Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Poortje 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerPoortje 96-0576-0576-060E-142E-141


Naastliggers vanPoortje 9
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 11
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 7


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 9Poortje OZ 7/9/11 [staat: op de plaats in de Poort]400‑00‑00 ggdrie kamers of woningen
koperFaes Nieses c.u.
koperDirck Jans c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes
naastligger ten westenPoortje [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Marthen Feddes
verkoperNeel Marijns, weduwe van
verkoperwijlen Sipcke Syoertz


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0326v van 21 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Geertje Maevis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 117Poortje 9kamer
eigenaarL. Ripema
gebruikerBerber Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 76rPoortje 9kamer
eigenaarRipema cum soc.
gebruikerAndries Lourens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio Poortje 9kamer
eigenaarburgemeester Rypema cum soc.
gebruikereen wed. Teetske
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0010v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWerp Heins


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 76vPoortje 9kamer
eigenaarburgemeester Rypma wed.
gebruikerClaas Yskes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-057Poortje 9Yske Claases, bestaande uit 1 persoon04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 76vPoortje 9kamer
eigenaarburgemr. Rypma wed.
gebruikerClaas Yskes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0166v van 29 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWerp Heyns c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 77vPoortje 9kamer
eigenaarburgemeester Rypema wed.
gebruikerClaas Yeskes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0262r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 9Poortje tussen Kleine Bredeplaats en Lanen, het100‑00‑00 gg1/2 woning
koperAttje Werps, gehuwd met
koperOeds Gijsberts varensgezel
huurder benedenJelte Jeltes c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenRutger Goslings
naastligger ten westenPoortje tussen Bredeplaats en Lanen, het
naastligger ten noordenFaes Pyters
verkoperBente Gerrytsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAttje Werps x Oeds Gijsberts, zeevarende, koopt 1/2 woning in het Poortje tussen Bredeplaats en Lanen. Ten O. de Drie Romerssteeg, ten W. het Poortje, ten Z. Rutger Goslings, ten N. Faes Pyters. Gekocht van Bente Gerryts, mr. bakker, voor 100 gg.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0114v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 9t Poortje tussen Bredeplaats en de Lanen143‑00‑00 ggwoning
koper door niaarprocureur fiscaal Evert Goslings stoelmaker
geniaarde koperBernardus Dreyer
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenRutger Goslings
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenFaes Pyters
verkoperAttje Werps, weduwe van
verkoperwijlen Oeds Gijsbertsvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Goslings, stoelmaker, koopt, na niaar, een woning in het Poortje tussen Bredeplaats en Lanen. Ten O. de Drie Romerssteeg, ten W. het Poortje, ten Z. Rutger Goslings, ten N. Faes Pyters. Gekocht van Attje Werps wv Oeds Gijsberts, zeevarende, voor 143 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-057 , folio 77vPoortje 9kamer
eigenaarburgemeester Rypema wed.
gebruikerClaas Yeskes wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0244v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Evert Akkringa


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060 , folio 134rPoortje 9woning
eigenaarEvert Gosling wed.
gebruikerClaas Vrijburg
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJarig Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060 , folio 134rPoortje 9woning
eigenaarEvert Goslings wed.
gebruikerFreerk Pieters
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerGosling Everts wed.
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0222r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Ackringa


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-060 , folio 134rPoortje 9woning
eigenaarEvert Goslings
gebruikerClaas Nieuwenhuis
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerThomas Leenderts
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0170v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen E. Ackringa


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-046, pag. 92Poortje 9Taeke Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-060 , pag. 130Poortje 9Evert Goslings 1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Eede Jans van der Woude... Eedes vdW, geb 1784 Surhuisterveen, Jan Eedes dvW, geb 1777 Surhuisterveen, werkman in 1813, ovl wijk E-142; BS ovl 1813, ovl 1835, ovl 1847, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Geert Gorritsovl voor 1815; wed. G.G. gebruiker van wijk E-142, medegebruiker is Taeke H. Poort, timmerknegt, eigenaar is Jan E. Akkringa, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Jan Everts Akkringa... van wijk D-062, (weeshuis), weesvader; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-142; gebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, en Geert Gerrits wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-182; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Janke Jans van der Woudegeb 22 sep 1804 HRL, ged 16 okt 1804 HRL, N.H., ovl 1 feb 1814 wijk E-142, dv Jan Eedes vdW, en Trijntje Jans (Faber); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Taeke Hendriks Poort... ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1818, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1854, ovl 1875; gebruiker van wijk E-142, timmerknegt; medegebruiker Geert Gorrits wed. ; eigenaar is Jan E. Ackringa, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-142Poortje 9Jan E AckeringaTaeke H Poorttimmerknegt
E-142Poortje 9Jan E Ackeringawed Geert Gerrits


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 24 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-142Poortje 9koopaktefl. 551/3 deel in huis E-142 en 1/3 deel in huis E-182
 
verkoperDirk Danser
koperPieter Matthijs Ouendag


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1246Poortje 9Pieter Ouendag hoedemakerHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Elisabeth Sybrens Hoedtje... BS huw 1813, ovl 1828, huw 1837, ovl 1848, ovl 1849; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Elizabeth Kammingaoud 69 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Iefke Dijkstraoud 52 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Johan Fredrik Boorsma... 1811wafk, huw 1826, ovl 1857; oud 83 jaar, geb Oosterlittens en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk E-142; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-142Poortje 9Syberen S Sastraoud 61 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk E-142 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-142LaanenJohan Frederik Boorsma83 jmolenmakerOosterlittensgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-142LaanenElisabeth Kamminga69 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-142LaanenSyberen Zakes Sastra61 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-142LaanenElisabeth Hoetje51 jaardewerkerHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-142LaanenIefke Dijkstra52 jPingjumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 313 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-142Poortje 9Jetze Martens Riewald, overleden op 16 juli 18414 wk (geboren 13/6/1841), overleden Kerkstraat E 142, zoon van Marten R. Riewald, kuiper/metselaar (wednr. Feikje Jelles Hidma) en Antje J. de Boer, halfbroer van minderjarige Ruurd Martens de Boer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1246Drie Romersteeg E-142Ids Wiarda en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1246Het Poortje E-141 Engele P. de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1246Poortje 9 (E-141)Willem Boomstrawoonhuis


2023
0.14828681945801


  terug