Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Noorderhaven 86
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noorderhaven 86 7-ong 7-ong C-147 C-137




Naastliggers vanNoorderhaven 86
ten oostende Raadhuissteeg
ten zuidenRaadhuisstraat 2
ten westende Raadhuisstraat
ten noordende Noorderhaven


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86 (raadhuistoren, zuidgevel), HarlingenNoorderhaven 86 (raadhuistoren, zuidgevel)afbeelding van Sint Michael, vasthoudende het wapenschild van Harlingen, die met een lans de draak doodtafkomstig van de gevel van de voormalige Westerkerk, die in 1896 is afgebroken.


1730 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86, HarlingenNoorderhaven 86Voorstelling van Sint Michaël en de draakHet stadhuis bestaat uit een door de Amsterdammer H.J. Norel gebouwd blokvormig gedeelte en een in 1756 vernieuwd achtergedeelte. De in 1933 vrijwel geheel vernieuwde en in 1974 door brand geteisterde toren is een overblijfsel van het 16e eeuwse bouwwerk. De vorgevel heeft een voorname ingangspartij met daarboven een opvallend verguld beeld van de Heilige Micha?l en de draak, de schutspatroon van Harlingen (eigenlijk van Almenum). Het is een werkstuk van de Leeuwarder kunstenaar W. van der Haven uit 1730.


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-147Noorderhaven 86 de Stad 't raadhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 585Noorderhaven 86de Stad HarlingenHarlingenstadshuis (240 m²)


1837 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86 (raadhuistoren), HarlingenNoorderhaven 86 (raadhuistoren)MDCCCXXXVII' (1837)Zonnewijzer, met links van boven naar beneden 'VIII', 'IX', 'X', onder van links naar rechts 'XI', XII', 'I', 'II', 'III', 'IIII', en rechts van beneden naar boven 'V', 'VI' en 'VII'.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Botje Harmens Steinfort... huwt met Jelle Louws Fopma dv Harmen Klazes S, en Aafke Paludanus; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Jacobus Wentholt... Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 585C-147 (Noorderhaven )de Stad HarlingenRaadhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 585C-137 (Noorderhaven)Gemeente Harlingenraadhuis en toren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 585Noorderhaven 86 (C-137)Gemeente Harlingengemeentehuis


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeente en Gem. Instellingen88Gem.huis


1936 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 86Oud Harlingen Magazine 1998aug: De ontslagen klokkenluider van de Raadhuisklok, krijgt een wachtgeld van fl. 84,70 per jaar


1936 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 86Oud Harlingen Magazine 1998nov: De sinds eeuwen bestaande traditie van het klokluiden op middag en avond van het Raadhuisklokje wordt in ere hersteld, door giften van ingezetenen en veel oud-Harlingers. De installatie kan nu automatisch bediend worden


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gemeente en Gem. Instellingen931Gem. Huis


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 86, HarlingenNoorderhaven 86 Harlingengemeente


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1962 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 86Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Gemeentehuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 86rijksmonument 20598


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8656Noorderhaven 86




  terug