Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 101
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1011-151 1-223 A-055A-052


Naastliggers vanNoorderhaven 101
ten oostenNoorderhaven 103
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 99
ten noordende Droogstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg achter naar de Droogstraat waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van Sydts Floris* timmerman


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0055r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Pyter Aris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Aris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0059r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0143v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Aris


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westentwee huizen van Tiebbe Pieters


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet vijfde perceel (een houtstek) in deze akte


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ0‑00‑00 GG1/45 houtstek, erf of ledige plaats met een woning en loods noordwaarts daaraan
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirck Michiels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 101huis
eigenaarDina Tiebbes
gebruikerDina Tiebbes
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ820‑00‑00 GGhuis en houtstek
koperJacob Romkes Braam voor zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
koperwijlen Anna Reiniers Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Romkes Braam, weduwnaar van
naastligger ten westenwijlen Anna Reiniers Fontein
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam, als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Anna Reiners Fontein, koopt een huis en houtstek met een schutting ten O., ten W., die mandelig zijn, nz. Noorderhaven. De schutting ten O. moet weer op de oude rooilijn worden gebracht en de westelijke moet zo hoog blijven als hij nu is. De muur van het pakhuis ten W. is mandelig met de eigenaar van de ledige plaets. Het huis heeft vrij op- en afslag op de zz. Zoutsloot. Ten O. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Dina Tiebbes Dreier, voor 820 gg.


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0294v van 21 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Feddes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 101huisen (2)
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 101huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerSjouke Sjoukes
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0147r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Romke Braem


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0146r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ725‑00‑00 CGhuis genaamd het Moriaantje, ledige plaats
koper door niaarClaes Reyers Mahui koopmanhet Moriaantje
geniaarde koperSjouke Sjoukeswijdschipper
naastligger ten oostenJacob Dirx
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenGrietje Feddrix van Deersum, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Romke Braem
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Pieters
verkoper van 1/4Grietje Feddrix van Deersum, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopman
verkoper van 3/4Jacob Romkes, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sjouke Sjoukes, een huis met ledige plaets erachter, genaamd 'het Moriaantje', nz. Noorderhaven. Ten O. Jacob Dirx, ten W. de verkoper, ten Z. de haven, ten N. erven Jan Pieters. Gekocht van Grietje Feddricks van Deinum wv Romke Braam, voor 1/4 erfgename van haar wl. man, en als moeder van haar zoon Jacob Romkes Braam, voor 3/4, voor 725 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis het Moriaantje


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0256v van 15 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 99, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Claas Reyers Mahui


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 101huisen (twee)
eigenaarClaas R. Mahuy
gebruikerSjouke Sjoukes cum soc.
huurwaarde113‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑16‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-151Noorderhaven 101huizen (twee)
eigenaarKlaas R. Mahui
gebruikerHessel Jarigs
gebruikerGeertje Claeses
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG
opmerkingGeertje Claeses woont vergeefs


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 103, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0001v van 29 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ tot aan de Droogstraat1014‑00‑00 CGpakhuis met erachter een huis
koperJacob Wouters mr. timmerman
huurderNeeltje
naastligger ten oostenHeerre Wybrens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJetze Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFeddrik Aiises Mahiu, erfgenaam van zijn neefkoopman
verkoperClaas Reyers Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. timmerman, koopt een pakhuis en plaats met een woning erachter, nz. Noorderhaven, en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Heere Wybrens, ten W. Jetze Roorda, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Feddrik Aises Mahiu, als erfgenaam van zijn wl. neef Claas Reyers Mahiu.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0199r van 29 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ bij de grote sluis lopende tot de Droogstraat4600‑00‑00 CGhuis, tuin en achterhuis
koperJohannes Mecima, gehuwd metkoopman
koperAntje Vink
naastligger ten oostenHeere Wybrens
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jetze Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mecima x Antje Vink koopt deftig en modern getimmerd huis met tuin en achterhuis, nz. Noorderhaven, omtrent de Grote Sluis en lopende zuidwaarts tot de Droogstraat. Ten O. Heere Wybrens, ten W. Jetze Roorda, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Met dezelfde bedingen als bij Ruitinga. Gekocht van Jacob Wouters, mr. huistimmerman.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0182v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 101Noorderhaven NZ nabij de groote Sluis1971‑21‑00 GGhuis, bleekveld en agterhuis
koperWatse Ruitinga, gehuwd metapotheker
koperGeertruida Antonetta van Otterloo
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten oostenWybren Heeres
verkoper q.q.burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Willem de Boer, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Ruitinga, apotheker x Geertruida Antonetta van Otterloo koopt (a) huis, bleekveld en achterhuis c.a. nz. Noorderhaven bij de Grote Sluis, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Wybren Heeres, ten W. J. Roorda, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Met bedingen van 13 aug 1770 en 11 dec 1753 over afscheidingen en waterlossingen. (b) Stalling en wagenhuis of pakhuis c.a. nz. Droogstraat. Ten O. Simon Jans (Schiere?), ten W. erven Claas Fontein, ten Z. de Droogstraat, ten N. Rein Faber, vroedsman. Met bedingen van 15 aug 1785. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Johannes Mecima x Antje Vink.


1802 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 27-02-1802
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 101, HarlingenNoorderhaven 101Watze Ruitenga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-206, pag. 16Noorderhaven 101W. Ruitinga
1-206, pag. 16Noorderhaven 101Johannes Ruitinga, 23 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0160r van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWatze Ruitinga
naastligger ten westenWatze Ruitinga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-223, pag. 24Noorderhaven 101W Ruitinga3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Johannes Watses Ruitinga... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Watze Johannes Ruitinga... nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:10:0, quit. no. 43, 27 nov 1787. (GAH1119); eigenaar en gebruiker van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 101 W. Ruitingafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-055Noorderhaven 101W Ruitinga W Ruitinga drogist
A-055Noorderhaven 101W Ruitinga Johannes Ruitinga apotheker


1826 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Geertruida Antonetta van Otterloo... BS ovl 1826; 1848 overlijdens; ovl 15 aug 1826, 70 jaar, huisvrouw van Watze Ruitinga, sterfhuis wijk A-055/Noorderhaven 101, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Watze Ruitinga van HRL, en G.A. vO. van Zutfen, hebben ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 377Noorderhaven 101Watze Johannes RuitengaapothecarHarlingenhuis en erf (252 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Aleida S. van Otterloogeb deventer en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Anthony Watses Ruitenga... van Otterloo; BS ovl 1811; 1817 huwelijken, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 18 sep 1787, ged 23 sep 1787 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Baukje Bouwes Feenstra... N.H., dv Bouwe Pieters V, en Sietske Tjebbes de Groot; BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-055Noorderhaven 101Ypeus Ruitinga... ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-055NoorderhavenWatze Ruitinga85 japothecarHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-055NoorderhavenAnthony Ruitinga52 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-055NoorderhavenYpeus Ruitinga45 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-055NoorderhavenNicolaus van der Veen24 japothecar bediendeEngelbertm, protestant, ongehuwd
A-055NoorderhavenAleida van Otterloo76 jDeventerv, protestant, ongehuwd
A-055NoorderhavenSiemontie Baantjer*32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 377Noorderhaven 101watze j ruitenga160 gl.8.00 gl.13.000 gl.7.00 gl.9.00 gl.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 638 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-055Noorderhaven 101Aleyda van Otterloo, overleden op 10 augustus 184784 jr, geboren Wilp 15/8/1763, overleden Noorderhaven A 55, ongehuwd, halfzuster van Anthony, luitenant Amsterdam en Johanna van Otterloo (wed. Hendrik Meermans), te Arnhem, zuster van wijlen NN1 (vader van Obbe-Beerenstein, te Leeuwarden en Antony van Otterloo, aldaar), wijlen NN2 (moeder van Anthony, Beitske en Ypeus Watzes Ruitinga) en wijlen NN3 van Otterloo (moeder van Geertruida-Antoinetta Maclean, te Amsterdam: enige testamentair erfgenaam), ten huize van Watze Ruitinga (Noorderhaven A 55). Saldo fl. 114,85 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1174 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-055Noorderhaven 101Watze Ruitenga, overleden op 10 augustus 184892 1/2 jr (geboren 4/2/1757), overleden Noorderhaven A 55, apotheker/drogist, weduwnaar, vader van Johannes, idem, Anthony, Ypeus en wijlen Beitske-Doedonia Watzes Ruitenga (vrouw van Henricus Johannes van Es, marinemagazijnmeester Willemsoord/Den Helder, moeder van Pieter-Henricus-Johannes, Geertruida-Antoinette, Zwana-Gerharda, Watze-Johannes-Ruitenga, Jan- Anthonie-Ypeus en Elisabeth-Beitske-Doedonia Henricus van Es), legaten voor (klein)kinderen en voor zijn bij hem wonende nicht Geertruida-Antoinetta Maclean (fl. 500,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1251 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-055Noorderhaven 101Anthonie Watzes Ruitenga, overleden op 22 augustus 184861 jr (geboren 18/9/1787), overleden Noorderhaven A 55, ongehuwd, zoon van wijlen Watze Ruitenga, in leven apotheker/drogist (zie memorie 1174) en wijlen Geertruida-Antoinetta van Otterloo, halfbroer van Johannes Watzes Ruitenga, apotheker (vader van Mintje en Geertruida Johannes Ruitenga) (uit eerder huwelijk vader), broer van Ypeus en wijlen Beitske-Doedonia Watzes Ruitenga (vrouw van Henricus Johannes van Es, marinemagazijnmeester Willemsoord/Den Helder, moeder van Geertruida-Antoinette, wed. Jacobus Fredericus Hofmans, in leven controleur aan Westkust Sumatra, te Willemsoord, Zwana-Gerharda, aldaar, Watze-Johannes-Ruitenga, adjunct marineadministrateur aldaar, Pieter-Henricus-Johannes, marineklerk aldaar en minderjarige Jan- Anthonie-Ypeus en Elisabeth-Beitske-Doedonia Henricus van Es). Saldo fl. 9.239,22. Bijgevoegd zijn memories 1272 en 2538 waarin de erfgenamen afzonderlijk aangifte doen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 19 van 20 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-055Noorderhaven 101koopaktefl. 3000huis A-055
 
verkoperJohannes Watzes Ruitinga
koperWatze Ruitinga


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 377Noorderhaven A-055Watse Ruitengawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3442Noorderhaven A-053Watze Ruitingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4727Noorderhaven 101 (A-052)erv. Jan van der Schootwoonhuis


1910 - advertentiebron: Verzameling losse aanwinsten 08-05-1910
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 101, HarlingenNoorderhaven 101J. van der Schoot Czn.


1910 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 101, HarlingenNoorderhaven 101J. van der Schoot Czn.groothandel in borstelwerk, behangselpapieren


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 101 Jan van der Schoot Czn.winkelierf. 2200f. 3000


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 101J. v.d. Schoot Czn.207Grossiers in borstelw., en matten


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 101J. v.d. Schoot Czn.207Gross. in borstelw., en matten


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 101J. v.d. Schoot Czn.207Gross. in borstelw., en matten


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 101J. v.d. Schoot Czn.207Gross. in borstelw., en matten


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 101J. v.d. Schoot Czn.207Gross. in borstelw., en matten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 101C. v/d Schootwinkelier


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18367
Noorderhaven 101Cornelis van der Schoot Jzn.


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19270
Noorderhaven 101Jan van der Schoot Czn.


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 101C. v.d. Schoot Jzn.207Imp. v. en gross. in Chinamatten, tapijten, borstelw. enz.


1937 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 101, HarlingenNoorderhaven 101C. van der Schoot Jzn.groothandel in matten, loopers, karpetten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9209Noorderhaven bij 101gemeentelijk monument12 van 20ca. 1890
Noorderhaven 101rijksmonument 20569


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9209Noorderhaven 101
  terug