Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 93
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 93 1-147 1-219 A-051 A-048
Naastliggers vanNoorderhaven 93
ten oostenNoorderhaven 95
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 91
ten noordenDroogstraat 14


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 93, HarlingenNoorderhaven 93Afbeelding van een druiventrosPakhuis 'de Druif'


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 93naamloze doorlopende steeg ten oosten


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg naar de Zoutsloot, waarvan medegebruik


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]2/12 huis daer de Blauue Druyff uytsteekt
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van dr. Joannes Clijngbijl
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Teuntie Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/12 huis daer de blauue druyff uytsteeckt nz. Noorderhaven. Ten O. dr. Joannes Clyngbijl, ten W. Teuntie Feddes. Geen grondpacht.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koperSyberen Hessels koopman2433-00-00 GG
naastligger ten oostenItske Teunis Wrijthoff
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTrijn Feddes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAge Yges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyberen Hessels koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Itske Teunis Wrijthoff, ten Z. de straat en haven, ten W. Trijn Feddes, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Age Yges voor 2433 GG


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybren Hessels


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis
 
koper[niet ingevuld] Sytses, vertegenwoordigd door zijn vader400-14-00 GG
koperSytse Clasen, weduwnaar van zijn eerste vrouwestrikbakker en koopman
koperwijlen Pyttje Sybrens
huurder voor 4 jarenGuitet c.u.kapitein90-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat of haven]
naastligger ten westenGouke Braam koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde personele en hypothecaire crediteuren van Hessel Hingstkoopman


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172ar van 21 feb 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaar 1/3 Gouke Sibrens
eigenaar 2/3 Sytse Claessen
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSytse Claessen koopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-147Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Claessen cum soc.
gebruikerHuibert Feddes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
opmerking1720 den 22 mey van huybert feddes hier op betaelt 7-4-0
aansl. huurw. voldaan18-6-1720
opmerkingden 18 juny door sytse claesen hier op betaelt 5-12-0


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203v van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarSytse Clasen cum soc.
gebruikerClaes Sydses cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ1/3 huis
 
koperClaas Sytses bontwever en koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirk Huygens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Sijke Ruerds, voorstanderse overwinkelierse
verkoper van 2/12twee wettige kinderen van de weduwe van wijlen Sybren Goukes
verkoper van 1/12Symon Jacobsportier van de Franekerpijpen
verkoper van 1/12Sweerd Ruerdsschoolmeester


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarClaas Sytses
gebruikerClaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-147 Noorderhaven 93Claas Sytses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-147 Noorderhaven 93huis
eigenaarKlaas Sytses
gebruikerKlaas Sytses
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Sytses Hingst


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZhuis en schuure
 
koperTeunis van der Ley, enkoopman3200-00-00 CG
koperBente van der Ley, enkoopman
koperJarig van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjepke Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPyttje Clazes Hingst, gehuwd met
verkoperHylke IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis-, Bente-, en Jarig v.d. Ley, kopen een deftig huis en schuur c.a. nz. Noorderhaven, waarin verkopers` wl. vader Claes Sybrens Hingst is overleden. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. erven Tjepke Gratama, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pyttie Clazes Hingst x Hylke Clases IJsenbeek, voor 3200 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Sluisbruggenhuis en pakhuis
 
koperSchelto Wybenga koopman1206-21-00 GG
koperPieter Tetrode koopman
huurder pakhuisSchelto Wybenga
huurder pakhuisPieter Tetrode
huurder huisGerrit van Danswijk c.u.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenT. Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJarig Jacobs van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga en Pieter Tetrode kopen een kapitaal pakhuis met een huis erachter, tussen Raadhuis- en Sluisbrug en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Tj. Gratama, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jarig Jacobs van der Ley.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 93Noorderhaven NZ tot de Droogstraatpakhuis en achterhuis
 
koperdr. Seerp Gratema advocaat1647-09-00 CG
koperTjepke Gratema koopman
huurder achterhuisGerrit van Danswijk
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenTjepke Gratema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSchelte Wybengakoopman
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Seerp Gratama, advocaat en Tjepke Gratama, koopman kopen pakhuis en achterhuis, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de mede-koper Tjepke Gratama, ten Z. de haven. Gekocht van Schelte Wybenga en Pieter Tetrode.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0230r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 95, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-219 Noorderhaven 93T En S Gratama6-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-051Noorderhaven 93J. N Kersjescommissaris van politie 1811-1813; eigenaar en gebruiker van wijk A-050, 1814. (GAH204); id. van wijk A-051, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-136, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-051Noorderhaven 93J N Kersjes J N Kersjes pakhuis


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 168 van 15 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93koopaktefl. 1300pakhuis aan de Noorderhaven A-051
 
verkoperHenricus Stroband
koperGerard Arnold Herklots


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Noorderhaven 93wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis (140 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
A-051Noorderhaven 93provisionele en finale toewijzingfl. 1089a. pakhuis b en b. pakhuis A-051
 
verkoperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)
koperJohannes Arjens van der Werff


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-051Noorderhaven 93Jacoba van der Gaast... 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 371A-051 (Noorderhaven )Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 371A-048 (Noorderhaven)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 371Noorderhaven 93 (A-048)fa. Sjoerd P. Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 93rijksmonument 20565


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 371Noorderhaven 93
  terug