Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 76
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 76 7-153 7-156 C-150 C-141
Naastliggers vanNoorderhaven 76
ten oostenNoorderhaven 78
ten zuidenVoorstraat 33
ten westenNoorderhaven 74
ten noordende Noorderhaven


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512r van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van wijlen Claes Folckerts
naastligger ten noordenIda Doedes Baerts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorder nieuwe haven ZZ strekkende zuidwaarts tot aan het voorhuis van Ocke Sipckes of hun loodsjeten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnen
 
koperIsbrant Pieters, gehuwd metgrootschipper1550-00-00 GG
koperGeertien Jacobs
verpachter grondEepe Watses 1-08-00 CG
huurderJan Tolman? e.a.
huurderHendrick de Wilde e.a.
naastligger ten oostenCornelis Allerts, en zijn broer
naastligger ten oostenArian Allerts
naastligger ten zuidenOcke Sipckes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van Jetse Reyns
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperOcke Sipckes, gehuwd met
verkoperHotscke Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Pieters, grootschipper x Geertie Jacobs kopen een ten dele nieuw huis, bewoond door Jan Tielman, Hendrick de Wilde en nog 4 andere huisgezinnen, zz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis en Arian Allerts, ten Z. de verkopers, ten W. Jetse Reyns, ten N. de Noorderhaven. Grondpacht 28 st aan Eepe Watses of zijn erven. Gekocht van Ocke Sipckes x Hotske Sybes voor 1550 gg.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032r van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kinderen en erfgenamen van Isbrant Piters


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Isbrant Piters


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0102r van 9 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZ 76/78huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaats
 
koperJan Aeltyes, gehuwd metsmid 6020-00-00 GG
koperFrouckie Wybes
huurderPiecke Cornelis 54-00-00 GG
naastligger ten oostenGerben Gatties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenweduwe van burgemeester Hero Jans
verkoperJacob Jansen StoutbierschoyerAmsterdam


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0136r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenerfgenamen van Isbrant Pieters


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0101r van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZ bij het Raadhuishuis
 
koperJohannes Janssen koopman1070-00-00 GG
niaarverzoekerPiter Hendricx als volle susterling van de vebrouwerLeeuwarden
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTeake Lauta
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van Isbrant Pyters


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: ten noorden en naasten van de weduwe en erfgenamen van Gerbrant Hebbes strekkende tot aan het huis ten noorden met de plhuis
 
koper door niaarFrancina Kyl mede voor haar kinderen, weduwe van1501-00-00 GG
koper door niaarwijlen Gerbrandus Hebbaeo
geniaarde koperJohannes Janssenkoopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenWijntien Alefs
naastligger ten oostende weduwe van Gerryt Pyters apotheker
naastligger ten zuidende weduwe van Gerbrant Hebbes
naastligger ten zuidensteeg [staat: vrije in- en uitgang naar de Voorstraat]
naastligger ten westenTake Lauta
naastligger ten westenLenard Croddebos
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde kinderen en erfgenamen van Isbrant Pyters


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenplaats en keuken van Francina Kyl


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068r van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpke Jelles


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0226r van 20 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrancina Kyll


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet plaatsje en keuken van de erfgenamen van Francina Kyll
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026va van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 78, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenplaats en keuken van de erfgenamen van Francina Kyll
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019v van 4 sep 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZhuis en ledige plaats
 
koperCornelius Walsweer, gehuwd metnotaris1820-00-00 CG
koperJancke Paradijs
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Cornelius Walsweer, gehuwd metnotaris
naastligger ten oostenJancke Paradijs
naastligger ten zuidenhet huis van Yda Kyl, gehuwd met
naastligger ten zuidendr. Bechius
naastligger ten westenhet huis genaamd Bremen
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperYda Kyl, gehuwd met
verkoperdr. Bechius, en
verkoperHebbea Kyl maior annis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelius Walsweer not. publ. x Jancke Paradijs koopt huis en ledige plaats en de steeg ten W., zz. Noorderhaven. Ten O. de koper, ten W. het huis 'Bremen', ten Z. de verkoper, ten N. de straat en haven. Voorwaarde is dat de koper, die het huis wil af breken, aan de verkoper zal overdoen 4 voeten erf om te dienen tot vergroting van diens loods. Gekocht van Yda Kyl, minderjarige dochter van dr. Bechius voor 1/2, en de meerderjarige Hebea Kyl voor 1/2, voor 1820 cg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0133r van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Walsweer notaris


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282v van 7 apr 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: noorder nieuwe haven] bij de beurshuis op een dubbel erf
 
koperdr. Sibrandus Bechius, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland1200-00-00 GG
koperYda Kyll
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerLieuwe Willems Graaff
bewonerde verkoperse Jancke Jans Paradijs
naastligger ten oostenburgemeester Otte Knijff
naastligger ten zuidende koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westengemeensman Velthuys
naastligger ten westenPieter Jansen Noordewint
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven en straat]
verkoperJancke Jans Paradijs, weduwe van
verkoperwijlen dr. Cornelius Walsweer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Sibrandus Bechius, mede advocaat van het Hof van Friesland x Yda Kyll kopen een huis op een dubbel erf met tuin zz. Noorderhaven bij de beurs. Ten O. burg. Otte Knijff, ten Z. de koper, ten W. gemeensman Velthuys en Pieter Jansen Voordewint, ten N. de haven en straat. Nu bewoond door de verkopers en Lieuwe Willems Graaff. Grondpacht 14 st. of misschien meer, voor risico van de koper. Gekocht van Jancke Jans Paradijs wv Cornelius Walsweer, voor zichzelf en als boedelhoudster van haar overleden man, voor 1200 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0143v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemeester dr. Th. Bechius


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0313r van 16 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van burgemr. Bechjus


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-153Noorderhaven 76huis
eigenaardr. Bechius erven cum soc.
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-153Noorderhaven 76huis
eigenaardr. Bechius cum soc.
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG
opmerkingaen de boode ruwel betaelt


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven 76/78 ZZ bij de Korenbeurshuis
 
koper door niaarFoekle Jorritsma n.u.mr. chirurgijn416-07-00 GG
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisDirk Huygens, gehuwd metkoopman
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisStijntie Hendriks
geniaarde koperSybren Wybrenskoopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenJan Simens koopman
naastligger ten zuidenDirk Huigens
naastligger ten westenburgemeester Jacobus Corwer
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 vanBreda
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0209v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenverkopers


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-153 Noorderhaven 76huis
eigenaarFokle Jorritsma
gebruikerSybren Wijngaert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aan Arjen Robijns
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0371v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenals huurder dr. Visscher


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-153 Noorderhaven 76huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikerdr. Visser
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-10 CG
grondpacht aanerven Arjen Robijns
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-02-12 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0157v van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSyberen Wyberens


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0172v van 4 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Wybrens Wijngaerdt


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-153 Noorderhaven 76Willem Haakma, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-153 Noorderhaven 76huis
eigenaarSybren Wybrens
gebruikercommijs Haekma
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-12 CG
grondpacht aanerv. Arjen Robijns
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-153Noorderhaven 76Haekmacommys van de convoyen£ 052-17-0£ 9


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZhuis en tuintje
 
koperClaas Yedes Wijngaarden, gehuwd metschrijf- en rekenmeester712-07-00 GG
Pleuntje Annes
huurderHaakma commies
naastligger ten oostenLijsbet Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van Johannes Taekes
naastligger ten westenhet pakhuis van Wildschut
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperWybren WijngaardkoopmanFraneker
verkoperJohannes WijngaardkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Ydes Wijngaarden, schrijf- en rekenmeester x Pleuntje Annes (Zijlstra) koopt een huis en tuin zz. Noorderhaven, verhuurd aan de commies Haakma. Ten O. Lijsbeth Jans, ten Z. erven Johannes Takes, ten W. het pakhuis van Wildschut, ten N. de straat en haven. Gekocht van Wybren- en Johannes Wijngaard, beiden te Franeker, voor 712 gg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0172r van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Wijngaarden


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0200v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven ZZhuis en tuintje
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met1875-00-00 CG
koperBontje Uilkes Nollides
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven en straat
verkoperPleuntie Annes Zijlstra, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides koopt huis en tuintje met alle goederen (exempt alleen het tinkasje staande in het kleine keukentje) zz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. Simon Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. Pieter Hannema n.u., ten N. de straat en haven. Gekocht van Pleuntje Annes Zijlstra wv mede-vroedschap Claas Ydes Wijngaarden, voor 1875 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0115r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven 76/78 ZZhuis en tuintje
 
koperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker950-00-00 GG
koperAake Jacobs Houtkoper
huurdervroedsman Jacob Ruitinga
naastligger ten oostenSimon Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenPieter Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperBontje Uilkes Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Wopkes, mr. bakker x Anke Jacobs Houtkoper koopt huis en tuin zz. Noorderhaven. Ten O. S. Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. P. Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van Rein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0330v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven 76/78 ZZhuis, tuin en bakkerij
 
koperHermanus Bruinsma, gehuwd met1414-00-00 CG
koperHiltje Ottes
naastligger ten oostendhr Frieseman
naastligger ten zuidenJacob Norel
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperJohannes Wopkes, gehuwd metmr. bakker
verkoperAake Jacobs Houtkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Bruinsma x Hiltje Atses koopt huis, tuin en bakkerij met alle losse goederen, maar niet de bakkerijgereedschappen, die aan de verkoper blijven, zz. Noorderhaven. Ten O. Simon Frieseman, ten Z. Jacob Norel, ten W. P. Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van mr. bakker Johannes Wopkes x Anke Jacobs Houtkoper, voor 1414 cg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0224r van 9 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 76Noorderhaven 76/78 ZZhuis en bleekveld
 
koperJacob van Slooten, gehuwd met1300-00-00 CG
Riemke Wybes
naastligger ten oostenS. Frieseman
naastligger ten zuidende erfgenamen van Norel
naastligger ten westenP. Hannema
naastligger ten noordenstraat en haven
Sybe Visser, curatornotaris
Thomas Westerhuis, curatoren overkoopman
verkoperHiltje Atzes, weduwe van
wijlen Harmannis Bruinsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van Slooten x Riemcke Wybes koopt huis en bleekveld zz. Noorderhaven, bewoond door Hiltie Atses wv Harmannus Bruinsma. Het huis is belast met het mandelig onderhoud v.d. schutting erachter, samen met erven Norel. Koper moet alle losse goederen overnemen. Ten O. koopman Simon Frieseman, ten Z. erven Norel, ten W. Pieter Hannema, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Hiltie Atses wv Harmannus Bruinsma, voor 1300 cg., die de verkopers moeten verdelen over de gerechtigde preferente crediteuren.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-162 Noorderhaven 76J van Slooten, 38 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0183v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. van Slooten


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192ar van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob van Slooten


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0003r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 74, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob van Slooten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-156 Noorderhaven 76J van Slooten5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76Jacob van Slooten... regattdv 1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-029, kantoor & winkel, 1814. (GAH204); id. van wijk C-150, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-082; gebruiker Johannes Romans, kroeghouder, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-150Noorderhaven 76Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 76Klaas de Beer, overleden op 20 januari 183130 jr, Noorderhaven C 150, man van Anna Westerkamp, vader van minderjarige Bauke, Andries en Teunis Klazes de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
C-150Noorderhaven 76Huizinge met bleek en verdere annexen aan de Noorderhaven, bewoner weduwe klaas de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 580Noorderhaven 76Klaas Baukes de BeerHarlingenbestelderhuis en erf (162 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 76Jetje Hendriks van Gelder, overleden op 31 augustus 1835zuster van Abel, besteller Amsterdamse Veer (Noorderhaven C 150) en Aaltje Hendriks van Gelder (vrouw van Fedde H. Bleeker, scheepstimmerman). Saldo fl. 190,41. (op omslagvel 'Jeltje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-150Noorderhaven 76Abel Hendriks van Gelder, overleden op 17 oktober 1836besteller v/h Amsterdamse veer Noorderhaven C 150, man van Neeltje van Gelder, vader van Anna-Rinske-Maria-Hendriks! Abels van Gelder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76Froukje Herbiggeb 1781 Leeuwarden, ovl 5 jul 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Johan George H, en Fetje vd Meulen; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-038; oud 59 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76Maria Smit... 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk G-035, bev.reg. HRL 1880-1900 oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76Ulbe Folkersmaoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kantonrechter, wijk C-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-150NoorderhavenUlbe Folkersma40 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kantonrechter
C-150NoorderhavenFrouwkje Herbich58 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd, zonder beroep
C-150NoorderhavenMaria J Smidt37 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd, zonder beroep


1850 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 76Oud Harlingen Magazine 1990Omstreeks die tijd werden toen ook aangekocht de panden Noorderhaven no. 76 [?]


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76B. van der Meer... sep daaraanvolgend op het oude stadskerkhof aldaar is begraven; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 580C-150 (Noorderhaven )Hidtje Trompwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
C-150Noorderhaven 76Claaske Breso Feersma... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3269C-141 (Noorderhaven)Hidtje Trompwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3269Noorderhaven 76 (C-141)Pieter Daniel de Ruiterwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 76 Jekele Driestenpoulier
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 76O.Vissersluismeester


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 76R. (Rintje) Berkenpas


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 76rijksmonument 20594


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8260Noorderhaven 76
  terug