Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 100
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 100 7-087 7-095 C-139 C-130
Naastliggers vanNoorderhaven 100
ten oostenNoorderhaven 102
ten zuidenVoorstraat 53
ten westenNoorderhaven 98
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 100naamloze steeg ten westen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182r van 20 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSipcke Ryoerts


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende loods van Gerbrant Symens


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0036v van 28 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarin een vrije uit- en ingang
naastligger ten westende kindskinderen van Sipcke Riourdts


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenWybe Oedses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Wybe Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHaringh Pybes
verkoperAeltie Pybes, gehuwd met
verkoperJohannes Feddricx
verkoper q.q.Johannes Feddricx, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Hero Wytses, geauthoriseerde curatoren over
verkoperJan Pybes, en over
verkoperPybe Pybes


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0114r van 7 feb 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koper provisioneelJohannes Feddricx 700-14-00 GG
naastligger ten oostenWybren Oedses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Wybren Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104r van 6 apr 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet erf van Johannis Jansen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0055v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis, loods en plaats
 
koperFrans van Kyl, gehuwd met1606-14-00 GG
koperTetie Reins
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenhuis van de erfgenamen van Wybe Oedses
naastligger ten zuidenJohannes Jansen
naastligger ten westenhoutstek van de erfgenamen van Wybe Oedses
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde erfgenamen van Nicolao Jacobaeo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans van Kyl x Tetje Reins koopt huis, loods en plaats. Ten O. en W. erven Wybe Oedses` huis en houtstek, ten Z. Johannes Jansen, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Nicolaes Jacobi.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Kyl


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0069v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Kyl
naastligger ten westenJohannes Jansen


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101r van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Kyl


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0160r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis met zomerkeuken
 
koperdr. Tarquinius Popta, gehuwd met2225-00-00 GG
koperCatharina van Dors
verpachter grondJohannis Jansen 0-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Foppe Hylkes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Sibert Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans van Kyll, gehuwd met
verkoperTettje Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Tarquinius Popta x Catharina van Dorn kopen een huis, zomerkeuken, galerij, plaats en tuin zz. Noorderhaven. Ten O. Foppe Hylckes, ten W. Sibout Andries. Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Grondpacht 12 st aan Johannis Jansen. Gekocht van Frans van Kyll x Tettje Reyns voor 2225 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0195v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenIJsbrandus van Viersen


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0197r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koperburgerhopman Frans van Kyl c.u.1809-14-00 GG
huurdermajoor Boner c.u.
toehaakeen blancq voor de notaris
verpachter grondde erfgenamen van Joannes Jansen 0-12-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Hylkes
naastligger ten zuidenFoppe Hylkes
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenSibolt Andrys
verkoperheer Viersen


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015va van 20 jan 1667 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis, loods en plaats
 
koperN. N. 1600-08-08 GG
huurderde heer burgemeester Bartel Lanting
naastligger ten oostenHylckien Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIpe Sijes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde curatoren over de 3 nagelaten kinderen van de hopman Frans Kyl c.u.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022av van 23 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koperDirck Zierx, gehuwd met2600-00-00 CG
koperAntie Annes
naastligger ten oostenHylcke Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Ype Sijes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopergemeensman Sweerd Thomas, gehuwd met
verkoperAefke Clases


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0034r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sipke Feites


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0049r van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMayke Dirks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sipke Feytes


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koper door niaarFedde Boeles, gehuwd metfactoor765-00-00 GG
koper door niaarElske Arents, met als gelastigde
Jan Beernsschuitschipper
geniaarde koperSybe Sweerts, gehuwd met
geniaarde koperFroukjen Saskers
naastligger ten oostenhet huis van Fedde Boeles
naastligger ten zuidende kinderen van Bootsma
naastligger ten westende weduwe van Bauke Folkerts
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperGeertie Sipkes c.u., en
verkoperTieerdtie Sipkes c.u., en
verkoperAntie Sipkes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Boele(n)s x Elske Alberts [Bonnema] koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Noorderhaven, ten W. van zijn eigen huis, met uit- en ingang door de steeg ten W. Ten O. de koper, ten W. wd. Bauke Folkerts [Ens], ten Z. erven Bootsma. Gekocht van Geertie, Tieerdtie en Antie Sipkes en hun mannen, voor 765 gg.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157v van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFedde Boeles


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-087Noorderhaven 100huis
eigenaarGrietie Cornelis
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-087Noorderhaven 100kamers
eigenaarwed. Albert Beuwes
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720
opmerking1720 den 10 juny door grietie corneles hier op betaelt 2-2-0


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0219v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis gekocht door Dirck Huigens c.u.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZ [niet vermeld]huis
 
koperDirck Huygens, gehuwd met750-00-00 GG
koperStijntie Hendrix
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Tieerd Pyters c.s.
naastligger ten zuidenvroedman Mockema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperElske Arents Bonnema, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Fedde BoelesAmsterdam
verkoperFoppe BonnemaAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt een fraai huis met vrij in- en uitgang in de steeg ten W. Ten O. Tieerd Pyters, ten W. de steeg, ten Z. de vroedsman Mockema, ten N. de straat en haven. Gekocht van Elske Arents Bonnema wv Fedde Boele(n)s en Foppe Bonnema, beiden te A`dam.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-087 Noorderhaven 100camers
eigenaarJacob Bonk
gebruikerGerrit Stoffels cum soc.
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaerd


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0304v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Huygens


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0341r van 24 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Takes koopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0088v van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koperRomke Hotses, gehuwd met1350-00-00 CG
koperFoske Ulbes
huurderGerryt Alberts
naastligger ten oostenSytse Vos
naastligger ten zuidengemeensman Seerp Swerms
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes Teekes, usu fructuarius van de goederen vankoopmanWitmarsum
wijlen zijn huisvrouw Aukjen Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Hotses x Saske Ulbes koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven met 2 vrije in- en uitgangen in de steeg ten W. Ten O. Sytse Vos, ten W. de steeg, ten Z. Seerp Swerms, ten N. de haven. Gekocht van Johannes Takes te Witmarsum als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Rinties.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-087 Noorderhaven 100kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerHendrik Johannes c.s.
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Hotzes schipper op Deventer


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-087 Noorderhaven 100Lolkjen Ages, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-087 Noorderhaven 100kamer
eigenaarJoost Gonggrijp
gebruikerLolkjen Ages
huurwaarde22-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-01-14 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-087Noorderhaven 100wed. wed. Lolkjen Ages£ --£ 0gealimenteerdt


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0191v van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0166v van 15 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Hotses c.u.schipper op Deventer


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0153v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 102, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Hotses


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHotse Romkes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0209v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0207r van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 53, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester H. Binksma


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Binksma


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0225v van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 98, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0250r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 100Noorderhaven ZZhuis
 
koperTjeerd Roelofs Cabeljauw koopman en boekbinder675-15-00 CG
huurderAuke Meinerts c.u.
naastligger ten oostende heer A. de Rook
naastligger ten zuidenC. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3Albartus Binksma, erfgenaamkoopman
Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, erfgenaam, gehuwd metAmsterdam
C. de Meulenmeester
wijlen Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma, erfgenamen van
oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
Janke Rasschen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Cabeljauw, koopman en boekbinder. Geen grondpacht.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-095 Noorderhaven 100Tjeerd Roelofs4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Fredrik Dirks Akkerboom... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk C-139, beurtschippersknegt; eigenaar Tjeerd Kabbeljauws wed, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Gerrit Rikkers... Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-139Noorderhaven 100Tjeerd Kabbeljauw wedTjeerd Kabbeljauw wed
C-139Noorderhaven 100Fredrik Akkerboom beurtschippersknegt


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-139Noorderhaven 100Rein Miedema, overleden op 12 oktober 182958 jr, ijzerkramer Noorderhaven C 139, man van Itske van der Veer, vader van Simon, idem, Maike (vrouw van Jacobus Albertus Petraeus, bankhouder Franeker) en minderjarige Janke, Hyke en Margaretha Reins Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 600Noorderhaven 100Simon MiedemaHarlingenijzerkramerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Jetske Sybrens Molenaar... BS huw 1828, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-139; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Luitje Reinders van der Veer... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-009; oud 38 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-139 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-139NoorderhavenLuitje van der Veer38 jBakkeveenm, protestant, gehuwd, schipper
C-139NoorderhavenJetske Molenaar47 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-139Noorderhaven 100Elisabeth Pieters Cordel, overleden op 19 november 184222 jr, geboren Franeker 5/11/1822, overleden Noorderhaven C 139, vrouw van Age Hendriks de Boer, geen kinderen, dochter van wijlen Pieter Cordel en Jeltje Arends Veltman, te Franeker, zuster van Willem, timmerman aldaar, Johannes, verver aldaar, Akke (vrouw van Johannes Wiggers, aldaar) en minderjarige Harmina Pieters Cordel, halfzuster van wijlen Catharina Esger Geerts (vrouw van afwezige Bauke Faber, zonder bekende woonplaats, moeder van minderjarige Pieter Baukes Faber). Saldo fl. 224,85. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-139Noorderhaven 100Aaltje Rikkers... dv Gerrit R, en Jeltje Hendriks (Reitsma); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 600C-139 (Noorderhaven )Simon Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 600C-130 (Noorderhaven)Johannes Miedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5245Noorderhaven 100 (C-130)Johannes Miedemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 100 Maaike Miedemazonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 100S. v.d. Werf139In verfwaren en machine-oliën


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw. en machine-oliën


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 100S. v/d Werfwinkelier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf139Verfw., oliën


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 100S. v.d. Werf557Mach. oliën, teerprod., verfw., tegels


1948 - kentekenadresnaam
B-21133
Noorderhaven 100Firma S. van der Werf


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Mach. Oliën, teerprod., verfw., tegels


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. v.d. Werf557Teerprod., verfw., oliën


1966 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 100, HarlingenNoorderhaven 100S. van der Werfteer-, verf- en bitumenproducten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 100rijksmonument 20603


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5245Noorderhaven 100
  terug