Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Noordijs 12 7-033 7-033 C-081 C-075
 huisnummer lager   Noordijs 12 7-033 7-033 C-198 C-075
Naastliggers vanNoordijs 12
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenhet Noordijs
ten westende Voorstraat
ten noordenNoordijs 10


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 12naamloze steeg ten noorden


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Wolter Uulckes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076v van 30 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMaycke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Wolter Uulckes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal] waar de Witte Poort uithangthuis, mouterij en weit (tarwe)wasserij met een vrije uit- en ingang in de steeg
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDirk Hessels
naastligger ten zuidenDirk Gerbens
naastliggersteeg tussen de huizen ten zuiden en ten westen naar de Voorstraat strekkende
naastligger ten westenGerrit Goukes
naastligger ten noordenGerrit Wouters
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-033Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-033Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg, ten dele overdekt
naastligger ten zuidenDieuke Pyters Hoogstra


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReinier Dirks Fontein


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperSytse Hessels, gehuwd metmr. slager1200-00-00 CG
koperAeltie Willems
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Weyma
naastligger ten westenLieuwe Sjoerds koopman
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dirk Douwes Siderius
verkoperReiner Dirks FonteinkoopmanFraneker


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarerven Deucke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-033 Noordijs 12Sytse Hessels, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperOtto Sybes Salverda mr. wolkammer625-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenJanneke Weima
naastligger ten westende heer Vosma
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperhypothecaire crediteur van wijlen Sytse Hessels, gehuwd metslager
verkoperAaltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, mr. wolkammer, koopt een huis met alle goederen, op de Oosterwal. Het is nagelaten door Sytse Hessels, slager. Ten O. de Oosterwal, ten W. Doede Vosma, ten Z. Janneke Weima, ten N. Laas Spannenburg. De koper is de voornaamste hypotheek schuldeiser van Sytse Hessels x Aaltje Willems en betaalt 625 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Salvarda


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe Salverda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-032 Noordijs 12P Postmabierdraager


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-033 Noordijs 12Jan Brouwer4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Petrus Binksmageb 26 aug 1808 HRL, ovl 5 aug 1812 HRL, N.H., ovl wijk C-198, ged 18 sep 1808 HRL, zv Albartus B., en Sipkje Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Piebo Pieters Postma... huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-081Noordijs 12Piebe Postma wedPiebe Postma wed
C-198Noordijs 12A Binksma A Binksma zonder bedrijf


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 128 van 25 nov 1825
adressoortbedraggebruik
C-198Noordijs 12koopaktefl. 1700huis C-198
 
verkoperAlbertus Binksma
koperGrietje Beva


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 683Noordijs 12wed. Pieter Hessels ReitsmaHarlingenhuis en erf (151 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Aaltje Teunis Beva, overleden op 16 oktober 1835Noordijs C 198 (inwonend bij haar zuster), zuster van Grietje Teunis Beva (wed. Pieter Hessels Reidsma). Saldo fl. 13.167,84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Karel Jans Timmer, overleden op 6 december 1838scheepstimmerbaas Zuiderhaven F 6, man van Geertje Wygers (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kantoorbediende Noordijs C 198 en afwezige Wyger Karels Timmer, varenspersoon (op reis naar Indien). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Grietje Teunis Beva... en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Teetske Pieters Reidsma... Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-198Noordijs 12Grietje Teunis Beva, overleden op 2 februari 184772 jr, (geboren 22/3/1775), overleden Noordijs C 198, wed. Pieter Hessels Reidsma, moeder van wijlen Teertske Pieters Reidsma (vrouw van Jan Timmer, kantoorbediende, moeder van minderjarige Karel, Margaretha, Petrus, Frans, Wieger en Geertruida Jans Timmer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 12Jan Karels Timmer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Aaltje Freerks van der Hout... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Adam Tjeerds Stoker... Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Age Bos... (Ages); BS huw 1828, ovl 1829, huw 1830, ovl 1868, huw 1874, ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk A-238, wijk C-198, wijk F-098; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-228; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-198Noordijs 12Rinse van Baren... zv Douwe vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en ... (alles)


1876 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3878Noordijs 12


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966C-075 (Noordijs)Willem Hidmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966Noordijs 12 (C-075)Melle Weersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 12 Cornelis Groendijkcandidaat notaris
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 12D.A.Postemaonderwijzer


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12J.P. de Jongkolen en olie


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 12J.P. (Jan) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 12rijksmonument 20610
  terug