Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 68 7-148 7-152 1/2 C-042 C-145


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: manilla
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 68
ten oostenNoorderhaven 70
ten zuidenVoorstraat 25
ten westenNoorderhaven 66
ten noordende Noorderhaven


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195r van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensecretaris dr. IJsbrandus van Viersen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Lammerts Knoop


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0136v van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0150r van 9 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet achterhuis van Frans Templar


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0083v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYfke Jelles Jeddema
naastligger ten noordenAntie Jelles Jeddema


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0084v van 15 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZhuis met deftige graanzolders
 
koperJan Willems Vosma koopman567-08-00 GG
naastligger ten oostenals huurder Grietie Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doeke Scheltes
naastligger ten zuidende verkopers Yfke Jelles Jeddema c.u.
naastligger ten zuidenAntie Jelles Jeddema c.u.
naastligger ten westenHylckien Foppes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/2Yfke Jelles Jeddema, gehuwd met
Theotardus van der SluysadvocaatLeeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jelles Jeddema, gehuwd met
Jacob Romckes Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems Vosma koopt een mooi huis met graanzolders, zz. Noorderhaven. Ten O. een verhuurd huis, ten Z. de verkopers, ten W. Hylckien Foppes, ten N. de haven. Gekocht van Yfke Jelles Jeddema x mede-advocaat bij het Hof van Friesland dr. Theotardus v.d. Sluys voor 1/2, en Antie Jelles Jeddema x Jacob Romkes Braam voor 1/2, voor 567 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Willems Vosma koopman


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007v van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZhuis met graanzolders
 
kopervroedsman Simon Cornelis, gehuwd met1000-00-00 CG
koperTaedtske Sweerts
naastligger ten oostenals huurder de weduwe van Eelingh Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman L. de Gavere
naastligger ten westenburgerhopman Walingh Jansen Grauda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Cornelis [Huidekoper], vroedsman x Tiedtske Sweerts koopt huis met graanzolders, zz. Noorderhaven. Ten O. Eelingh Douwes, ten Z. de vroedsman Lammert de Gavere, ten W. hopman Walingh Jansen Grauda, ten N. de straat. Gekocht van Jan Willems Vosma.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0061v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZ royaal pakhuis
 
koperJacob Meiles Ollema koopman1075-00-00 CG
toehaakzeven rijksdaalders in specie
naastligger ten oostende heer Westerhuis
naastligger ten zuidenvroedsman Lammert de Gavere
naastligger ten westenJacob Hendriks Donker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Simon Cornely Huidecoperkoopman Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meiles Ollema, koopman, koopt een royaal pakhuis c.o.a., zz. Noorderhaven. Ten O. de heer Westerhuis, ten W. Jacob Hendriks Donker, ten Z. de vroedsman Lammert de Gavere, ten N. die haven. Het pakhuis is belast met 10 jaar huur aan de koper en diens recht om daarna die huur nog met 4 jaren te verlengen. Het pakhuis heeft ook de eigendom van 3 houtvoeten plaets ten Z., voor het openzetten van vensters. Met ook voorwaarden t.a.v. de naastliggers ten zuiden. Het pakhuis was eerder een woonhuis. Gekocht van oud-burgemeester Simon Cornelis Huidekoper, nu koopman te Amsterdam, voor 1075 cg en 7 zilveren rijksdaalders tot een toehaak.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0195r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhuis genaamd het Haentje
naastligger ten noordenpakhuis van Jacob Meiles koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-148Noorderhaven 68huis
eigenaarwed. Jacob Donker
gebruikerwed. Jacob Donker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-148Noorderhaven 68huis
eigenaarwed. Jacob Donker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0082r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Jacob Meiles


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0177r van 12 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZpakhuis met trappen en planken
 
koperburgemeester Sioerd Pytters Bierma, gehuwd met1200-00-00 CG
koperJanneke Jacobs Voorda
huurder zoldersoud burgemeester Rein Sickes Menalda 30-00-00 CG
huurder halve benedenverdiepingde droge schol verkoopsters van de eilanden 20-00-00 CG
naastligger ten oostenWesterhuis
naastligger ten zuidende koper burgemeester Sioerd Pytters Bierma c.u.
naastligger ten westenJan Overzee schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMeyle Jacobs Ollema, gehuwd metbontreder
verkoperAnna Tieerdts Syverdabontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Pyters Bierma burgemeester x Janneke Jacobs Voorda kopen een pakhuis zz Noorderhaven. Ten O. de heer Westerhuis, ten Z. de kopers, ten W. schipper Jan Overzee, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Meyle Jacobs Ollema x Anna Tjeerdts Syverda, bontreders, voor 1200 CG.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-148 Noorderhaven 68huis
eigenaarJan Overzee
gebruikerJan Overzee
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0178v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Bierma


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-148 Noorderhaven 68huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerSierk Geitiebaan
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-148 Noorderhaven 68Sierk Geitjebaan, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-148 Noorderhaven 68huis
eigenaarSierk Geitjebaan
gebruikerSierk Geitjebaan
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-148Noorderhaven 68wed. wed. Sierk Geytjebaanbreydster£ 006-16-0£ 1bestaet geringh


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0180r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Hendrik Schaaf


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0231v van 2 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Noorderhaven ZZpakhuis
 
kopervrijgezel Syds Schaaf, zoon van en metkoopman395-00-00 GG
koperburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten oostenEeltje Travaile
naastligger ten zuidenEelke Travaile
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLammert Feyeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Schaaff, koopman en vrijgezel koopt met zijn vader, burgemeester Hendrik Schaaff een pakhuis zz. Noorderhaven. Ten O. en Z. het door Eeltje Travaille gekochte huis, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de straat en haven. Zie de acte voor de ingewikkelde bouwbeschrijving. Gekocht van Lammert Teyes, voor 395 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0080v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Schaaff


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0088v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Schaaf


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0011r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 66, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Schaaff


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0042v van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Syts Schaaf


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNoorderhaven


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0224v van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 68Voorstraat NZ tegenover de duizend deuren huis en erf
 
koperJan van der Veen winkelier en koopman6000-00-00 CG
huurderJan van der Veen 100-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Arends Faber
naastligger ten oostenSchreuder kastelein
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAbe Hilwerda
naastligger ten westende weduwe van Haan
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lammerts van der Veen koopt huis en erf, kaarsenmakerij en pakhuis, uitkomende aan de zz. v.d. Noorderhaven, doch liggende aan de nz. van de Voorstraat tegenover de Duizenddeurensteeg. Het pakhuis ligt aan de Noorderhaven. Ten O. Jan Arends Faber [Noorderhaven] en de kastelein Schreuder [Voorstraat], ten Z. de Voorstraat, ten W. Abe Hilwerda [Voorstraat] en wd. de Haan [Noorderhaven], ten N. de haven en de straat. Gekocht van Syds Schaaff.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0089v van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Heer J. L. van der Veen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0297r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 70, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. L. van de Veen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-152 Noorderhaven 68Symon de Haan4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Jan Lammerts van der Veen... 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-042Noorderhaven 68Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 141 van 8 mei 1819
adressoortbedraggebruik
C-042Noorderhaven 68koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat C-042
 
verkoperSimon Jans de Haan
koperJohanna Catharina Huning


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 572Noorderhaven 68Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierkaarzemakerij (128 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Sytske Folkerts Oostra... Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; ... (alles)


1850 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 12 okt 1852
C-042Noorderhaven 68Een ruim PAKHUIS met kapitale Zolders, waarin eene Kaarsenmakerij . Provisioneel verkocht op 20 okt 1850 door notaris mr. J.D. van de Plaats..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-042Noorderhaven 68Wiepke Hendriks Erich... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, huw 1836, ovl 1861 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-042, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 572C-042 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 572C-145 (Noorderhaven)Erven Solco Tromp Azn.pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5175Noorderhaven 68 (C-145)Pieter Daniel de Ruiterpakhuis


1912 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49115 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 33 van 2 mrt 1912
adressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 3500pakhuis Manilla met erf
 
verkoper en gemachtigdeRinse Pieters de Ruiter
verkoperSolko Tromp (te Brussel, q.q. voor fa. S. Tromp)
koperAndries Meter (q.q. voor de Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van eene Christelijke School voor Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwi)


1917 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49123 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 182 van 29 jun 1917
adressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 3000huis en erf
 
verkoperVereeniging voor Gereformeerd Onderwijs (voluit: Vereeniging voor Gereformeerd Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs)
koperAnne de Vries


1922 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49136 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 248 van 2 okt 1922
adressoortbedraggebruik
C-145Noorderhaven 68koopaktefl. 15500herenhuis met tuin
 
verkoperAnne de Vries
koperGereformeerde Kerk


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 68beeldbepalend pand9 van 10
  terug