Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 19(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-108D-110


Naastliggers vanOoievaarsteeg 19
ten oostenNieuwstraat 20
ten zuidenOoievaarsteeg 21
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 17


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... geb 11 mei 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-108Ooievaarsteeg 19M BetzouM Betzoutapperij


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 826Ooievaarsteeg 19wed. Sybren Hoedje Harlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Albertie Sesiliusoud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Jan Gelderbloemoud 38 jaar, geb Groot Ammers en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-108OyevaarsteegJan Gelderbloem38 jgeenGroot Amersm, protestant, ongehuwd
D-108OyevaarsteegAlbertie Sesilius66 jgeenDokkumv, protestant, weduwe
D-108OyevaarsteegAntie de Vries22 jgeenMidlumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-108Ooievaarsteeg 19Aafke Pieters de Jong... te HRL, dv Pieter Piebes dJ, en Trijntje Jelles vd Zee; BS huw 1834, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-108, 93; oud 39 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk D-086; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 826Nieuwstraat D-108Jacobus Koster woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 826Ooijevaarsteeg D-110 Jan Geerts Munneke woonhuis


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
D-108Ooievaarsteeg 19De woning aan de ooijevaarsteeg no. 19, in huur bij de wed. j. v.d., werf. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
D-108Ooievaarsteeg 19De woning aan de Ooyevaarsteeg no. 19, in huur bij de wed. j. v.d., werf. Finaal verkocht op 16 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 302.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 826Ooievaarsteeg 19 (D-110)Klaartje van der Wal (wed. J.G. Munneke)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 19J. Helfrichtransportarbeider  terug