Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 94
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 94 (niet bekend) (niet bekend) C-052* C-133
Naastliggers vanNoorderhaven 94
ten oostenNoorderhaven 96
ten zuidenVoorstraat 47
ten westenNoorderhaven 90
ten noordenNoorderhaven 92


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0187r van 16 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis en erf van Jan Sioerdts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSioerd Schut


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0189r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Sioerds Schut


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040r van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Schut c.u.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0218r van 15 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Altie Gosses


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0104v van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSeerp Dirx Wiltschut c.u.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0005r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0167v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Sibbouts Cramer c.u.koopman


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0196v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSeerp Wildschut koopman


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0277v van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 94Noorderhaven ZZ, steeg ingaand aan dewoning
 
koper door niaarvroedsman te Franeker Tjepke Hillema, gehuwd metkoopman64-07-00 GG
koper door niaarCatharina Haselaer
geniaarde koperJan Schutkoffieschenker en koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van vroedsman Joost Gonggrijp n.u.
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten noordenJacob Tuininga procureur
verkoper q.q.Fokke Tjeerds van Esta, curator overkoopman
verkoperde kinderen van wijlen Jan Sybouts Kramermr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hillema koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Schut, koopman en koffieschenker, een woning, in te gaan in een steeg zz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. die steeg, ten W. de verkoper, ten Z. Joost Gonggrijp, ten N. de proc. Jacob Tuininga. Gekocht van de curator over Jan Sybouts Cramer, mr. brouwer, voor 64 gg. 7 st.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0100v van 3 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 92, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAndries Wybinga n.u.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0082r van 5 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Jacobi bouwmeester


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Noorderhaven 94Jacobus Sjoerds Hannema... BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-052Noorderhaven 94Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
C-052Noorderhaven 94G Fontein wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 595Noorderhaven 94Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis en erf (145 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Noorderhaven 94Dirk Fontein... huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-052VoorstraatDirk Fz Fontein39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
C-052VoorstraatJohanna Hesselink25 jGroningenv, protestant, gehuwd
C-052VoorstraatFreerk Fontein2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatJan Fontein1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatEva Fontein12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatMartha Fontein4 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatAntje van der Zee26 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd
C-052VoorstraatGeertje van Smeeden19 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-052Noorderhaven 94Anna Dirks Fontein, overleden op 13 februari 18421 jr (geboren 3/3/1841), overleden Voorstraat C 52, dochter van Dirk F. Fontein, particulier en Johanna Hesselink, zuster van minderjarige Eva, Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-052Noorderhaven 94Johanna Hesselink, overleden op 30 januari 184429 jr, geboren Groningen 25/3/1814, overleden Voorstraat C 52, vrouw van Dirk Freerks Fontein, zeehandelaar (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Freerk, Jan en Martha Dirks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-052Noorderhaven 94Douwe Minnes Minnema... in 1851, zv Minne Douwes M, en IJfke Gerbens BS huw 1829, ovl 1849, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-052; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-049; VT1839; D.M. eigenaar van ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 23 en 30 van 7 feb 1856
adressoortbedraggebruik
C-052Noorderhaven 94provisionele en finale toewijzingfl. 7066huis aan de Voorstraat C-052
 
verkoperLouis Maria Adelade Muntz
koperHermanus Cornelis Voorhoeve


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312C-052 (Voorstraat)Jacobus Wentholtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2312*C-045 (Voorstraat)Willem de Jongwoonhuis
Sectie A nr. 2312*C-133 (Sociëteitssteeg)Willem de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596Noorderhaven 94 (C-133)Willem de Jongwoonhuis
  terug