Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nutstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Nutstraat 44-222 4-210 H-ongH-ong


Naastliggers vanNutstraat 4
ten oostende Nutstraat
ten zuidende Nutstraat
ten westende Nutstraat
ten noordenNutstraat 2


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Sybrens


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037v van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Hendrix Bantiema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 4
eigenaarwed. Claes Tietes
gebruikerwed. Claes Tietes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014r van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Hendrix


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 4kamer
eigenaarwed. Claes Tietes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 4kamer
eigenaarKerkearmen
gebruikerKerkearmen
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingkerkearmenkamer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 4kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
opmerkingledigh


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 4kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerJan Pytters
opmerkingwoont vergeefs


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNutstraat [staat: Molenstraat]


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Sjoerds


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 4Nutstraat WZ ten noorden van het eerste in deze akte verkochte perceel2196‑07‑00 GGwoning
koperJan van der Ley, gehuwd met
koperDorothea Ernestina Lembke
gebruikerJoost Pieters c.u.
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 4Zuiderhaven ZZ in de Molenstraat50‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
bewonerJan Gerrytsijzersmidsknecht
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder en voorstanderse van
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig, erfgenaam ab intestato van
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 4perceel ten noorden van de smederij1500‑00‑00 CGhuis
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
huurderJan Jansen Faber
naastligger ten oostenNutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (b) een huis ten N. van perceel (a), bewoond door Jan Jansen Faber. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (a), ten W. perceel (d), ten N. perceel (c). Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-210, pag. 95Nutstraat 4 de Directeuren Der Logie7‑10‑00 cghieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1947Nutstraat 4wed. Cornelis MollemaHarlingenankersmederij en erf (240 m²)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nutstraat 4 Willem Politiekstuurman schelpenz.f. 900f. 1100
Nutstraat 4 Haring de Bocktimmermanf. 1300f. 1200


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Nutstraat 4, HarlingenNutstraat 4A. de Bock Hzn.timmer- en metselwerken


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nutstraat 4P.A. de Grootmatroos
Nutstraat 4bA. de Bockbouwkundig opzichter
Nutstraat 4bKl. Meinsmamatroos


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock164Aann., makel. en taxat.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr. 4A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1941 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27022
Nutstraat 4aAge Harings de Bock


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Nutstr.A. de Bock653Aann., makel. en taxat.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nutstraat 4D. (Douwe) ten Wolde
  terug