Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Raamstraat 4 8-153 8-175 F-068* F-065
Naastliggers vanRaamstraat 4
ten oostende Raamstraat
ten zuidende Raamstraat
ten noordenRaamstraat 2


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerDirk van Zeist
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-153Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntie Sjoerds Schiere
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 4huis
eigenaarSalomon Stapert
gebruikerAntje Sjoerds Schiere cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 42 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart (voor 30-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-153 Raamstraat 4juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-153 Raamstraat 42 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer (voor 40-00-00 CG)
gebruikerjuffrouw van der Wolt (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-175 Raamstraat 4A de Ruiter2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Abraham Frederiks de Ruiter... van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-068Raamstraat 4Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Raamstraat 4Menzo RengersHarlingenschoolmeesterhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Thomas Jans Zwanenburg... ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-068Raamstraat 4Trijntje Johannes Alta... BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-068Raamstraat 4T Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-068SchritzenThomas Zwanenburg35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-068SchritzenTrijntie Johanna Alta35 jLemmerv, protestant, gehuwd
F-068SchritzenJan Zwanenburg9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenJohannes Zwanenburg5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenAuke Zwanenburg2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-068SchritzenItske Zwanenburg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-068Raamstraat 4Uilke de Vrij, overleden op 6 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 5/1/1827), overleden Ossenmarkt F 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3560F-065 (Raamstraat)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3560Raamstraat 4 (F-065)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 4 Tjitze Vlagsmamarktm. jaarmarkt
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 4J.Schattuinder


1965 - adresboekadresnaam
Raamstraat 4A.A. (Albert) Bouma
  terug