Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rapenburg 2 4-068 4-065 H-038 H-054
Naastliggers vanRapenburg 2
ten oostenRapenburg 4
ten noordenhet Rapenburg


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0269r van 5 sep 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 2Molenpad ZZ [staat: Rapenburg]kamer met weefwinkel
 
koperPytter Fransen 200-00-00 GG
naastligger ten oostende kamer van Jan Kniff
naastligger ten zuidenWytse Pytters chirurgijn
naastligger ten westenkoper Pytter Fransen
naastligger ten noordenMolenstraat of Carrepad
verkoperEpe Meynerts c.u.mr. timmerman


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0271r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenM. van Idsinga secretaris


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0174r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Matijs van Idsinga


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-068Rapenburg 2
eigenaarGerrit Beerns
gebruikerGerrit Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-068Rapenburg 2
eigenaarGerrit Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-068 Rapenburg 2
eigenaarGerrit Berends
gebruikerGerrit Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-068 Rapenburg 2huis
eigenaarJacob Hendriks
gebruikerJacob Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-068 Rapenburg 2Teunis Wouters, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-068 Rapenburg 2huis
eigenaarTeunis Wouters
gebruikerTeunis Wouters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0274v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Piekenga


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0006r van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Piekenga


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-065 Rapenburg 2Johannes Jans, 27 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0123v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-065 Rapenburg 2Johannes Jans1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Arjen Geerts Bos... B., en Uilkjen Arjens; BS geb 1811, ovl 1817, huw 1834, ovl 1836, ovl 1850, ovl 1861; gebruiker van wijk H-038, turfdrager; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204); A.G.B. ende Antje Harmanus de Ruiter, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-038Rapenburg 2Johannes Jans ervenArjen Geerts Bos turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1813Rapenburg 2Roomsch Catholyke ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (162 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Sybrigje Annes Bos... ovl 1813, ovl 1848; oud 64 jaar, (vnm: Sipkje A. ), geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk H-038; VT1839; van der BOSCH/de VRUCHT, SIJTSKE ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-038Sipkje A Bos64 jJourev, rooms katholiek, weduwe, winkelierse
H-038Roelof ter Deus26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Anna ter Deus21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49039 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 27 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-038Rapenburg 2koopaktefl. 200huis op de hoek van Rapenburg H-038
 
verkoperSiepkje Annes Bos (wv Teunis Roelofs ter Deus)
koperHermanus Jurres Vink
koperAnna ter Deus


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Maria Harmanus Vink, overleden op 4 oktober 18462 1/2 mnd (geboren 17/7/1846), overleden Rapenburg H 38, dochter van Harmanus Vink, barbier en Anna Terdeus. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Hermanus Vink, overleden op 7 december 1847levenloze zoon van Hermanus Vink, turfdrager (Rozengracht H 38) en Anna Terdeus, winkeliersche (kind zou naam van 'Jurrie' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Sipkje Annes Bos, overleden op 7 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Joure 6/1/1773, overleden Rapenburg H 38, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Catharina Nijhuis... H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Helena Scheltes Stinstra... S, en Maria ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Ritske Eeltjes van der Vorm... en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Rapenburg 2Trijntje Klazes van der Zee... vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50027 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 23 van 5 feb 1853
adressoortbedraggebruik
H-038Rapenburg 2koopaktefl. 290huis en erf
 
verkoperHermanus Jurres Vink
verkoperAnna ter Deus
koperEngele Schoonbergen
koperJanna van Keulen


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1813H-039 (Rapenburg)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1813H-053 (Rapenburg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 2 (H-054)tietske Tietske Schoonbergenwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Rapenburg 2Hendrik Bouwmeester


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 2H.Bouwmeesterschilder
  terug