 1/12 en? Jacobs, voor 1/12, en Reyner Tjeerds als curator over Tjaerdtie Jacobs, voor 1/12, voor 620 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0033r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67achterDroogstraat ZZkamer of woning
 
koperMinne Thijssen 124-00-00 GG
naastligger ten oostenAmelyke Jans
naastligger ten zuidenhet vorige verkochte perceel, van Reyner Tjeerdts mr. zeilmaker
naastligger ten westenMinne Thijssen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/4Bente Jarichs
verkoper van 1/4Trijntie Jarichs c.u.
verkoper van 1/4Gritie Jarichs c.u.
verkoper van 1/12Gritie Jacobs
verkoper van 1/12Jarig Jacobs
verkoper van 1/12Arjaentie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Minne Thijssen koopt (b) een woning zz. Droogstraat. Ten O. Amelyke Jans, ten W. de koper, ten Z. het vorige perceel, ten N. die straat. Gekocht van Bente Jarichs, voor 1/4, Trijntje Jarichs, voor 1/4, Grietie Jarichs, voor 1/4, en Bente Jarichs als curator over Jarich Jacobs, voor 1/12 en? Jacobs, voor 1/12, en Reyner Tjeerds als curator over Tjaerdtie Jacobs, voor 1/12, voor 124 gg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0254v van 22 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67Noorderhaven NZhuis met een plaats en tuintje erachter
 
koper door niaarDouwe Claessen koopman625-00-00 GG
geniaarde koperBroer Sydses, gehuwd met
geniaarde koperHiltie Melles
naastligger ten oostenDouwe Claessen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMinne Thijssen
naastligger ten noordenMinne Thijssen
verkoperReyner Tjeerds, gehuwd metmr. zeilmaker
verkoperTrijntie Jarichs


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67Noorderhaven NZhuis met een plaatsje en een tuintje erachter
 
koperFrans Jetses Roorda koopman750-00-00 GG
naastligger ten oostende verkopers Douwe Claessen c.u.Dongjum
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis van Minne Thijssen
naastligger ten noordende woning van Minne Thijssen
verkoperDouwe Claessen c.u.Dongjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jetses Roorda koopt een huis met een plaets en tuin erachter. Ten O. de verkoper, ten W. Minne Thijssen, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de hof van Minne Thijssen. Er is vrij in- en uitgang in de Droogstraat. Gekocht van Douwe Claessen te Dongjum, voor 750 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304r van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 67achterDroogstraat ZZwoning
 
koperFrans Fetses Roorda koopman186-00-00 CG
naastligger ten oostenAmelyke Jans
naastligger ten zuidenFrans Fetses Roorda
naastligger ten westenMinne Thijssen wijdschipper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMinne Thijssenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Frans Jetses Roorda koopt een woning zz. Droogstraat, ten N. van het huis dat door Reiner Tjeerds is gekocht. Ten O. Amelyke Jans, ten W. de verkoper, ten Z. de koper, ten N. de Droogstraat. Vrij in- en uitgang achter, in de Droogstraat. Gekocht van Minne Thijssen, wijdschipper, voor 196 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0362r van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152r van 15 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Jetses Roorda


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-074Noorderhaven 67huis
eigenaarFrans Jetses Roorda
gebruikerFrans Jetses Roorda
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-074Noorderhaven 67huis
eigenaarFrans Jetses
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-074 Noorderhaven 67huis
eigenaarFrans Jetses erven
gebruikerFrans Jetses erven
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-074 Noorderhaven 67huis
eigenaarClaas E. Oosterbaan
gebruikerClaas E. Oosterbaan
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0041v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Evertz Oosterbaan n.u.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-074 Noorderhaven 67Claas Oosterbaan, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal50-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-074 Noorderhaven 67huis
eigenaarClaas E. Oosterbaan
gebruikerClaas E. Oosterbaan
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0116r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Everts Oosterbaan


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0214v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0272r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas E. Oosterbaan


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Oosterbaan


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0050v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0339r van 3 jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Oosterbaan


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-105 Noorderhaven 67C Oosterbaan


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0158v van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Oosterbaan


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-118 Noorderhaven 67Claas Oosterbaan6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-038Noorderhaven 67Jetze Ypes Rodenhuis... huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1817, huw 1827, huw 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk A-038, koopman; eigenaar is IJpe Rodenhuis, 1814. (GAH204); J. IJ.R. en Rinske T. Gratama, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-038Noorderhaven 67Trijntje Rintjesgeb 1757 HRL, ovl 5 jul 1814 HRL, dienstbaar, ovl wijk A-038; BS huw 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-038Noorderhaven 67Ype Rodenhuis Jetze Rodenhuis koopman


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-038Noorderhaven 67Eilert Jan Willems Hillebrandt, overleden op 13 juli 1828zoon van Willem Hillebrandt, belastingcommies Noorderhaven A 38 en Elizabeth Stuurwold, broer van minderjarige IJsbrand-Willem, Willem en Johannes-Philippus Willems Hillebrandt. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 346Noorderhaven 67Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (250 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-038Noorderhaven 67Johanna M. H. Anthony Storm Lotz, overleden op 28 november 1838M. H.=Maria-Henriette, 9 jr, dochter van Anthony Petrus Theodorus Storm-Lotz, visiteur (Noorderhaven A 38) en wijlen Wijke Gerrits Boltje (wed. Cornelis Engberts Schaap), zuster van minderjarige Dirk-Johan-Philip Anthony Storm-Lotz, halfbroer van Geertruida Cornelis Schaap (uit eerder huwelijk moeder, toeziend voogd is Lammert Harmens Draayer, kofschipper Schiermonnikoog). Saldo fl. 138,43. (in sterftetafel met familienaam 'Lotz') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-038Noorderhaven 67Antonie Storm Lotzoud 44 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, visiteur, wijk A-038; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-038NoorderhavenAnthony Storm Lotz44 jAmsterdamm, protestant, weduwnaar, visiteur
A-038NoorderhavenDirk Johan Storm Lotz9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-038NoorderhavenGeertruida Schaap22 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
A-038NoorderhavenSytske G Bouma17 jStiensv, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 en 235 van 9 aug 1843
adressoortbedraggebruik
A-038Noorderhaven 67provisionele en finale toewijzingfl. 2200huis aan de noordkant van de Noorderhaven A-038
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperJetze Rodenhuis


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-038Noorderhaven 67Menso Gillis Valckenier, overleden op 27 april 18464 dg (geboren 23/4/1846), overleden Noorderhaven A 38, zoon van Gillis Valckenier, fabrikant en Trijntje Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-038Noorderhaven 67Jetze Gilles Valckenier, overleden op 10 april 18489 mnd (geboren 28/6/1847), overleden Noorderhaven A 38, zoon van Gilles Valckenier, fabrikant en Trijntje Rodenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 346A-038 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 346A-035 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-035Noorderhaven 67provisionele en finale toewijzingfl. 3470herenhuis met erf aan de Noorderhaven A-035
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperRoelof Schuring


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 346Noorderhaven 67 (A-035)Roelf Schurinkwoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 67R. Schurink116med. docts. arts


1920 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 67, HarlingenNoorderhaven 67R. Schurinkarts


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 67R. Schurink116Med. Docts. Arts


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 67R. Schurink116Med. Docts. Arts


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 67R. Schurink116Med. Docts, Arts


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 67R. Schurink116Med. Docts, Arts


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 67R. Schurink116Med. Docts, Arts


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 67R. Schurink116Med. Docts, Arts


1927 - kentekenadresnaam
B-11620
Noorderhaven 67Roelof Schurink


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 67R.Schurinkarts


1932 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 67Oud Harlingen Magazine 1992sep: Gevestigd ten huize van Dr. Schurink, Noorderhaven 67, J. Mensing, arts


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
R. Huese697Manufact.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Huese, C.V. Manufact.h.912(b.g.g.)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Huese912Woonh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Huese, C.V. Manufact.h.912(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Huese912Woonh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Huese912D.stoffen, d. conf. en manuf. (b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R. Huese912Woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 67R. (Rommert) Huese


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 67, HarlingenNoorderhaven 67H. Postma- Van NimwegenAnna Caspariihotel - café - restaurant - bar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 67rijksmonument 20556


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7965Noorderhaven 67
  terug