Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 84-067 4-064 H-041H-051
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 84-067 4-064 H-041H-306


Naastliggers vanRapenburg 8
ten oostenRapenburg 10
ten westenRapenburg 6
ten noordenhet Rapenburg


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0291v van 29 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburgh135‑00‑00 CGhuis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten
koperEwert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager
huurderSybrandt Dircks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRapenburgh
verkoperJacob Brughman, gehuwd metmr. zwaardveger te Leeuwarden
verkoperMaria Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan, mr. lijnslager, koopt een huis van 2 kamers, loods en plaets met een eesthuis? erachter en vrij in- en uitgang, achter, naar de Stadsvesten, op Rapenburg. Ten O. erven Jacob Jurjens, ten W.?, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat. Het is verhuurd aan Sybrandt Dircks. Gekocht van Jacob Brughman, mr. zwaardveger x Maria Andries te Leeuwarden, voor 135 cg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165v van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ185‑00‑00 CGhuis met loods, plaatske en tuin
koperPoppe Jacobs Bransma, gehuwd metmr. dopjeswever
koperJaukie Sjouwes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens
naastligger ten oostenBerent Jansen
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenTomas Beerns
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperEwert Jansen Oosterbaanmr. lijnslager en koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 8
eigenaarTomas Beerns
gebruikerTomas Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 8
eigenaarTomas Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 8
eigenaarTomas Berends
gebruikerTomas Berends
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 8huis
eigenaarHendrik Gerryts n.u.
gebruikerHendrik Gerryts n.u.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0126v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ in de straat tegenover de Hofstraat615‑00‑00 CGhuis en tuin
koperJan Arends Blom, gehuwd metmr. bontwever
koperGeeske Barents
naastligger ten oostenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten oostenHendrik Rients bontwever
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenBarent Barents mr. bontwever
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Poppes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperGrietje Jans


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067Rapenburg 8huis
eigenaarwed. Beernt Kock
gebruikerwed. Beernt Kock
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0112r van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 10achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni van Bruggen


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0134r van 6 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 8Rapenburg ZZ142‑00‑00 GGhuis
koperFrans Jans bontwever
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Harmens
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJan Teutling
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Lucas Pieters, curatorkoopman
verkoper q.q.Johannes Harmens, curatoren overbleker
verkoperGeeske Gerryts, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Gerryt Janzen Nijeweer, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Blom


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-069, pag. 55Rapenburg 8Jan Dijkstra, 28 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0296r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-064, pag. 80Rapenburg 8Pieter Geert0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jacob Jelles Schoonhoven... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1825, ovl 1843; gebruiker wijk H-041, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Dijkstra, 1814 (GAH204); J.J.S., Schoenmakersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstraeigenaar van wijk H-041; gebruiker Jacob Jelles Schoonhoven, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-041Rapenburg 8Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1810Rapenburg 8wed. Jan Dirks DijkstrasleperscheHarlingenstal en erf (110 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Abe Posthumus... BS huw 1828, huw 1837, ovl 1846, ovl 1849; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk H-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Berend Fikke... zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Hendrika Jans Volbrink... Hendriks V, en Trijntje Waanders; BS huw 1828, ovl 1849; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-041; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-041Abe Posthuma35 jweverHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-041Henderika Volbrink44 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-041Grietje Posthuma7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-041Rapenburg 8Sino Vink, overleden op 28 mei 18414 jr, overleden Rapenburg H 41. (CzOG nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 861 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-041Rapenburg 8Katharina Smal, overleden op 19 januari 184833 jr (geboren 25/5/1814), overleden Rapenburg H 41, vrouw van Pieter Fedriks Boomsma, houtvlotter, moeder van minderjarige Frederik, Hendrik en Gielis Pieters Boomsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-041Rapenburg 8Liefke Douwes Douwma... dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1810Rapenburg H-041wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 51 en 57 van 3 apr 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-041Rapenburg 8provisionele en finale toewijzingfl. 572huis H-041
 
verkoperDirk Jans Dijkstra
koperAnne Reinders Blijstra


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Provisioneel verkocht op 3 apr 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 12 apr 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
H-041Rapenburg 8Een huis met wagenhuis op Rapenburg. Finaal verkocht op 17 apr 1872 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 465.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1810Rapenburg H-051Anne Reinders Blijstrapakhuis en woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 0Rapenburg 8 (H-051)Meintje Ernst (wed. F. Rinkema, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rapenburg 8H. v/d Veenwerkman gemeente reiniging
  terug