Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 87
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 871-1451-1451-216A-048A-045


Naastliggers vanNoorderhaven 87
ten oostenNoorderhaven 89
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 85
ten noordende Droogstraat


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0388r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeycke Joestes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWyntien Aleffs


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0137r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostentuin en huis van Goucke Braems apotheker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0150r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGoucke Braem


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug600‑00‑00 gggroot huis
koperJacob Popta koopman
huurderBente Gosses wijdschipper
naastligger ten oostenDieucke Geerts
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenBente Roelofs koopman
naastligger ten noordenGaverius Braem apotheker
verkoperJacob Poptakoopman
verkoperLenert Poptakoopman
verkoperongehuwde dochter Trijntie Popta
verkoperongehuwde dochter Lutske Popta
verkopers van 2/3Hendrik Popta te Amsterdam
verkoper van 1/3Tjiedtske Bogarda te Franeker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Popta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 18Noorderhaven 87huis
eigenaarJacob Popta wed.
gebruikerJacob Popta wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 11rNoorderhaven 87huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerHarmen Portier
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Huigens koopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio Noorderhaven 87huis
eigenaarwed. Jacob Popta erven
gebruikerwed. Jan Tjerks cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 11vNoorderhaven 87huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerCaspar Brinkman
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug1800‑00‑00 cghuis
koperYefke Acker, gehuwd met
koperJan Kuik mr. bakker
huurderJacob Dirks schuitschipper
naastligger ten oostenSimon Kuiper
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoper q.q.Jacobus Tiallingii, gelastigde vanadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/2 van 7/12Frans Tiallingii, broer van te Amsterdam
verkoper van 1/2 van 7/12Tialling Tiallingiiapotheker
verkoper van 5/12Sytske Popta, dochter van
verkoper q.q.wijlen Pytter Poptacementmaker te Almenum
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator overapotheker
verkoperSytske Popta oud 14 jaren


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0283r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs Kuik mr. bakker
naastligger ten oostenYefke Akker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 11vNoorderhaven 87huis
eigenaarJan Kuyk
gebruikerJan Kuyk
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug908‑14‑00 gghuis met bakkersoven
koperJan Harmens Speltje, gehuwd met
koperMarijke Mokkema
naastligger ten oostenJacob Simons
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Kaarsen de Drie Kaarsen
naastligger ten noordende eigenaars van de suikerraffinaderij
verkoperYefke Acker, gehuwd met
verkoperJan Jacobs Kuykmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Speltie x Marijke Mokkema koopt een huis waarin een bakkersoven is. Ten O. Jacob Simons, ten W. het huis 'de 3 Kaarsen', ten Z. de straat en haven, ten N. de eigenaren der suikerraffinaderij. Gekocht van Yefke Acker x Jan Jacobs Kuyk, mr. bakker.


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0170r van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0001r van 29 jun 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltie


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0058v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens Speltje


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 11vNoorderhaven 87huis
eigenaarJan R. Baard
gebruikerJohannes Sjoerds
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-145 , folio 11vNoorderhaven 87huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Bretton
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-216 , folio 23rNoorderhaven 87huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJurjen de Jong
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug1050‑00‑00 cghuis
koperPier Rutgers Akkringa c.u.
huurderJan Gerryts de Jong
naastligger ten oostenJacob Simons Kuiper
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTrijntie Speltie
naastligger ten westenGrietie Speltie
naastligger ten noordeneigenaars van de suikerrafinaderij
verkoperTrijntje Speltie
verkoperGrietie Speltie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Rutgers Akkringa koopt een huis. Ten O. Jacob Simons, ten W. de verkopers, ten Z. de straat en haven, ten N. de eigenaren van de suikerraffinaderij. Gekocht van Trijntje en Grietje Speltie.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0091v van 11 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Akkringa


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0167v van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0284v van 9 jul 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 85, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier Rutgers Akkringa mr. metselaar


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-216 , folio 23rNoorderhaven 87huis
eigenaarPier Akkringa wed.
gebruikerPier Akkringa wed.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug1950‑00‑00 cghuis
koperJan Wytzes Vettevogel koopman
naastligger ten oostenSjoerd Foekes koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemaker koopman
naastligger ten noordenD. Wytsma
verkoperDieuwke Gerrits Wybenga, weduwe van
verkoperwijlen Pier Rutgers Ackringa


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan W. Vettevogel


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 89, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-216 , folio 23rNoorderhaven 87huis
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerJan W. Vettevogel
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 87Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug1250‑00‑00 cghuis
koperPopke Minnes, gehuwd metschipper
koperZetske Wybes
huurderHendrik Vettevogel c.u.banketbakker93‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMichiel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan D. Zeilemaaker koopman
naastligger ten noordenAndries Gebel
verkoperJan Wytzes Vettevogelkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopke Minnes schipper x Zetske Wybes kopen een jios nz Noorderhaven bij de raadhuisbrug.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-200, pag. 16Noorderhaven 87Popke Minnes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-216 , pag. 23Noorderhaven 87Popke Minnes 6‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Cornelis Johannes Wolff... bewijs, 10 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839; kind: Harmanus Franciscus Wolf, geb 21 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Johannes Watses Ruitinga... Fenema; BS ovl 1811, huw 1817, ovl 1829, huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Popke Minnes Minnema... van wijk A-047; eigenaar is J.D. Zeylmaker wed., pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-048, schipper, 1814. (GAH204); geboortig van Damwoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 87P. Minnemafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-048Noorderhaven 87Popke MinnemaPopke Minnemaschipper


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 359 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-048Noorderhaven 87Sedske Wybes Kwest, overleden op 27 juli 182971 jr, vrouw van Popke Minnes Minnema, schipper Noorderhaven-N A 48 (erft vruchtgebruik), moeder van Douwe, belastingcommies Sloten en Rinse Minnes Minnema, varenspersoon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 363Noorderhaven 87Popke Minnema schipperHarlingenhuis en erf (165 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 20 feb 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-048Noorderhaven 87koopaktefl. 700huis A-048
 
verkoperPopke Minnes Minnema
koperTjebbe Lykles de Vries
koperSjouwkje Johannes Risthuis
cessionarisDirk Krayer


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Neeltje Hofhuisoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-048Noorderhaven 87Sjoukje Risthuisoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-048NoorderhavenSjoukje Ritshuis42 jwinkelierseHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
A-048NoorderhavenGeertje de Vries19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-048NoorderhavenCornelis de Wolf47 jKampengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-048NoorderhavenNeeltie Hofhuis48 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 363Noorderhaven A-048erv. Gerben Meijer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 363Noorderhaven A-045 Freerk en Daniël Stavorinus woonhuis


1887 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 87, HarlingenNoorderhaven 87Stellingwerff, Jan JDe eerste steen gelegd
18 juli 1887 door
JAN J. STELLINGWERFF
oud vier jaar.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 363Noorderhaven 87 (A-045)Johannes Stellingwerfwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 87J. Fekkesscheepsbevrachter
Noorderhaven 87aJ.B. van Stellingwerf-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 87D. (Douwe) Boersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 87rijksmonument 20563


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8778Noorderhaven 87


2023
0.3182008266449


  terug