Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 3(niet bekend)3-1163-137/2G-281G-296


Naastliggers vanRapenburg 3
ten oostenRapenburg 5
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 1


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203v van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 3Rapenburg NZ150‑00‑00 ggkamer
koperEylert Hebbes c.u., en
koperAntie Tiisses
naastligger ten oostenJohannis Knijff [staat: Cnief]
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende verkoper Wytse Pyters c.u.
naastligger ten noordende verkoper Wytse Pyters c.u.
verkoperWytse Pyters, gehuwd met
verkoperBeytske Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEylert Hebbes x Antie Sitses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0092v van 8 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEllert Hebbes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0173r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Ellert Hebbes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0173v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEllert Hibbes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjepke Seerps


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0103v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde* Gemeente: diaconie woning


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 3Rapenburg NZ40‑00‑00 ggwoning
koperGrietje Teunis
huurderImkjen Dirks
naastligger ten oostenVolkert Gratama
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenGrietje Teunis
naastligger ten noordenVolkert Gratama
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 33vRapenburg 3kamers
eigenaarwed. Tjepke Gratema
gebruikerGerryt Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-116Rapenburg 3Gerrit Hendriks, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 33vRapenburg 3kamers
eigenaarTjepke Gratema erv.
gebruikerGerrit Hendrix cum soc.
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-116, fol. 48rRapenburg 3Gerrit Hendriks , bestaande uit 2 volwassenen en 3 kinderenweever15:6:00 cg2:11:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 33vRapenburg 3kamer
eigenaarTjepke Gratema erven
gebruikerGerryt Hendriks c.s.
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 33vRapenburg 3kamer
eigenaarTjepke Gratama
gebruikerGerryt Hendriks c.s.
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0001r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes van Seist


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0002r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 3Rapenburg NZ45‑00‑00 cgkamer en weefwinkel
koperZytse Gerryts, gehuwd metmr. bontwever en visser
koperLutske Jans
naastligger ten oostenFrans Jans
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenZytse Gerryts
naastligger ten westenLutske Jans
naastligger ten noordensteeg
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137/2 , folio 64rRapenburg 3huis
eigenaarSytse Gerryts
gebruikerSytse Gerryts
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerNolle Fransen
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0064v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Gerrits


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137/2 , folio 64rRapenburg 3huis
eigenaarSytse Gerryts
gebruikerSytse Gerryts
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerWillem Anthony
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal61‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑03‑02 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0179v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Gerryts


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0099r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZytske Gerryts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-070, pag. 55Rapenburg 3Zytse Gerrits
4-070, pag. 55Rapenburg 3Jan Zytses , 25 jaar, gehuwdinwooning
4-070, pag. 55Rapenburg 3Gerrit Zytses , 23 jaar, gehuwdinwooning
4-070, pag. 55Rapenburg 3Gijsbert Zytses , 21 jaar, gehuwdinwooning
4-070, pag. 55Rapenburg 3Aane Zytses , 20 jaar, gehuwdinwooning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0056r van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Gerryts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-137/2 , pag. 63Rapenburg 3Zytse Gerrits 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Sytze Gerrits Willekes... te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-281Rapenburg 3Sytze G Willekeswed Johannes Jekelgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1796Rapenburg 3wed. Jan Dijkstra sleperscheHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Maaike IJverson... bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-281Sjoerd Lepstra26 jschoenmakerMakkumm, protestant, gehuwd
G-281Meyke Yverzen30 jSexbierumv, protestant, gehuwd
G-281Pieter Lepstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-281Rapenburg 3Frans Lepstra, overleden op 26 augustus 18422 jr, overleden Rapenburg G 281. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-281Rapenburg 3Trijntje Lepstra, overleden op 4 november 1842ruim 1 jr (geboren 23/7/1841), overleden Rapenburg G 281. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Aaltje de Wit... en Clara Hendriks (Vaster); BS huw 1843, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-281Rapenburg 3Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1796Rapenburg G-281Bauke S. Dijkstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1796Rapenburg G-296 Benjamin de Vries pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1796Rapenburg 3 (G-296)Benjamin I. de Vries (en Cons.)woonhuis


2023
0.097758054733276


  terug