Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 252-156 2-188 D-023D-018


Naastliggers vanNoordijs 25
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenNoordijs 27
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 23


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAleff Janssen smid


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hans smid


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0091v van 10 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ1125‑00‑00 GGhuis waar de Gulden Handbijl uithangt, plaats, tuintje en noodstal
koperSioerd Ages c.u.de Gouden Handbijl
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
eerdere bewonersterfhuis van Hanssmid
floreenrente0‑03‑00 fl
naastligger ten oostenhet huis en plaats van de weduwe van Sipcke Dircx
naastligger ten zuidende weduwe van Edger Banga
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Pytters
verkoperFijke Faber


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerd Ages smid


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Ages smid


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjoerd Ages


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051r van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ900‑00‑00 CGhuis met o.a. smederij
koperClaes Ypes, gehuwd metmr. smid
koperAeltie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenhet achterhuis van wijlen Sipcke Dirx
naastligger ten zuidenJan Dirxen Kuyck
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenmr. Broer Jans
verkoperSjoerd Agessmid


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Ypes mr. smid


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Ypes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156Noordijs 25huis
eigenaarwed. Claes Ypes
gebruikerwed. Claes Ypes
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156Noordijs 25huis
eigenaarwed. Claes Epes
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ250‑14‑00 GGhuis en smidse
koperJan Hendrix c.u.mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 CG
naastligger ten oostenoud hopman van der Form q.q.
naastligger ten zuidenvroedsman Ripema
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Broers
verkoperAaltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claes Ypes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156Noordijs 25huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0302v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenvroedsman van der Form


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0037r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenSymen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156Noordijs 25huis
eigenaarJan Hendryks
gebruikerJan Hendryks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. ijzersmid


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-156 Noordijs 25Jan Hendriks, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-156Noordijs 25huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0236r van 23 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ461‑00‑00 GGhuis en ijzersmederij
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenS. D. IJsbrands
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoper van 5/6Hayje Janzenijzersmid en pannenboeter
verkoper van 1/6Hinke Janzen, gehuwd met
verkoper van 1/6Haantje Johannis, erfgenamen van hun moederzeeman
erflaterwijlen Minsje Hayes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0233r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ780‑00‑00 CGhuis
koperGosling Adams, gehuwd metmr. metselaar
koperBaukjes Folkerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
huurderGosling Adams 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenSipke Dirks IJsbrands
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Adams, mr. metselaar x Baukje Folkerts koopt huis oz. Noordijs. Ten O. Simon Stijl, ten W. de straat, ten Z. Sipke Dirks IJsbrands, ten N. erven Sloterdijk. Gekocht van Tjepke Gratama.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0138r van 3 dec 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. G. Andrea


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0356v van 13 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 25Noordijs OZ500‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Lautenbach, gehuwd metdoodgraver
koperTrijntje Cornelis Beidschat
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 CG
bewonerGosling Adams
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenG. Cloppenburg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendr. G. Andreae n.u.
verkoperGosling Adams


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLautenbach mr. schoenmaker


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0056v van 9 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybrand Hingst


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenG. Andreae


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-179 , pag. 32Noordijs 25C. Lautenbach


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenC. Lautenbach


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-188, pag. 45Noordijs 25Cornelis Lautenbach2‑10‑00 cg(lotten)


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-023Noordijs 25Cornelis Dirks Lautenbach... huw 1813, huw 1814, ovl 1818, ovl 1826, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 25 C. Lautenbachfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-023Noordijs 25C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 43 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-023Noordijs 25Trijntje Cornelis Beidschat, overleden op 14 september 1826vrouw van (reeds overleden) Cornelis Lautenbach, trekschuitencommissaris Noordijs D 23, moeder van Dirk, mr. bakker (Grote Bredeplaats C 16), Geertje (vrouw van Pieter Buisman, steentjes/schotelschilder), Aafke, naaister en Baukje Cornelis Lautenbach (vrouw van afwezige Hendrik Sluik, buitenschipper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 42 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-023Noordijs 25Cornelis Lautenbach, overleden op 3 oktober 1826trekschuitencommissaris Noordijs D 23, wednr. Trijntje Cornelis Beitschat, vader van Dirk, mr. bakker (Grote Bredeplaats C 16), Geertje (vrouw van Pieter Buisman, steentjes/schotelschilder), Aafke, naaister en Baukje Cornelis Lautenbach (vrouw van afwezige Hendrik Sluik, buitenschipper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 736Noordijs 25wed. Jan Jelles HorjusHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-023Noordijs 25Wijke Croes... bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-023Noordijs 25Wijke Croes... bewijs, 5 Bloei maand 1810; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-023; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-023NoorderhavenWijke Hendriks Croes54 jgeenLeeuwardenv, protestant, weduwe
D-023NoorderhavenJelle J Horjus22 jtimmermanHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-023NoorderhavenHendrik J Horjus18 jsmidHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-023NoorderhavenPieter J Horjus14 jbakkerHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-023NoorderhavenJanke J Horjus20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-023NoorderhavenAafke J Horjus16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 429 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-023Noordijs 25Sietze Jans Goverts, overleden op 1 juli 18433 jr (geboren 5/8/1839), zoon van Jan Sietzes Goverts, kantoorbediende/winkelier (Noordijs D 23 en Taetske Thomas Smith, broer van minderjarige Geertje Jans Goverts. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 860 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-023Noordijs 25Wijke Croes, overleden op 3 december 184762 jr, geboren Leeuwarden 17/3/1785, overleden Noordijs D 23, wed. Jan Jelles Horjus, moeder van Jelle, timmermansbaas, wijlen Janke (vrouw van Jouke Douwes van der Mey, idem, moeder van minderjarige Jan Joukes van der Mey), Hendrik, grofsmidsbaas, Aafke (vrouw van Louis Mirande, koopman) en Pieter Jans Horjus, bakkersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 736Noordijs D-023Jan J. van der Meijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 736Noordijs D-018Douwe van der Meiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 736Noordijs 25 (D-018)Hugo Leonardus Molenaarwoonhuis
  terug