Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 18(niet bekend)(niet bekend)D-118D-094


Naastliggers vanOoievaarsteeg 18
ten oostende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 16


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); kind: Eeke Martens Betzau, geb 11 may 1810, ged ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Pieter Joosten Ooy... kind: Doetje O, geb 25 nov 1811 HRL, smidsknegt in 1811; BS geb 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk D-118, smidsknegt; eigenaar is M. Betzon, 1814. (GAH204); . J. en Neeltje Gerrijts van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-118Ooievaarsteeg 18M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 779Ooievaarsteeg 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (70 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
D-118Ooievaarsteeg 18Huizinge met bleek en tuin aan de Zoutsloot, Jan Everts, Posthumus. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-118Ooievaarsteeg 18koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-118Ooievaarsteeg 18Aagje Jans Kuipers... kramer in 1851, Chr. Afges., dv Jan K, en Rinske Sjoerds; BS geb en ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-118, wijk G-361; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839; geb 23 aug 1791, ged 13 sep ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 779Nieuwstraat D-118Hendricus Roesterplek grond


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-118Ooievaarsteeg 18Een huis met ruim erf en bleekveld c.a. aan de Zoutsloot. Finaal verkocht op 3 apr 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 641.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 779*Oosterkeetstraat D-081Eelke Bootsmaplek grond
Sectie A nr. 779*Ooijevaarsteeg D-094Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 779Ooievaarsteeg 18 (D-094)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Ooievaarsteeg 18 Martinus Postmazoutkeetsknechtf. 600f. 700
  terug