Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 71 1-076 1-120 A-040 A-037
Naastliggers vanNoorderhaven 71
ten oostenNoorderhaven 73
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 69
ten noordende Droogstraat


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0101r van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Sickes koopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0152r van 15 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Sickes koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes
gebruikerwed. Feddrik Anskes
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-076Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes
gebruikerwed. Feddrik Anskes
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-076 Noorderhaven 71huis
eigenaarDirk Sickes erven
gebruikerwed. Feddrik Anskes
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0281r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 71Noorderhaven NZhuis, tuin en alle losse en vaste goederen
 
koperRomke Braem, gehuwd metontvanger generaal Vijffeelen buitendijken1800-00-00 CG
koperGrietje Feddericks van Deersum
huurderRomke Braem
huurderGrietje Feddericks van Deersum
naastligger ten oostenJan Dirk IJsenbeek
naastligger ten zuidenhaven
naastligger ten westende kinderen van Klaes Douwes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPietje Jacobs Braem, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Braam, ontv. gen. v.d. 5 delen buitendijks x Grietje Feddricks van Deimum, koopt een mooi huis (met beschrijving) nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Dirks IJsenbeek, ten W. de kinderen van Claes Douwes, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pietje Jacobs Braam wv Dirk Sickes, voor 1800 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-076 Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1737 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 71, HarlingenNoorderhaven 71'Anno' en '1737'


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-076 Noorderhaven 71Claas Fontein, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-076 Noorderhaven 71huis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0213r van 11 feb 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Claas Fontein n.u.
naastligger ten westensteeg


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0272r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Fontein


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Claas Fontein


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0248r van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0235v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 71Noorderhaven NZhuis en tuintje
 
koper van 1/2dr. Henricus Westra, curator overadvocaat Hof van Friesland5700-00-00 CG
koper van 1/2Minne Clasen Blok koopman
koper van 1/2Gedep.v.Friesland Syds Schaaf, curator over
koper van 1/2juffrouw Hiltje Schaaff
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Freerk Fontein, erfgenaamkoopman
verkoper van 1/4Aukje Fontein, erfgenaam, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4dr. G. Coopmansmedicinae doctorFraneker
verkoper van 1/4erfgezetene Dirk Fontein, en erfgenaam vanSalverd
erflaterwijlen erfgezetene Claas FonteinRied
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Westra koopt 1/2 huis met tuin en keuken erachter, tot aan de Droogstraat met vrije steeg ten O. Ten O. Pieter Minnes, ten W. Jan Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat Gekocht van erven wl. Claas Fontein te Ried.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0042v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0265v van 14 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 73, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHenricus Westra


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0339r van 3 jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendhr. Westra


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-107 Noorderhaven 71H Westra
1-107 Noorderhaven 71Jarig Westra, 35 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0158v van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Westra baljuw van Barradeel


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-120 Noorderhaven 71H J Westra6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Henricus Jans Westra... BS geb 1811, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1831, ovl 1834, ovl 1856; eigenaar en gebruiker wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-040Noorderhaven 71H J Westra H J Westra vrederegter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 349Noorderhaven 71erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (292 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
A-040Noorderhaven 71Heeren huizinge met annexen aan de Noorderhaven, huurder wel eerw. heer h.e. van, ijzendijk. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Anna E Dorperoud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk A-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Henricus van IJzendijkoud 46 jaar, geb deventer en wonende te HRL. 1839, predikant Hervormde Gemeente, wijk A-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-040Noorderhaven 71Jacob Kuiper van Schouwenburg... bruid. 1830, zv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823, huw 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-040NoorderhavenHenricus van IJzendijk46 jDeventerm, protestant, gehuwd, predikant der herf. gemeente
A-040NoorderhavenAnna E Dorper42 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
A-040NoorderhavenEngelbertus van IJzendijk14 jMedemblikm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenHenricus van IJzendijk8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenCasper van IJzendijk6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenAnsena van IJzendijk12 jMedemblikv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenSara Maria van IJzendijk10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenTrijntie Loutenbach22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-040NoorderhavenBetje van der Laan24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2650A-040 (Noorderhaven )Henricus IJzendijkwoonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 156 van 6 okt 1875
adressoortbedraggebruik
A-040Noorderhaven 71koopaktefl. 8000herenhuis A-040
 
verkoperArent van IJsendijk (te Mantgum)
verkoperAmena Anna Elisabeth van IJsendijk (wv Johannes Henricus Mentz)
verkoperSara Maria van IJsendijk (te Amsterdam, gehuwd met Matheus Jan van Dam)
verkoperHendricus Elias van IJsendijk (te Rotterdam)
verkoperCasper Lucas van IJsendijk (te Smilde)
koperPietertje Boon (gehuwd met Jacob Jans Dijk)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2650A-037 (Noorderhaven)Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5014Noorderhaven 71 (A-037)Jan Dijk (Jellesz.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 71 Hendrik Alkema jr.manufacturier
vorige grondslagf. 3300
huidige grondslagf. 10000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 71H.H. Alkema148Grossier, manufacturen en tricotages


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 71Scato Fontein218Houth.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 71Sc.Fonteinhouthandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 71W. (Willem) Post


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 71rijksmonument 20558


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7652Noorderhaven 71
  terug