Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Ooievaarsteeg 20(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-114D-084


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 20Ooievaarsteeg wijk D-114, D-115, D-125, D-126, D-127919‑00‑00 cghuis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje
koperMarten Betzauw, gehuwd met te Franeker
koperTrijntje Jans Zijlst te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjoerd Wijma, curator over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuismr. brouwer


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Berbera Gerbensgeb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk D-114, dv Gerben Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20A.R. van Dalsen... eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-114Ooievaarsteeg 20A R van Dalsenledig


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 12 feb 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-114Ooievaarsteeg 20koopaktefl. 40huis D-114
 
verkoperAugustus Robertus van Dalsen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 784Ooievaarsteeg 20Sjoerd Hannema zoutziederHarlingenhuis en erf (107 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Aaltje Andries Hondema... wonende te HRL, dv Andries Wybes H, en Trijntje Zijlstra; BS huw 1834, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Ooievaarsteeg 20Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2260Korte Zoutsloot D-084 Leendert Hannema bergplaats
Sectie A nr. 2260Korte Zoutsloot D-084 Leendert Hannema bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3534Ooievaarsteeg 20 (D-ong)Gereformeerde Kerkwoonhuis


2023
0.046724796295166


  terug