Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 9 (niet bekend) (niet bekend) G-283* G-299
Naastliggers vanRapenburg 9
ten oostenRapenburg 11
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 7


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0185r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Gerrit Sytzes Willekes... 3 kinderen, zv Zijtse Gerrits W, en Luutske Jans Beuker; BS huw 1816, ovl 1826, ovl 1837; gebruiker wijk G-283, visscher; eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Sytze Gerrits Willekes... (GAH204); id. van wijk G-282; gebruiker Albert Jacobs wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-283; gebruiker Gerrit S. Willekes, visscher, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-053, poortier; eigenaar is Stad, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-283Rapenburg 9Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1794Rapenburg 9wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis en erf (95 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Bauke Walles Bergsma... Walle Walles B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Willem Oenes Visser... E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Henriette Leibergeb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Jeltje Jelmers Steenhuizengeb 8 sep 1801 Kommerzijl, huwt met David Jans Sluiter, (gk), N.H., Vst 3 jun 1856 uit Midlum, A 13 jun 1861 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-143, wijk F-347, wijk G-283, supp wijk D-195, supp wijk G-408


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 9Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1794G-283 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1794G-299 (Rapenburg)Rombertus de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4813Rapenburg 9 (G-299)Robertus de Haanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 9 Jan Koopmansexportslagersknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 9P. de Laatboekhouder h.u.z.
Rapenburg 9B.Vorktimmerman
  terug